Bc. Roman Onderka, MBA

  • ČSSD
  • Jihomoravský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,81. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

02.12.2020 17:15:00

Podpoříme rozpočet s deficitem 320 miliard

Podpoříme rozpočet s deficitem 320 miliard

Projev na 72. schůzi Poslanecké sněmovny 2. prosince 2020 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu

 Vážená paní ministryně a ministři, kolegyně, kolegové,

jenom krátká reakce kolegovi Okamurovi. Bylo by dobré mluvit o tom, co člověk ví, a ne jen plácat věci jen proto, aby se dostal na stránky tisku či médií.

Na poště restrukturalizace, kterou navrhuje pan ministr vnitra, se dotkne konkrétně například u pozice pošťáka asi u tři sta zaměstnanců. Managementu pošty se snížily platy o 5 %. Já si myslím, že ty kroky, které dělá management na poště a Ministerstvo vnitra, pod vedením Jana Hamáčka, jsou nejen pozitivní proto, aby pošta se dostala konečně do černých čísel (?) a mohla fungovat jako každá normální firma, ale zároveň, aby tyto změny byly co nejcitlivější s ohledem na sociální věci. Takže prostřednictvím pana předsedajícího, pane Okamuro, jestli chcete informace, mluvil jsem asi před třemi minutami s předsedou České strany sociálně demokratické a ministrem vnitra Janem Hamáčkem, a je připraven vám dát jakékoliv informace, abyste příště neříkal na tento mikrofon věci, o kterých buď nevíte, anebo je máte z doslechu.

Co se týče rozpočtu, který nyní projednáváme ve druhém čtení. Je potřeba říci, že sociální demokracie vnímá, v jaké se nacházíme době, a proto zopakuji, tak jak jsem již řekl při projednávání při prvním čtení, že sociální demokraté podpoří rozpočet, který odsouhlasila vláda na svém jednání. To znamená rozpočet s deficitem 320 mld. Pandemie COVID-19 znamená bezprecedentní zásah do chodu státu i ekonomiky České republiky. Nezbytné výdaje na zastavení či omezení pandemie a náprava vzniklých škod vyžaduje mimořádně vysoký schodek rozpočtu a dluhové zatížení v příštích generací. Za této situace je nezbytné soustředit všechny dostupné prostředky na výše zmíněné cíle, které budu definovat, a neopomenutelnou součástí státního rozpočtu České republiky jsou bezesporu dotace nestátním neziskovým organizacím.

Na základě usnesení vlády ze dne 9. září 2019 číslo 639 bylo hlavními oblastmi státní dotační politiky vůči těmto organizacím pro rok 2021 ustanoveno celkem 18 oblastí, na které bylo v roce 2020 určeno 8 miliard 15 milionů Kč z veřejných prostředků. Celkové neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím byly podle finálního účtu státního rozpočtu na rok 2019 16,6 miliardy Kč. Za současné krizové situace považujeme za nesprávné, aby stát v tuto chvíli tyto prostředky nesoustředil na největší hrozbu. Rozhodující část prostředků určených neziskovým organizacím by po dobu pandemie dle našeho názoru měla být dočasně přesměrována na podporu zdravotní péče a ohrožených skupin na boj s pandemií, na pomoc nejvíce ekonomicky postižených kategorií obyvatel - seniory, matky samoživitelky, čerstvé nezaměstnané, na rozvoj tělesného a duševního zdraví populace, na sport, kulturu a na podporu vědy, zejména s přihlédnutím k inovacím v medicíně.

Proto jsme se rozhodli podat doprovodné usnesení ke státnímu rozpočtu na příští rok, ke kterému se následně přihlásím v podrobné rozpravě. Toto usnesení zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu České republiky, aby veškeré v tuto chvíli postradatelné dotační prostředky ze státního rozpočtu České republiky na rok 2021 směřovaly výhradně na podporu zdravotní, sociálně ekonomické péče, pro oběti pandemie a pro ohrožené cílové skupiny."

Sociální demokracie kromě jiného načetla do systému a podává několik pozměňovacích návrhů. Za moji osobu je to podpora živého umění a regionálních kulturních institucí, to znamená divadel v České republice, a to v navýšení na 300 mil. Kč ke stávajícím 400. To znamená celková výše by byla 700 mil. Kč. Abychom získali těchto 300 mil., navrhujeme snížit výdaje kapitoly 398 ve specifickém ukazateli Ostatní výdaje o částku 150 mil. Kč, v té samé kapitole ve specifickém ukazateli Odvody do rozpočtu Evropské unie o částku 80 mil. a výdaje kapitoly 398 opět ve specifickém ukazateli Vládní rozpočtová rezerva o částku 70 mil. Kč.

Je potřeba říci, že tento pozměňovací návrh spočívá v tom, abychom pomohli té oblasti, která to nejenom neměla jednoduché, ale která to měla absolutně nemožné z pohledu svého fungování v České republice v letošním roce, a můžeme očekávat, že i v roce příštím. Je potřeba si uvědomit, že regionální divadla, jak dneska v kultuře fungují, tak jsou živa buď z nějakých příspěvků, protože mohou být příspěvkovou organizací měst a obcí, a samozřejmě hlavně fungují z předplatného. Předplatné, které oni získávají, ale bohužel tito diváci nemohli uplatnit. Návštěvníci kulturních zařízení se do těchto divadel díky COVIDu a rozhodnutí vlády o opatřeních proti COVID-19 prostě na tyto představení nedostali. Můžeme si říct, že tato divadla nehrála. Když se podíváme na situaci, jaká je v České republice, nebudou hrát do konce roku. Když se podíváme na to, jak by se rozvolňovalo v příštím roce, tak si můžeme říct, že leden, únor to moc nevidíme, v březnu možná. A v ten moment se dopracujeme k tomu, že z celé sezóny budou hrát možná dva, možná tři měsíce. A předplatné budou muset vracet.

Některá divadla mají to štěstí, že upoutala pozornost sponzorů. A tito sponzoři jim věnují nemalé částky na fungování, protože si váží jejich činnosti. Ale je potřeba říci, že každý sponzorský dar je podmíněn samozřejmě i jeho plněním, to znamená například tím, že vystaví název firmy, či nějaký její propagační materiál třeba ve foyer po období, a teď řeknu namátkově, třeba sedmi nebo dvanácti premiér a deseti klasických představení a podobně. Ty podmínky jsou samozřejmě různé. A i toto nemohla ta divadla naplnit, protože žádné premiéry prostě nebyly. Tato divadla byla normálně zavřená. A já si myslím, že kromě toho, že lidé potřebují vždy to zásadní, to jest střechu nad hlavou, mít práci, aby vydělali peníze, aby měli na jídlo, tak že potřebují i vyžití volného času. Potřebují i tu kulturní složku, která nám dává to důležité, obohacuje naše osobnosti na jedné straně, a na druhé nám připomíná to dobré, ale i to špatné, co jsme historicky v minulosti udělali, abychom se z toho poučili.

To je jeden z pozměňovacích návrhů, který jsem podal. A přihlásím se opět v rozpravě podrobné.

Poslední věc, ke které chci mluvit, je pozměňovací návrh, který podal kolega Václav Votava. Jedeme na padesát procent v Poslanecké sněmovně, je na účast, to znamená není přítomen. Přihlašuji se, budu se přihlašovat k tomuto pozměňovacímu návrhu za něj. A tento pozměňovací návrh se bude dotýkat vládního návrhu zákona o rozpočtu České republiky na příští rok, a to v tom smyslu, že bere částku 3 mil. Kč Českému svazu bojovníků za svobodu a přidává 2 mil. Kč legionářům a 1 mil. Kč Československému ústavu zahraničnímu. Přiznám se, asi většina z nás, nebo dokonce si troufnu říct, že všichni velice dobře známe Československou obec legionářskou. A myslím si, že zde není nikdo, který by si její činnosti beze sporu nevážil.

Na druhou stranu nejsem úplně přesvědčený o tom, že všichni víme, co to je Československý ústav zahraniční. A tady bych chtěl vás, vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom upozornit, že posláním Československého ústavu zahraničního je péče o zahraniční krajany, podporu a usnadnění jejich národních a kulturních styků se starou vlastí, udržování národního povědomí, podpora ekonomické spolupráce a pomoc při návratu do vlasti. Ústav byl založen po dlouhých přípravách dne 20. prosince 1928 v rámci oslav 10. výročí Československé republiky. Myšlenka na jeho ustavení pochází od prvního prezidenta republiky Tomáše Garia Masaryka. A já si myslím, že touto podporou bychom se měli k tomuto odkazu přihlásit.

Může znít dotaz, proč vzít ty 3 mil. Českému svazu bojovníků za svobodu. Víte, Český svaz bojovníků za svobodu má připomínat hrdiny národního odboje za osvobození ve 2. světové válce. Působení tohoto svazu se bohužel v posledních letech stalo více než kontroverzním, a to především pod správou současného vedení a hlavně předsedy. Současná činnost spolku se výrazně odchýlila od jeho původního poslání a mnohdy až popírá hodnoty, na kterých byl spolek vybudován. Nejsou to jen některé veřejné skandály, ale také netransparentnost hospodaření svazu. Již v roce 2016 kontrolní výbor Sněmovny poukazoval na neúčelové a nehospodárné nakládání s poskytnutými dotacemi z veřejných rozpočtů. Finanční správa se hospodařením Českého svazu bojovníků za svobodu zabývala na základě podnětu od Ministerstva financí. A podle kontroly ČSBS věrohodně nedoložil některé provozní výdaje na organizaci pietních a provozních akcí.

Nemyslím si, že bychom tomuto svazu měli vzít všechny finanční prostředky a podporu, protože tento svaz není jen o předsedovi, o vedení. Je tam mnoho opravdu dobrých a schopných lidí, kteří ten odkaz na druhou světovou válku berou opravdu velice vážně a řídí se tím, proč tento svaz vznikl. Ale myslím si, že zdvihnutý prst od Poslanecké sněmovny v rámci převodu těch finančních prostředků, jak jsem zmínil, by v tomto případě měl být na místě.

Děkuji za pozornost, dámy a pánové, a přeji pěkný den.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama