Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.

  • Plzeňský kraj
  • krajská zastupitelka
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,56. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

27.12.2013 15:22:01

Neobvyklá návštěva a jednání se uskutečnilo 9.5. v krajské nemocnici v Klatovech

Neobvyklá návštěva a jednání se uskutečnilo 9.5. v krajské nemocnici v Klatovech

Toto setkání zorganizovala senátorka doc.MUDr. Milada Emmerová,CSc., poněvadž ji tímto pověřil předseda Zdravotně-sociálního výboru Senátu Parlamentu České republiky (SPČR) prof.MUDr.Miloš Janeček,CSc.

Na půdu tohoto výboru byla totiž postoupena předsedou Senátu panem Milanem Štěchem petice občanů z Klatovska, a dále pak i „otevřený dopis“, a to jako výrazy protestu mnoha občanů proti přesunu kompletního plicního oddělení ze samostatného objektu (tzv.“vily“) nemocnice v Klatovech  do nově vybudovaného monobloku tamtéž.

Jednání proběhlo s panem ředitelem ing. Františkem Lešundákem a ostatními zainteresovanými pracovníky nemocnice, s radním RPK MUDr.Šimánkem, se zástupci petentů a za přítomností některých členů zdravotně-sociálního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje. Přítomen byl i poslanec Karel Šidlo a nedávno zvolený senátor za tento obvod Jan Látka. Jako vysoce kompetentní pracovníci byli přítomni odborníci z praxe – pan primář plicního oddělení MUDr. Uldrych z Klatov a paní MUDr.Krákorová – zástupkyně přednosty plicní kliniky FN Plzeň.

Rozhodnutí vedení KN se opírá především o ekonomickou analýzu Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje, která byla zpracována pod vedením tehdejšího ředitele Mgr.Jiřího Fojtíka. Nota bene : důvod jeho nedávného odchodu z tohoto postu není oficiálně znám, a to ani po dotazech ke kompetentním radním. Doufám, že nejde o souvislost s klatovskou nemocnicí….

Z našeho společného jednání nevyplynula změna rozhodnutí vedení. To se soustřeďuje na plnění několika  bodů usnesení mimořádného zasedání Zdravotně-sociálního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje ze dne 23.4.t.r. pod vedením pana Mgr.Ing.Karpíška, uvolněného člena Zastupitelstva Plzeňského kraje.  Záměr    má být realizován za předpokladu, že nebude mít negativní vliv na úhradu péče od zdravotních pojišťoven, že plicní oddělení bude nadále akreditačním střediskem  pro zvyšování odbornosti lékařů, že bude uzavřena smlouva s LTRN v Janově pro zajištění pacientů s podezřením na tuberkulózu při splnění podmínek hygieniků a že bude vybudována ambulantní část plicního oddělení v jiné budově. Mimochodem : jsem členkou tohoto výboru a pro usnesení jsem z odborného principu nehlasovala. Jsem však přesvědčena, že jeho ústní podání znělo zcela jinak a o tom bylo hlasováno. A pokud se mám vyjádřit k tomuto usnesení, pak pořadí plánovaných kroků by mělo být z cela opačné ! Od věcné stránky problému směrem k financím. Ale to se zdá jako zbytečný nárok, když peníze jsou pro mnohé „až na prvém místě“….

Zprávu, kterou jsem o tomto setkání dne 9.5.t.r.vypracovala, odesílám do Senátu i do Poslanecké sněmovny, kde bude celá záležitost projednávána na nejbližších setkáních. Podle usnesení pak předpokládám, že bude  daný problém předmětem projednávání na schůzi Senátu.

V Senátu se objevuje řada petic, kde občané protestují proti rozhodování vedení některých krajů nebo určitých rezortů.  Počet petic narůstá a velmi tím bobtná  pracovní čas při schůzích Senátu, kde se vše jistě nevyřeší. Zdá se však, že ventilace stížností „zdola“ povede k principiálním závěrům směrem ke kompetentním, jak už nikdy nepostupovat, a to na žádné úrovni….Že se občané dočkávají toho, že je někdo pozorně vyslechne a pokusí se vymoci nejen spravedlivé, ale i zákonné řešení. Jinak se pak zdá, že dovolání není nikde, že se ani na úřední dopisy jakýchkoliv zastupitelů takřka nikdy neodpovídá…A to je moc špatné ! V řešení petic od občanů vidím jednu z aktuálních klíčových úloh Senátu, což tímto sděluji všem spoluobčanům….

Milada Emmerová, dne 13.5.2013

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama