Bc. Lucie Šafránková

poslankyně, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku
  • SPD
  • Jihomoravský kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,81. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

01.12.2021 18:09:00

Vládní omezení mají shodný negativní ekonomický dopad na všechny

Vládní omezení mají shodný negativní ekonomický dopad na všechny

Projev na 3. schůzi Poslanecké sněmovny 1. prosince 2021 k vládnímu návrhu zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022

 Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi dneska už potřetí seznámit vás se stanoviskem a pozměňovacím návrhem, který jsem za SPD podala. Naše hnutí od počátku epidemie a vládních omezujících opatření plně a aktivně podporuje myšlenku odpovídajících a spravedlivých kompenzací pro všechny občany, živnostníky a firmy, kteří jsou těmito opatřeními existenčně dotčeny.

Předložený vládní návrh nastavení kompenzačního bonusu pro další časové období je totiž ovšem, stejně tak jako v minulosti, neodůvodněně diskriminační ve vztahu k některým společnostem s ručením omezeným, respektive k jejich společníkům, a to v tom smyslu, že omezuje přístup k tomuto bonusu pouze na ty osoby, které jsou společníky eseróček, jež mají maximálně dva společníky s určitou výjimkou pro eseróčka tvořená rodinnými příslušníky dle velmi úzké definice rodiny, která ani neodpovídá znění občanského zákoníku v oblasti vymezení rodiny.

I na to jsme již v SPD opakovaně upozorňovali. Jestliže vládní návrh přiznává nárok na kompenzační bonus pouze těm společnostem s ručením omezeným a jejich společníkům, jejíž výdělečná činnost byla významně dotčena v důsledku dopadu vládních epidemiologických opatření, je zcela evidentní, že se jedná o subjekty a osoby, kterým byla jejich práce a obživa citelným způsobem omezena, stejně tak jako byly omezeny jejich příjmy, a to bez ohledu na to, kolika společníky jsou tyto subjekty tvořeny.

Vládní omezení mají shodný negativní ekonomický dopad na všechny podnikatele a živnostníky v příslušných odvětvích obchodu a služeb zcela bez rozdílu. Co se týče vícečlenných eseróček ze zkušenosti dobře víme, že mnohdy byla důvodem jejich vzniku ta skutečnost, že v nižším počtu osob nebylo možné složit tzv. základní finanční jmění nutné pro vznik společnosti. To znamená, že se ve významné části případů jedná o subjekty a osoby, jejichž příjmy a úspory nejsou tak vysoké, aby jim mohly zajistit důstojné přežití v době, kdy již téměř dva roky nemohou plnohodnotně realizovat svou výdělečnou činnost.

Obrazně řečeno: vládními omezujícími opatřeními jsou úplně stejně postiženy restaurace nebo kadeřnictví, vlastněna jedním, dvěma či třemi společníky či společnicemi, přičemž společníci více než dvoučlenných eseróček, jejichž podnikání bylo vládními opatřeními omezeno, neobdrželi v uplynulých téměř dvou letech v rámci kompenzačního bonusu dosud ani jedinou korunu. Proto navrhujeme v návrhu zákona zcela vypustit jakákoliv omezení v přístupu ke kompenzačnímu bonusu pro společníky eseróček týkající se počtu osob, kterými jsou tyto společnosti tvořeny a ponechat zde pouze tu podmínku, že se musí jednat o fyzické osoby, jejichž podíl v příslušné společnosti není představován kmenovými listy.

Děkuji a prosím vás o podporu tohoto návrhu.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama