Doc. JUDr. Miroslav Němec, Ph.D.

  • NÁR.SOC.
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

08.07.2014 23:51:47

Pokuta uložená Policii České republiky za zveřejnění videa je nesmyslná!

Pokuta uložená Policii České republiky za zveřejnění videa je nesmyslná!

Úřad pro ochranu osobních údajů, zcela v rozporu s logikou věci, uložil v dubnu 2014 - pokutu 60.000 korun - Policii České republiky, a to za zveřejnění videa, ze zatýkání Jany Nagyové, nyní Nečasové.

 

Kauza Nagyová, která vedla k pádu Nečasovy vlády, zcela nepochybně rozvířila, do té doby relativně poklidnou hladinu veřejného mínění a doslova nadzvedla ze židle i ty, jinak takřka netečné politiky, kteří spokojeně „doutnají“ ve vysokých lukrativních a dobře placených funkcích, nevyvíjejí takřka žádnou veřejnou činnost, aby na sebe zbytečně moc neupozorňovali, a pracují většinou jen pro sebe, své rodiny a spřízněné firmy, neboť i jim od těchto firem občas něco kápne, a začalo jim zcela jistě vrtat hlavou, zda příště neuvíznou v hledáčku policie oni sami, což by pro ně bylo jistě naprosto neslýchané.

Když jsem tehdy sledoval komentáře různých, i vysoce postavených politiků, nevycházel jsem z údivu, jak tento decentní zákrok Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu komentovali. Obzvláště hloupě ho samozřejmě komentovali, zjevně velmi překvapení, politici z Občanské demokratické strany (která bez svého velkého zakladatele je dnes se svými preferencemi takřka na nule), hlavně tehdy vysoce postavená paní, Miroslava Němcová, která naopak o něco dříve, při zatčení poslance ČSSD a středočeského hejtmana Davida Rátha, očividně jásala, neboť se poměrně lehce zbavili zcela neobvykle nadaného rétora a nebojácného kritika jejich protilidové politiky, a kvůli vydání souhlasu k jeho zadržení, ochotně dlela v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, ještě dlouho po pracovní době a takřka do půlnoci.

Již z tehdejších komentářů bylo vidět, že tímto odvážným zákrokem „v americkém stylu“, byla řada vysoce postavených politiků doslova zaskočena, a podle hesla o potrefené huse, se také odvíjela i razance jejich kritiky. Byli to většinou ti politici, kteří tady již celá léta prosazují „americké metody policejní práce“, dávají do vysokých policejních funkcí převážně policisty, kteří prošli speciálními školeními na Akademii FBI ve Virginii v USA (a to úplně stejně, jako za minulého režimu tam komunističtí pohlaváři dávali výhradně ty, kteří studovali v SSSR), a nemohou se tedy divit, že ty metody policejní práce, které se tam tito policisté naučili, tady také, v rámci svých pravomocí, používají, i když podstatně zjemněné naší, takřka zmatečnou procesně právní úpravou, která je stále poplatná doběvyhlášení socialismu – viz stále platný trestní řád = zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (z roku 1961!!!!), který je „slavnou“ vládní komisí přepracováván již od roku 1990, ale výsledky jsou takřka mizivé, neboť částečné novelizace vnesly do procesního řízení pouze zmatek a řada úprav nikterak nenahrává orgánům ochrany práva a boji proti zločincům, ale právě naopak, tedy zločincům samotným - což je ovšem zcela zjevně špatně!

Již tehdy, bezprostředně po zákroku, jsem se musel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a osobně i jeho ředitele, plukovníka Mgr. Roberta Šlachty, zastat, (viz. můj článek „Důvěřujte Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu“, publikovaný na všech významných serverech), neboť to – z pochopitelných existenčních důvodů neučinil ani policejní prezident Červíček, ani ministr vnitra Kubice, který navíc, po tomto zákroku, i v České televizi jen překvapeně zíral, co se to vlastně, za jeho vlády nad vnitrem, stalo?

Je třeba si uvědomit, že demokratická policie musí - podle zákona konat vždy, když je spáchán trestný čin a také i v případech, kdy zde je i jen podezření z některého trestného činu. A jestliže vláda, která navíc sama sebe, prohlásila za vládu boje proti korupci, tu korupci sama nejen podporuje, ale i fakticky provádí, neboť aktivity paní Nagyové, naplňují veškeré znaky korupčního jednání, včetně zneužití funkce, patří nepochybně před soud! A předseda tehdejší vlády to vědět musel, ať si dnes říká, co chce, protože jako obviněný může podle našeho zákona dokonce i lhát, a navíc se korupčního jednání i sám dopustil nabízením „trafik“ nepohodlným poslancům, přičemž tehdy nebyl kryt žádnou poslaneckou imunitou, neboť předseda České vlády, pokud není současně i poslancem, tuto imunitu nemá. Takže to není žádný politický proces, jak tady sám bývalý předseda vlády Nečas tvrdí a obviňuje Policii České republiky ze zneužití pravomoci, ale naprosto standardní trestní řízení proti politikům zneužívajícím své funkce v domnění, že jsou snad v absolutní monarchii a ne v demokratickém státě.

V demokratickém právním státu má jen státem zřízená policie (u nás tedy - Policie ČR) právo, samozřejmě za svolení a dozoru příslušného státního zastupitelství, takový zákrok - v souladu s naším platným právem – provést! A stalo-li by se něco podobného v některém americkém státě, kam v porevoluční době neustále vzhlížíme, a tamní „velkorysá“ státní policie by to jaksi „ze známosti s vlivnými politiky“ přehlédla, zcela všemocná FBI by to jistě nepřehlédla a provedla by zákrok obdobným způsobem, kterým zcela profesionálně provedl tento zákrok na Úřadu České vlády i ředitel ÚOOZ plukovník Mgr. Robert Šlachta a jeho lidé. Respektive, ta americká FBI by to provedla ještě daleko razantněji a žádný zatčený politik, by si jižnedovolil říkat, že jde snad o politický proces či „zlovůli policejních plukovníků“.

Takže nenapadejte, prosím, už nikdy plukovníka Mgr. Roberta Šlachtu, ani ÚOOZ, ba ani státního zástupce Ivo Ištvána, neboť tito lidé by zasloužili, zejména za svoji odvahu a precizní práci v souladu s naším právním řádem - vysoké státní vyznamenání, aby si již konečněkaždý úplatný politik či jen úředníček uvědomil, že každý trestný čin spáchaný proti právnímu řádu naší země - bude vyšetřen, ať ho spáchá kdokoli, a po právu bude příslušným soudem potrestán, jak si také správně přeje většina našich slušných občanů, kteří jsou již dlouhodobě chováním porevolučních politikůznechuceni. A jestli se některý mladší, či i jiný nezkušený soudce, nechá ovlivnit určitými zájmovými skupinami, mediální „masáží“ a za závažný úmyslný korupční trestný čin, uloží pouze jakou-si směšnou podmínku, je zde opravdu něco nezdravého a bylo by na místě, aby se ministryně spravedlnosti lépe podívala, jaké má kde soudce, jakou mají vůbec kvalifikaci a proč byli do soudcovských funkcí jmenováni příliš mladí a nezkušení, když neumí objektivně posoudit ani základní skutkové podstaty závažných trestných činů?!

A to, že pan Igor Němec, který ve funkci ředitele Úřadu pro ochranu osobních údajů, naprosto v rozporu s logikou celé věci, uložil Policii České republiky navíc ještě pokutu 60.000 korun za to, že ředitel ÚOOZ, plukovník Mgr. Robert Šlachta, aby ochránil dobré jméno policie - zveřejnil na státní televizi ČT 24, video ze zatýkání paní Nagyové, čímž občanům ukázal, že bylo opravdu postupováno naprosto decentně a v souladu se zákonem a že nedošlo k žádným excesům, je přinejmenším hloupé.  

Doc. JUDr. Miroslav NĚMEC, Ph.D.

Stínový ministr vnitra za LEV 21

Klíčová slova: Ištván Ivo, Korupce, Lev 21, Nagyová, Nečas, Němec Miroslav, Politika, Policie ČR, Státní zastupitelství, Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, Vláda ČR

査翶᪽ﲗ
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama