Doc. JUDr. Miroslav Němec, Ph.D.

  • NÁR.SOC.
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

18.07.2013 0:29:37

Češi nejsou rasisté.

Češi nejsou rasisté.

Řada zahraničních zdrojů označuje Čechy za rasisty, ale pravda to není. Čechům pouze vadí, když někdo nechce pracovat a pobírá od státu automaticky peníze bez práce. A to je podstatný rozdíl.

V poslední době dochází poměrně často k incidentům mezi majoritní společností a Romy. V místech většího soustředění Romů je podstatně zvýšená majetková kriminalita, dochází tam k opakovanému rušení nočního klidu, jsou tam různé hádky, potyčky a rvačky téměř na denním pořádku a naskýtá se otázka, co asi vyřeší srocení občanů, demonstrace na náměstích a extrémistické pochody proti Romům, které pak musí uklidňovat policie?

Není týden, abychom nebyli svědky několika incidentů mezi majoritní – (bílou) společností a snědými Romy a řada lidí to zjednodušeně vysvětluje tím, že Češi jsou rasisté. Tyto nesprávné názory se pak ozývají i z centra EU, ze Spojených států amerických a z Kanady přesto, že nemají reálné opodstatnění. Já osobně jsem rovněž přesvědčen, že Češi nejsou rasisté, protože 99 % občanů nevadí, je-li někdo snědý či bílý, černý či žlutý, ale hodnotí lidi podle toho, jsou-li slušní a dodržují platné zákony a pravidla občanského soužití, a nebo neslušní, a obtěžují ostatní občany a páchají trestnou činnost. Kritériem zde tedy je - je-li konkrétní člověk slušným občanem a nebo zločincem, jestli chce pracovat a také pracuje, nebo si opravdu práci hledá, a nebo nechce pracovat, práci se účelově vyhýbá, chodí si pro sociální dávky a krade.

Všimli jste si, vážení, nějakých větších konfliktů majoritní společnosti s Vietnamci, kterých je v České republice rovněž hodně? Čím to asi tak je, že rasově jiné, odlišné Vietnamce nikdo nenapadá, nikdo jim neubližuje a nikdo jim nenadává?

Je to právě tím, že Vietnamci (až na pár výjimek spadajících do mafiánských struktur) se u nás mají podstatně lépe než ve Vietnamu a váží si toho, že jsme jim umožnili tady žít a podnikat, jsou přizpůsobiví, většinou slušní a hlavně pracovití, nabízejí stejné zboží nepoměrně levněji než naši podnikatelé v kamenných obchodech, jsou schopni stát u svého stánku od brzkého rána až do pozdního večera celý týden, včetně soboty i neděle, a to v zimních mrazech stejně tak jako v letních vedrech, a můžeme klidně říci, že kdyby tady Vietnamci dnes nebyli, řada našich lidí by již zřejmě chodila, místo v šatech, jen v plátěných pytlích od mouky a nebo v ošacení po svých rodičích a prarodičích z poválečného období, protože díky politice pravicových vlád dnes již řada lidí nemá ani na nájem a na jídlo a proto také předražené moderní oblečení většinou nekupují. Vietnamci jsou tedy většinou slušní, pracovití, nekradou, nechodí si pro sociální dávky, své děti posílají řádně do školy a nikoho nepřepadávají ani jinak nenapadají.

A tak by tomu mělo být i u Romů, nebo chcete-li cikánů (aby se někdo z nich neurazil, protože někteří jsou na toto oslovení hákliví a označení Rom přímo nesnáší), a já tvrdím, že celý problém spočívá pouze v tom, že se – v určitých lokalitách -  jejich problémy systémově neřeší, naprosto nefunguje vhodná výchova v duchu zásad majoritní společnosti, vedení k práci a k občanským povinnostem s jejichž plněním má být právě spojeno vyplácení sociálních dávek a podpor, jejich trestná činnost je účelově přehlížena a statisticky se v podstatě nepodchycuje, aby se snad policisté či strážníci nedostali do problémů tím, že je někdo označí za rasisty či dokonce za extrémisty. Tím však jen majetková trestná činnost páchaná Romy neustále narůstá.

Celý systém sociálního začleňování Romů do majoritní společnosti dnes spočívá pouze ve vyplácení naprosto nezasloužených finančních dávek, čímž role vlády a potažmo i celé naší pokrytecké společnosti končí. A kde je program sociálního začleňování, na který byly vynaloženy obrovské finanční částky? Kde jsou nějaké hmatatelné výsledky? Kde jsou vynaložené peníze? Ve většině regionů, měst a obcí byly rozkradeny?! A kdo je za to zodpovědný? Koho z těch, kteří dávky čerpali - a efekt není žádný, stíhá Policie České republiky za zneužití finančních dotací a za podvodné jednání? Nikoho – protože by byla označena za policii rasistickou a její představitelé by byli vláčeni tiskem i televizí, přišli by o místa a stejně by se nic nezměnilo. Peníze se zkrátka kdesi „vypařily“.

Řada starostů v severních Čechách se domnívá, že problémy Romů u nich bydlících by měli řešit úředníci z Prahy, že trestnou činnost jejich Romů by měl řešit sám ministr vnitra či policejní prezident, žádají stále větší policejní posily, zásahové jednotky a mimořádná opatření, která stojí zejména Policii České republiky nemalé peníze, pořád svolávají nějaké aktivy, poradní komise a berou si na pomoc srocení lidu a hromadné sdělovací prostředky. Ale to není správná cesta, neboť tím jen problémy eskalují a v lidech roste vzájemná nenávist a otevírá se prostor pro různé extrémistické skupiny, které si svoji nezákonnou činnost právě tím zdůvodňují a ohniska napětí se přenáší i do dalších částí republiky. Právě starostové mají pro Romy vytvořit příznivé životní podmínky a ne je sestěhovat do vybydlených domů na spadnutí nebo do jakých-si podřadných ubytoven, kde se pak oni navzájem utvrzují v přesvědčení, že pracovat nikdy nebudou, děti do školy chodit nemusí, protože je vysílají krást, aby uživili rodinu,….„dávky si získáme vyhrožováním na úřadě….“, apod. a když pak zjistí, že to funguje, dávky jsou jim opětovně vyplaceny a dál se o ně nikdo nestará, nezmění se nikdy nic.

Sestěhovaní Romové do jakých-si ubytoven, většinou na okraji některých měst, zde pak musí platit nehorázné sumy za podřadné bydlení a protože jim na stravu již nic nezbývá, nutí je vlastně sami starostové krást, protože i Romové jsou lidé a něco jíst musí. Jdou a kradou takřka vše, na co přijdou, od sezonního ovoce a zeleniny na zahrádkách, přes zboží v obchodech, odstavená kola u obchodů a v suterénech sídlišť, až po litinové mříže pouličních kanálů, dopravní značky, kryty elektroinstalace stožárů pouličního osvětlení a dokonce i olejem chlazené elektro transformátory pod napětím, takže přijedete např. do Krásné Lípy u Rumburka (okr. Děčín), večer si pustíte televizi a najednou nejde proud. Až ráno se pak zjistí, že „někdo“ krumpáčem prorazil transformátor pod proudem, vypustil olej na který se pak jezdí autem na další loupeživé výpravy a železný plášť je dodán do sběrny, kde se však majitel vůbec nepozastaví nad tím, že to asi jen tak volně někde neleželo, protože kdyby přivolal policii, nic by nevydělal, že?

Povinností odpovědných osob a zejména starostů, kteří mají řadu práv, ale i povinností, je realizovat a důsledně kontrolovat plnění programu sociálního začleňování Romů do majoritní společnosti a nikoliv pouze „někam“ dát peníze bez hmatatelného výsledku. Je jejich povinností navrhnout a prosadit zákon o čerpání sociálních dávek pouze za odvedenou práci a nastavení zcela jasných pravidel pro vyplácení všech peněžních dávek výhradně za provedenou práci, službu či jinou obecně prospěšnou činnost pro obec a důsledně veškeré akce kontrolovat, úkolovat v tomto směru obecní či městskou policii a spolupracovat s Policií České republiky. Jinak se totiž nezmění vůbec nic a budeme pouze stále řešit různou majetkovou trestnou činnost, porušování občanského soužití, rušení nočního klidu, rvačky a loupeže, které jsou však většinou právně kvalifikovány jako banální přestupky. Pokuty uložit nelze, protože jsou stejně „nevymožitelné“ a kolotoč se opakuje. Proto je třeba i zde zásadně přitvrdit, zpřísnit vydávání všech finančních dávek nepřizpůsobivým občanům naprosto všude a dávky vydávat zásadně na základě provedené a překontrolované práce a přitvrdit musí i policisté Policie České republiky, kteří nesmí v žádném případě přehlížet trestnou činnost nikoho, tedy ani Romů!

A že to – když se chce - funguje, nemusíme jezdit zjišťovat do Německa, kde musí pracovat každý Rom, protože jinak by tam být nemohl, ale stačí se přijet podívat do některých našich menších středočeských měst, kde např. ve firmě AWE vyvážející popelnice na území celého okresu pracují, až na několik málo vedoucích, samí Romové, včetně řidičů „kuka-vozů“ a skutečně poctivě „makají“ v létě i v zimě a nedovolí si do práce nepřijít. V Tescu pracují Romky i jako pokladní a usmívají se na vás stejně jako „neromky“, v řadě zahraničních firem pracují rovněž Romky i na složitějších operacích v pásové výrobě, jsou slušně placené a práce si váží. Jejich děti chodí do školy, jsou čistě oblečené a umí zdravit, což již některé rozmazlené děti z majoritní společnosti dávno zapomněly nebo je to jejich namyšlení „bílí“ rodiče, v zápalu své podnikatelské činnosti, zapomněli naučit.

V dalším městečku nezaměstnaní Romové uklízí chodníky a silnice, vytrhávají plevel z okrasných záhonů a sídlo zde má i firma, která provádí výkopové práce pro pokládání kabelů elektrorozvodů pro nové domy, veřejná osvětlení, rozvody plynu a další terénní úpravy a mimo majitele a účetní zde pracují takřka všichni Romové, včetně vedoucích a mistrů. A nevěřili byste, jak poctivě dovedou tito Romové pracovat a jak si tyto, byť těžké práce váží a nedovolí se flákat, protože by je ostatní Romové z kolektivu vyřadili.

Romové, kteří tam však nechtějí pracovat, jsou ve městě i v jeho okolí důsledně kontrolováni nejen strážníky Městské policie v obvodu města, ale i policisty Policie České republiky na celém území okresu a právě proto se jimi spáchanou trestnou činnost daří policii úspěšně objasňovat. Takže všechno je to o lidech, o jejich schopnostech něco udělat pro druhé, dát lidem příležitost, kontrolovat je, ze zjištěných nedostatků vyvozovat přísné závěry a hlavně nedávat nikomu nic zadarmo – bez práce. A náhle zjistíme, že ono to opravdu funguje. Ale musíme překonat předsudky, stereotypy a musíme začít něco opravdu dělat, nikoliv pouze „žvanit“ a to ještě pouze v hospodě.

Doc. JUDr. Miroslav NĚMEC, Ph.D.

Stínový ministr vnitra za LEV 21

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama