Doc. JUDr. Miroslav Němec, Ph.D.

  • NÁR.SOC.
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

02.08.2014 18:22:03

Negativa komunální politiky

Negativa komunální politiky

V posledních letech je čím dál víc občanů, kteří nadávají na současnou politiku, na politiky obecně, uzavírají se do sebe a nechodí ani k volbám, což je největší chybou současné demokracie vůbec.

 

V posledních letech je čím dál víc občanů, kteří nadávají na současnou politiku, na politiky obecně, uzavírají se do sebe a nechodí ani k volbám, což je největší chybou současné demokracie vůbec, neboť se v podstatě nemůže nic změnit k lepšímu.

Takovýmto jednáním totiž občané dávají volný prostor různým, většinou kariéristickým, osobám, či dokonce těm, kteří by chtěli v politice zbohatnout a již s tímto úmyslem usilují o přední místa na kandidátkách, a nutno dodat, že se to pravidelně děje vždy před volbami, v rámci celého politického spektra, zprava doleva. Bohužel! A proto si také řada slušných lidí svoji neúčast u voleb zdůvodňuje tím, že není koho volit.

Pak se však občan jen dozví, že primátorem Prahy nebude zkušený a právnicky či ekonomicky vzdělaný, letitý pražský občan a znalec Prahy, ale jakýsi sotva třicetiletý mladíček odněkud z Moravy, který o Praze slyšel snad jen z vyprávění své babičky či z jakéhosi studia geologie, a problémy Prahy a Pražanů vůbec nezná.  

Obdobně je tomu ale i v řadě českých osad, vesniček, vesnic, městysů i měst, kde lidé právě tím, že k volbám nechodí, umožňují vstup do politiky různým nekalým živlům, bývalým „nemakačenkům“, příživníkům, vekslákům a podvodníkům všeho druhu, kteří údajně, právě pácháním, většinou majetkové, trestné činnosti v minulém režimu, „bojovali proti komunismu“ a kteří mají tedy, podle jejich vlastního názoru, nyní nárok na lukrativní funkce. Těmto vychytralým podvodníčkům však vůbec nejde o spoluobčany a lidi v obci či ve městě, ale jen a jen o nadstandardně placenou funkci na výsluní, o moc nad lidmi a nad veřejnými financemi a také o výhody pro sebe sama a pro své rodiny, a občané, po určitém čase, jen nevěřícně zírají, jaké individuum jim to vlastně vládne.

Takový nepovedený starosta si hned po svém zvolení většinou jmenuje do funkce ředitele městské policie svého dobrého známého, často i příbuzného, či dokonce svého zetě, jehož hlavním úkolem pak není ochraňovat veřejný pořádek ve městě či obci, jak by tomu podle zákona mělo být, ale pouze ochraňovat pana starostu a jeho rodinu, aby je nikdo snad neobtěžoval při soukromých akcích, večírcích, grilovačkách a pijatikách s vlivnými podnikateli, kteří mu pak většinou, za cenu vskutku symbolickou, staví honosná rodinná sídla zámeckého typu, jako odměnu za získané městské zakázky pro jejich firmy. Někdy pak, je-li třeba ještě doplnit rozpočet města o další peníze na nadprůměrné odměny strážníků městské či obecní policie, nahání starosta podřízené strážníky k dávání „botiček“ takřka na všechna auta ve městě, neboť legálně se dnes již v řadě měst normálně a zadarmo zaparkovat nedá, či je úkoluje k měření rychlosti tam, kde by to normálně myslící člověk nikdy nepředpokládal – a vydělává. Postupně si takto řada starostů zaměstná všechny svoje příbuzné i známé na úřadě, čímž ho naprosto ovládne a nikdo jiný, včetně kritiků z opozice, nemá žádnou šanci s čímkoliv, co se panu starostovi nelíbí, uspět.

Jen pro zajímavost uvádím, že nyní jsou v šetření dokonce i případy, kdy nadstandardně placenou funkci asistentky pana hejtmana, starosty, či vedoucího určitého odboru na jím řízeném úřadě, dělá dokonce i jeho manželka, milenka, dcera či snacha, což je v naprostém rozporu nejen s naším právním řádem, ale i se zásadami společenské morálky, a je to projevem naprosto nebývalé arogance novodobých „hlupců“, kteří si myslí, že si snad mohou dělat co chtějí a že to jejich podřízení a voliči snad nevidí.

Peníze z rozpočtu řady krajů, měst a obcí pak mizí závratným způsobem, většinou však, ale v kapsách starostů a jejich přisluhovačů, aniž by bylo vůbec vidět, že se ve městě či obci pro občany něco potřebného udělalo. Mnozí „také starostové“ si pod vlivem své funkce vymiňují předkupní právo na pole, pastviny, louky i lesy v držení přestárlých obyvatel obce, které skupují za pakatel do svého vlastnictví a pak je draze prodávají zájemcům z okolních měst, zabírají veřejnou zeleň i celé parky k výstavběnovodobých paskvilů takřka ve své režii, účtují si enormně předražené cestovní příkazy, které si sami sobě také podepisují na veškeré soukromé cesty svým automobilem kamkoliv, včetně cesťáků na zahraniční dovolené,  takže jim to spolehlivě, za jedno volební období, „vydělá“ na úplně nový luxusní vůz. Pod záminkou přilákání turistů do města či obce pak vymýšlí různé směšné „hurá akce“, na kterých sice zadlužují obecní majetek, ale nakonec na nich vydělává pouze sám starosta, jeho příbuzní a známí a ostatní občané se jen nestačí divit.

V důsledku netečnosti řady občanů je dnes v mnohých obcích nadstandardně placeným starostou jen jakýsi vychytralý „přivandrovalec“ a to jen proto, že se tam zcela účelově trvale přihlásil a pod záminkou ovládnutí obce a jejího bohatství, tam nalákal i několik svých příbuzných a přátel, jejichž hlasy nakonec stačily k tomu, aby obec a celé její zastupitelstvo ovládli sami. Takto „opevněni“ pak s fiktivním záměrem zvelebení obce obec permanentně tunelují, zadlužují a vůbec se chovají podle hesla „po nás potopa“.

Jsou však i případy daleko horší, které souvisí nejen s komplexním vytunelováním obce a se zadlužením všech jejích občanů, ale i s vyčerpáním a zpronevěrou vysokých dotací z různých podpůrných fondů, včetně fondů z Evropské unie, což nakonec vždycky skončí oznámením na policii či státní zastupitelství, ale zpronevěřené peníze již obci nikdo nikdy stejně nevrátí a občané tam budou až do smrti žít v nejistotě. Otázkou zde však je, co dělají příslušné nadřízené kontrolní orgány, neboť kdyby plnily řádně svoji roli, nikdy by to nemusela řešit až Policie České republiky spolu s příslušným státním zastupitelstvím. Nejsou tam snad také jen protekční kontroloři, kteří svoji funkci neplní záměrně, ač tam berou nemalé výplaty?

Upozorňuji, že tímto článečkem se nechci nikterak dotknout těch opravdu slušných a pracovitých starostů, primátorů a hejtmanů, kteří šli do politiky s úmyslem opravdu poctivě sloužit lidem – spoluobčanům, a kteří to dodnes, zcela nezištně, dělají a pracují i mnoho hodin denně přesčas, včetně sobot a nedělí, jen proto, aby pro svoji obec či město vykonali něco prospěšného. Takové starosty však většinou nenajdete na obecním či městském úřadě, ale v terénu, mezi lidmi a často například i v montérkách na štaflích, jak zapojují místní rozhlas, vyměňují zářivky veřejného osvětlení obce, či instalují sváteční výzdobu. I těch je zatím dost a je to jen dobře!

Proto je, vážení spoluobčané, nezbytně nutné, aby naši občané chodili volit, aby volili jen skutečné osobnosti, tj. lidi, kteří mají nejen patřičné vzdělání, ale i letitou praxi, svým dosavadním životem již prokázali svoje kvality a nemají sklony k hromadění majetku, nekradou, nepodvádějí a umějí jednat s lidmi, váží si jich i jejich práce, ať je jakákoliv,        a sou ochotni pro ně pracovat nejen 8 hodin denně, a to i o sobotách a nedělích.

A protože se podzimní komunální volby 2014 blíží, dovoluji si vyzvat všechny slušné občany k tomu, aby si uvědomili svoji spoluodpovědnost za dny příští, za další vývoj ve svých obcích, městech i krajích - a aby svůj hlas nevyhodili - a šli volit a volili pouze tu správnou kvalitu.

Doc. JUDr. Miroslav NĚMEC, Ph.D.

Stínový ministr vnitra za LEV 21    

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama