Bc. Roman Onderka, MBA

  • ČSSD
  • Jihomoravský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,82. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

14.04.2010 19:01:00

Brno: implementace evropských zdrojů běží na plné obrátky

Brno: implementace evropských zdrojů běží na plné obrátky

Rada města schválila čtyři významné projekty spolufinancované z Fondu kofinancování evropských projektů.


Čtyři významné projekty města Brna spolufinancované z Fondu kofinancování evropských projektů schválila Rada města Brna ve středu 14. dubna 2010.

 Jedná se o projekty Divadelní svět Brno – mezinárodní divadelní festival, Rekonstrukce objektu Hlídka 4, ZŠ Novolíšeňská – Sportovní centrum pro všechny generace a Park Hvězdička.

 „Ke konci března má město Brno v rámci tohoto programovacího období EU 2007 až 2013 celkem nasmlouvaných již přes dvě miliardy korun, konkrétně se jedná o částku 2,2 miliardy korun s tím, že k březnu jsme vyčerpali už 1,4 miliardy korun,“ upřesnil primátor města Roman Onderka.

 

Divadelní svět Brno

Mezinárodní festival Divadelní svět Brno v sobě spojuje potenciál všech brněnských divadel a tradičních akcí, které byly v minulosti pravidelně realizovány. Jeho předzvěstí byl festival pouličního divadla Na prknech, dlažbě i trávě, Týden kejklířů a Slavnost masek. Všechny tyto události se stávají součástí festivalu, který tak propojí energii těchto divadelních svátků a zařadí se do kalendáře mezinárodních kulturních akcí přitahujících do města a regionu místní i zahraniční návštěvníky. Napomůže ke zvýšení podílu cestovního ruchu a tím k zvýšení hospodářské prosperity města a regionu.

 Celkové výdaje projektu jsou 10 441 tis. Kč. Dotace bude poskytnuta ve výši 92 % z celkových výdajů, tzn. 9 570 tis. Kč.

 

Rekonstrukce objektu Hlídka 4

Projekt spočívá ve vybudování nového střediska pro výchovu zaměřenou především na výukové programy pro školky, školy a širokou veřejnost v oblasti ekologické výchovy vzdělávání občanů spojeného s rekonstrukcí a dostavbou objektu určeného pro enviromentální vzdělávání, následně pak v realizaci vzdělávání po dobu 20 let. Pro již zmíněnou realizaci výuky a vzdělávání bude vybrán vhodný kandidát na provozovatele výběrovým řízením, popř. zajištěním této činnosti ve spolupráci s Jihomoravským krajem. Tím by se Jihomoravský kraj významně podílel na udržitelnosti projektu.

 Celkové náklady na projekt jsou ve výši 35 705 tis. V rámci Operačního programu Životní prostředí je možné obdržet dotaci až 89 % z celkových výdajů, tzn. až 31 754 tis. Kč.

 

ZŠ Novolíšeňská – Sportovní centrum pro všechny generace

Projekt svým charakterem odpovídá oblasti podpory II.1 – Rozvoj dopravních, volnočasových a vzdělávacích aktivit lokálního významu IPRM II a je v souladu s aktivitou II.1.A – Technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení zvyšující kvalitu vzdělávání a zároveň přístupných široké veřejnosti. Předmětem projektu je výstavba a rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Novolíšeňská v Brně. Projekt zahrnuje změnu povrchu futsalového hřiště včetně oplocení, změnu povrchu 3 volejbalových kurtů včetně oplocení, výstavbu posilovny a generální opravu šaten, sprch a WC. Poptávka po sportovním vyžití všeobecně vzrůstá, obzvlášť v Líšni, která patří mezi největší městské části v Brně. Nabídka stávajících sportovišť je zde omezená, proto by se realizací tohoto projektu zaplnila mezera v oblasti občanské vybavenosti této městské části. Uskutečněním projektu dojde ke zkvalitnění a modernizaci materiálně-technického vybavení školy a k výraznému zlepšení a zdokonalení výuky tělesné výchovy a ke zkvalitnění nabídky využití volného času žáků v době mimo vyučování a zkvalitnění nabídky využití volného času široké veřejnosti.

 Celkové výdaje projektu činí 14 459 tis Kč. Dotace bude poskytnuta ve výši 11 100 tis. Kč pro tento projekt, což činí 76,8 % z celkových výdajů projektu.

 

Park Hvězdička

Řešené území se nachází v bezprostřední blízkosti centra města Brna, východně od Městské památkové rezervace (MPR) v kompaktní zástavbě s tradiční blokovou strukturou zástavby vymezenou ulicemi Bratislavská, Francouzská, Hvězdova a Stará. Území navrženého parku se nachází ve východní části vnitrobloku se vstupem z ul. Hvězdova. Zájmové území tvoří stávající zanedbané veřejně přístupné plochy, které jsou ve vlastnictví města Brna. Do řešení jsou zahrnuty rovněž části nevyužívaných zanedbaných zahrad bytových domů ve vlastnictví města a soukromé pozemky při vstupu z ul. Hvězdova. Výměra zájmového území je  7500m2. Cílem projektu „Park Hvězdička“ je v části města, která je součástí kompaktního obytného území – problémové zóně, kde žijí zejména sociálně slabší rodiny, vytvořit upravený parkový prostor pro trávení volného času dětí a mládeže z této cílové skupiny. Park by měl svou náplní motivovat a podporovat děti a mládež dané cílové skupiny k aktivnímu přístupu trávení volného času. Zároveň by měl být místem přirozeného kontaktu dětí se sociálními pracovníky a službami nově navrhovaného objektu sociálního zázemí parku při vstupu z ul. Hvězdova (nízkoprahového centra). Park bude mít stanovený režim užívání s pravidelným dohledem a vedením sociálních pracovníků a bude na noc uzavíratelný. 

 Předpokládané celkové rozpočtové náklady činí 36 700 tis. Kč. Výše dotace může činit 80 % z celkových uznatelných výdajů.

 

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama