Bc. Lucie Šafránková

poslankyně, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku
  • SPD
  • Jihomoravský kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 4,02. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

31.07.2021 10:30:01

SPD bojuje za seniory, invalidní důchodce a za vyšší pozůstalostní důchody!

SPD bojuje za seniory, invalidní důchodce a za vyšší pozůstalostní důchody!

V pátek, 30. července, bylo na programu jednání Poslanecké sněmovny třetí, závěrečné, čtení návrhu na změnu zákona o důchodovém pojištění, kterým se měly zvyšovat všechny důchody na rok 2022.

 

Hnutí SPD samozřejmě vždy, od počátku své existence, důsledně všemi svými kroky a činy zvyšování důchodů podporovalo, v zájmu zachování, či ještě lépe a raději zlepšení, důstojné životní úrovně našich seniorů, invalidů, vdov, vdovců a sirotků. I já osobně se v této oblasti pracovně velmi silně angažuji.

Řešením je minimální důchod v důstojné výši

Je evidentní, že skutečně systémovým řešením, zejména ve vztahu k důchodcům s nízkými příjmy, by bylo jasné legislativní zakotvení minimálního důchodu do tohoto zákona, což je dlouhodobá idea hnutí SPD. Příslušný návrh jsme podali již před dvěma roky.

Dle našeho názoru by se tento  minimální důchod měl pohybovat nad hranicí tzv. příjmové chudoby, aktuálně tedy zhruba na současné úrovni minimální mzdy, okolo  15 000 korun měsíčně a měl by být pravidelně zvyšován dle vývoje inflace a průměrných mezd v národním hospodářství. A měli by na něj mít nárok všichni občané, kteří splnili zákonné podmínky
pro vznik nároku na starobní důchod a invalidní důchodci ve III. (nejtěžším) stupni invalidity.

A až od této částky by pak měla být, v případě starobních penzí,   celková výše důchodu vypočítávána  individuálně a zásluhově, dle předchozí výše a délky doby pojistných odvodů příslušného seniora.

Vládní strany tento náš návrh dlouhodobě odmítají. My se ovšem nesmíme vzdávat a musíme všemi dostupnými prostředky usilovat o zvyšování důchodů občanům s nejnižšími příjmy již dnes. A to také děláme!

Valorizace důchodů je nastavena nespravedlivě!

Letošní vládní návrh na zvýšení důchodů byl totiž opět nedostatečný a nespravedlivý,
stejně tak, jako je nespravedlivé i samotné nastavení zákonné valorizace důchodu, která probíhá zvýšením všech důchodů v příslušném roce o stejné procento (o stejnou hodnotu procentního bodu).  Vždy jsou zde poškozeni důchodci s nejnižšími příjmy, jejichž životní situace je tak rok od roku horší, jelikož jejich důchody se, oproti těm ostatním, zvyšují pomaleji (vždy o nižší částku) a tito lidé se tak stále výrazněji příjmově propadají.

Návrh SPD

Proto jsem podala za hnutí SPD pozměňovací návrh, aby senioři, invalidé, vdovy, vdovci
a sirotci, jejichž měsíční příjmy budou i po plánovaném  navýšení (zákonná valorizace plus vládní návrh zvýšení o 300 korun nad její rámec)  na rok 2022 nižší než 15 000 korun, dostali ke svým důchodům ještě další  mimořádný finanční příspěvek, a to ve výši 500 korun měsíčně. Občané, kteří celý život poctivě pracovali  pro český stát,  si zaslouží prožívat důstojné stáří!

Tento mimořádný příspěvek jsem navrhla přidávat našim důchodcům tak,  aby po tomto (našem) speciálním navýšení činila celková výše všech důchodů, na které mají nárok,  nejvýše 15 000 Kč měsíčně.  A to proto, aby tímto opatřením nebyli poškozeni občané, jejichž důchod činí např. 15 001 Kč měsíčně, anebo se pohybuje jen velmi těsně nad hranicí 15 000 korun.

Jinými slovy -  jestliže by po zohlednění zákonné valorizace a vládou navrhovaného navýšení byla celková měsíční výše důchodu(ů) jejich příjemce o méně než 500 korun nižší, než je částka 15 000 korun, navýšil by se jeho důchod právě jen o tu částku, která se rovná rozdílu mezi aktuální výší jeho měsíčního důchodu a 15 000 korunami. 

V praxi by tak tedy občan, jehož důchod bude činit  po zákonné valorizaci a vládním třísetkorunovém navýšení 10 000 korun měsíčně, k němu obdržel  ještě 500 korun – a občan, jehož důchod bude činit  po valorizaci a vládním navýšení  14 900 korun měsíčně, by k němu obdržel jen 100 korun.

Náš návrh tedy nebyl absolutně vůči nikomu z příjemců důchodů diskriminační, jak mu bylo občas některými našimi politickými oponenty a konkurenty, zřejmě z neznalosti, vyčítáno -
a důchodcům s nejnižšími příjmy by výrazně pomohl.

Co se stalo ve Sněmovně

Bohužel, vzhledem k podobě nastavení procedury, dle které se návrh na zvýšení důchodů ve Sněmovně projednával, na hlasování mém návrhu nakonec vůbec nedošlo.

Určitou útěchou nám může být to, že od 1. července roku 2023 budou o 500 korun měsíčně
za každé řádně vychované dítě zvýšeny důchody těch seniorek a seniorů, kteří se v minulosti po určitý čas naplno věnovali této rodičovské péči, a díky tomu jsou jejich současné důchody výrazně nižší, než kdyby upřednostnili pracovní kariéru. To jim teď bude alespoň takto kompenzováno.

Důležité je zejména to, že díky tlaku hnutí SPD bylo z návrhu vypuštěno původní nespravedlivé ustanovení, které tento příspěvek za výchovu dětí omezovalo na maximálně 1 500 korun měsíčně, i když dotyčný občan vychoval více, než tři dětí. A v praxi tedy bude platit jednoduchá rovnice – plus 500 korun měsíčně za každé vychované dítě bez jakéhokoli omezení.

Boj za zvýšení důchodů seniorů, invalidů, vdov, vdovců a sirotků však rozhodně nevzdáváme a povedeme jej tvrdě i nadále – v tomto  i v dalších volebních období, na všech politických  frontách.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama