Doktoři (za uzdravení společnosti)

  • Doktoři
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,91. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

4. 9. 2009 12:38:01

S Berenikou Podzemskou o lékařích v politice

S Berenikou Podzemskou o lékařích v politice

O tom, co táhne české lékaře do politiky, jste mohli diskutovat on-line s Berenikou Podzemskou, lékařkou, radní pro zdravotnictví v Karlovarském kraji na chatu časopisu Respekt.

Karlovarský úspěch doktorského sdružení je zatím v Česku ojedinělý – politické body prozatím sbírali lékaři jen na kandidátkách zavedených stran, nezávislých kandidátů nebo samostatně třeba při volbách do Senátu. Na druhou stranu nejde o žádné nevysvětlitelné překvapení. Jak říká politolog ze Západočeské univerzity v Plzni Ladislav Cabada: „Lékaři se ve společnosti těší už léta bezprecedentní důvěře, a to se musí projevit i ve volbách.“<br /> A jeho slova potvrzují i čísla. Když se v posledních pěti letech ptali Čechů experti z Centra pro výzkum veřejného mínění na hodnocení různých povolání, výsledek byl pokaždé stejný: jako nejprestižnější povolání označilo lékaře devadesát procent lidí, o deset víc než vědce nebo vysokoškolské učitele (Článek Tomáše Sachra v Respektu 50/08)<br /> <strong>Paní doktorko, prosím sdělte mi, proč podle mne drtivá většina doktorů nestojí o potřebnou reformu zdravotnictví a smířuje se s populistikou demagogií. Tento rok jsem prošel mnonohými zdravotnickými zařízeními /je mi 66 let/ a slyším na jakoukoliv refrmu negativní názory. To jsou skutečně s tímto stavem doktoři spojeni? Děkuji za odpovědˇ.</strong><br /> <strong>Mrštík Vlastislav (mrstik.vlastislav)</strong><br /> Doktoři si jsou vědomi nutnosti změn ve zdravotnictví. Volají po nich již od 90 tých let a jsou ochotni na nich participovat. Jsou jen proti plošnému výprodeji zdravotnické soustavy a zdravotní daně do rukou mocných hospodářských skupin a na jejich zadání. Reforma, kterou Julínek navrhuje je pouze pseudoreformou. Je prosazována násilím bez diskuze s těmi, kterých se to týká - pacientů a lékařů.<br /> (Odpovězeno: 10.12.2008 14:03)<br /> Berenika Podzemská <br /> <strong>Vážená paní Podzemská, jste podepsaná pod výzvou "Výzva zákonodárcům, vládě ČR a všem zodpovědným občanům"( http://www.doktori.tv/index.php?itemid=215&amp;top=1#more), za což Vám moc děkuji i jménem spousty dalších lidí, které znám a kteří sdílí tento názor. Moje otázka zní - PROČ to pořád nechtějí politici jakoby slyšet? Ti, kteří mají možnost to ovlivnit mlčí. Přitom ta politická strana, která se toho chytne, tak za ní půjde většina národa! Je u nás opravdu tak silné kuřácké a finanční lobby? Jsme opravdu tak zkorumpovaný národ sloužící lobbistům a ne lidem? Co zapojit do akce ještě více umělců a sportovců? Veřejnoprávní televize by se nepřidala když se jedná o projekt na podporu zdraví dětí? Také je možnost napsat na www.blisty.cz. Držím pěsti a buďte vytrvalí</strong>. <br /> <strong>Lucka ()</strong><br /> Protože tradiční politické strany jsou příliš těsně propojeny se "silnými" zájmy systému a degradovaly politiku na lobbystický servis tunelářů.<br /> (Odpovězeno: 10.12.2008 14:03)<br /> Berenika Podzemská <br /> <strong>Jak se stavíte ke změnám, které hned po svém nástupu začal provádět pan Rath? </strong><br /> <strong>Karel Šubrt ()</strong><br /> Mám příliš málo informací na to, abych mohla jeho kroky komentovat, nicméně i já bych se ráda s některými lidmi ve vedení nemocnice a s některými úředníky na kraji co nejrychleji rozloučila.<br /> (Odpovězeno: 10.12.2008 14:04)<br /> Berenika Podzemská <br /> <strong>Co tedy podle vás paní Podzemská mohou a chtějí lékaři do politiky přinést? Budete snad požadovat zavedení politologie v rámci výuky na lékařských fakultách, aby již absolventi měli potřebné znalosti kdyby se snad po studiu chtěli věnovat politické kariéře? </strong><br /> <strong>Magdaléna ()</strong><br /> Co chceme přivést do politiky? Vrátit ji zpět lidem, naplnit její skutečný obsah. Zbavit ji arogance, klientelismu a korupce. Vím, že to je práce na několik generací, ale jsem přesvědčená, že politku je možné dělat moudře, slušně a otevřeně. V hnutí Doktoři navíc nejsou jen lékaři, ale i učitelé, právníci, úředníci. Nicméně lékaři z titulu své profese mohou do politiky vnést obsah své zkušenosti. Protože se denně setkávají s utrpením a musí rozhodovat o životě a smrti, to mění žebříček jejich hodnot a umožňuje jim vnést do politiky lidskost.<br /> (Odpovězeno: 10.12.2008 14:05)<br /> Berenika Podzemská <br /> <strong>Daří se vám paní doktorka zvládat obě profese? Nepřijdeme díky politickému angažování o kvalitní lékaře? Nebojíte se, že možnými neúspěchy v politice se sníží prestiž lékařů? Děkuji za odpovědi a přeji mnoho zdaru a úspěchů.</strong><br /> <strong>K. Ostřanský ()</strong><br /> Nás do politiky dohnala občanská zodpovědnost. Naše hnutí je více než politické, občanské. Pokud jsme však chtěli něco změnit, nebyla jiná možnost.<br /> (Odpovězeno: 10.12.2008 14:09)<br /> Berenika Podzemská <br /> <strong>Dobrý den, zajímalo by mne proč vám nevadí, že budete spolupracovat se zločinnou KSČM. To máte tak krátkou paměť, že nevíte co tu komunisté napáchali a jaké škody způsobili, že je ve vašem kraji znovu zvete k moci?! Uvědomujete si nebezpečí, které jste jako Pandořinu skříňku tímto znovu otevřeli?</strong><br /> <strong>seal ()</strong><br /> Doktoři nešli do politiky řešit legalitu či legitimitu působení KSČM. Tuto otázku měl řešit zákonodárný sbor a parlamentní strany již před 19.lety. KSČM, kromě jejích voličů, legitimizují zastupitelé všech etablovaných stran od obcí po parlament, kteří s ní sdílejí zastupitelské lavice a politické dohody a obchody právě 19 let. Doktoři po zralé úvaze upřednostnili naplnění svého volebního programu, kterým zaštítili svoji misi v karlovarské krajské politice, před hrou na "antikomunismus". Myslíme si, že jediným poctivým "antikomunistickým" řešením by bylo nekandidovat do zastupitelstva, kde se s jistotou komunisté (i bývalí) objeví (lhostejno zda v pozici, či v opozici) případně z něj odstoupit."<br /> (Odpovězeno: 10.12.2008 14:10)<br /> Berenika Podzemská <br /> <strong>Mě by zase zajímalo, jaké škody ve zdravotnictví ve vašem kraji způsobila předchozí vládní garnitura, co považuje za největší způsobenou škodu, v jakém stavu se zdravotnictví ve vašem kraji nacházelo před převodem pod řízení kraje a v jakém stavu jej nyní přebíráte po vašich předchůdcích.</strong><br /> <strong>Ivana ()</strong><br /> Zdědili jsme zdravotnictví, které je v hlubokém marasmu. Větším, než se na první pohled zdálo. Čeká nás hodně práce. Založili jsme projektový tým odborníků, který na základě analýzy vypracuje koncepci krajského zdravotnictví. Půjde o velmi kvalitní projekt s krátko, středně a dlouhodobým horizontem, který by měl odolat politickým změnám.<br /> (Odpovězeno: 10.12.2008 14:11)<br /> Berenika Podzemská <br /> <strong>Paní doktorko,v rámci své zastupitelské funkce se budete jistě především zabývat budoucností zdravotnictví v kraji. Domnívám se ale,že by bylo třeba učinit závěr k možné trestněprávní odpovědnosti dřívějších managerů a dozorčí rady nemocnice. Považujete za správné aby způsobená ztráta vyšuměla do ztracena? Považujete za správné, že tunel byl odměněn zlatými padáky pro bývalé managery a funkcí generálního ředitele Thermalu?</strong><br /> <strong>jindra K. ()</strong><br /> Forenzní audit jsem četla a budu usilovat o to, aby se ve vyšetřování pokračovalo. Nekompetentní kroky manažerů České zdravotní a politiků předchozí vlády způsobily ztrátu 120 milionů a devastaci nemocnic. Je potřeba označit viníka, vyvodit jeho zodpovědnost a potrestat ho. To že dostali ještě odstupné, považuji za plivnutí do obličeje všem poctivým lidem.<br /> (Odpovězeno: 10.12.2008 14:12)<br /> Berenika Podzemská <br /> <strong>Paní doktorko, jaký máte názor na "systém řízené zdravotní péče", který v pilotním provedení ohlašuje VZP. V tomto systému pacient musí dodržovat pravidla, určené pojišťovnou. Omezuje svobodnou lékaře, lčba je určována především úsporností a prolamuje i lékařské tajemství. V USA tuto metodu provozuje firma Kaiser permanente, které klienti velmi ubývají. Bonusy pacientům i lékařům jsou sporné. Navíc pojištěnce VZP tvoří z velké části tzv. státní pojištěnci/dětio,důchodci/kteří nemohou do jinéí pojišťovny přejít. Krátké čekací doby v ordinaci nejsou snad pro kvalitu léčení určující.</strong><br /> <strong>myslící důchodce (skapsen@centrum.cz)</strong><br /> Základem řízené péče je to, že jaká bude úroveň a obsah zdravotní péče nerozhoduje ani lékař ani pacient, ale pojišťovna vedená touhou po zisku. Mizí svobodná volba lékaře a pojišťovna diktuje nemocnému, k jakému lékaři mají jít a jak se mají léčit. Nejsou –li pravidla léčení vymahatelná zákonně, může dojít ke zhoršení úrovně kvality péče.<br /> (Odpovězeno: 10.12.2008 14:14)<br /> Berenika Podzemská <br /> <strong>V textu Tomáše Sachra se dozvídáme, že lékaři Karlovarského kraje se chtějí v politice angažovat hleavně ve smyslu možnosti rozhodování o zdravotnictví - "Ona „jedna myšlenka“ znamená mimo jiné i to, že angažmá karlovarských lékařů v politice má prakticky jediný rozměr: s výjimkou školství, které na kraji přebral středoškolský učitel kandidující za Doktory, nemají lékaři ambice ovlivňovat žádnou jinou než právě zdravotnickou agendu kraje. Stejně jako doktor Baloun a Štál i ostatní opakují: až bude situace v nemocnicích lepší, z politiky odejdeme." Není to paní doktorko tak torchu málo? Chápu záměř chtít ovlivnit to, čemu nejlépe rozumím, ale v politice je to o tom umět sousdředit dostatek odborníků k dané problematice a umět tak rozhodovat i o jiných oblastech... </strong><br /> <strong>Mir. Chudoba ()</strong><br /> Nikoliv, hlavním poselstvím našeho vstupu do politiky bylo a je obnovit její etický rozměr. Chceme kultivovat občanství a rozšiřovat demokracii ve všech jejích podobách a na všech úrovních (tedy městské,krajské i parlamentní).<br /> (Odpovězeno: 10.12.2008 14:14)<br /> Berenika Podzemská <br /> <strong>Dobrý den, slyšela jsem, že jsou politické tlaky nechat ve vedení pana ing. Ference? Víte, že by se zaměstnanci nemocnici zase vzbouřili ? Uvědomujete si, že by Vám sestry a doktoři přestali věřit? Děkuji za odpověd</strong><br /> <strong>alenka ()</strong><br /> Když jsme uzavírali koaliční dohodu, naši partneři z ČSSD slíbili, že zdravotnictví nechají v plné gesci Doktorům. Jsem přesvědčená, že svůj slib splní. V příštích letech přijde do nemocnice téměř 3/4 miliardy korun (na výstavbou centrálního pavilonu). Jedinou zárukou toho, že se peníze nerozkutálejí ve formě provizí a předražených stavebních zakázek je magistr J.Fojtík, o jehož poctivosti a kompetenci jsme se přesvědčili. Proto ho budeme prosazovat na post generálního ředitele a věřím, že ho podpoří z tohoto důvodu i ostatní kolegové radní.<br /> (Odpovězeno: 10.12.2008 14:15)<br /> Berenika Podzemská <br /> <strong>Paní doktorko, myslíte si, že je Ing.Ferenc věrohodný manažer, který má připravenou koncepci zdravotnictví <br /> v našem kraji nebo je to prodloužená ruka ODS - pana JUDr.Pavla, MGr. Hanzla. Byl přeci instalován do vedení společnosti aby odstranil nepohodlné primáře Kubína, Pospíšila a Žáka. Je reálné, že by se jeho mise v krajské nemocnici změnila od původního politického zadání ? </strong><br /> <strong>alena (ala.pepa)</strong><br /> Věrohodným manažerem zcela jistě není. Proto budu prosazovat mgr. Fojtíka.<br /> (Odpovězeno: 10.12.2008 14:15)<br /> Berenika Podzemská <br /> <strong>Až tu nemocnici dostanete pod kontrolu, zmizíte konečně zpět z politiky do svých ordinací?</strong><br /> <strong>Jan Vyletěl (vyljen@volny.cz)</strong><br /> Naše mise není jen zachránit nemocnici, ale vnést do politiky slušnost a odbornost.<br /> (Odpovězeno: 10.12.2008 14:17)<br /> Berenika Podzemská <br /> <strong>Jaký je váš názor na radar v Brdech?</strong><br /> <strong>Jan Pazderka - Mrtník - Brdy (ikavarna@gmail.com)</strong><br /> Referendum<br /> (Odpovězeno: 10.12.2008 14:19)<br /> Berenika Podzemská <br /> <strong>Co vám vadí na ODS, je to slušná pravicová strana? A vy jdete s rudými..</strong><br /> <strong>R. Klíma ()</strong><br /> Pravice a levice se stala vyprázdněným pojmem. Nicméně ani s obsahem původního obsahu pravice, nemá ODS nic společného. Ona byla politickou stranou, která zrušila pravidla kontroly pozice opozicí ( oposmlouva), ona legalizovala instalovala mafiánské praktiky do politiky. Ona byla u výprodeje majetku státu. (velká privatizace)<br /> (Odpovězeno: 10.12.2008 14:20)<br /> Berenika Podzemská <br /> <strong>Je pravdou, že už máte vybranou firmu Tima na dostavbu KV nemocnice? Proč ji dostavujete? Kvůli provizím? Vždyť jste mluvili o potřebě nového moderního pro celý kraj?</strong><br /> <strong>Radim Hlušák (hluram@volny.cz)</strong><br /> Výběrová řízení na firmu, která pavilon bude stavět, ještě neproběhla. O dostavbě rozhodli účastníci "Kulatého stolu "s tím. že jde o splacení vnitřního dluhu nemocnice z dob, kdy se do ní neinvestovalo. V žádném případě nedělá pavilon z nemocnice okresního formátu krajskou.<br /> (Odpovězeno: 10.12.2008 14:23)<br /> Berenika Podzemská <br /> <strong>Kolik bere taková radní a kolik kardioložka? Polepšila jste si v kanceláři?</strong><br /> <strong>Helena Bláhová ()</strong><br /> Ne nikoliv, pohoršila.<br /> (Odpovězeno: 10.12.2008 14:26)<br /> Berenika Podzemská <br /> <strong>Budte kandidovat do parlamentu a v obcích..Jak se k vám můžeme připojit?</strong><br /> <strong>kolektiv zaměstnanců FN v Praze ()</strong><br /> Budeme, připojte se ! www.doktori.tv<br /> (Odpovězeno: 10.12.2008 14:27)<br /> Berenika Podzemská <br /> <strong>Co Lisabonská smlouva, jste pro?</strong><br /> <strong>jirka ()</strong><br /> Ano, jsme v Evropě.<br /> (Odpovězeno: 10.12.2008 14:29)<br /> Berenika Podzemská <br /> <strong>Kde jse vzali peníze na kampaň, byla asi dost drahá?</strong><br /> <strong>jirka ()</strong><br /> Složili jsme se a půjčili jsme si, půjčku vracíme z peněz z mandátů.<br /> (Odpovězeno: 10.12.2008 14:30)<br /> Berenika Podzemská <br /> <strong>Můžete rozvést důvody - proč vám vadí Julínkovy reformy - trochu podrobněji - nebo dejte odkaz, zda máte nějaké skutečné argumenty. Nebojíte se pouze konkurence?</strong><br /> <strong>MUDr. Coufal ()</strong><br /> Doktoři uspořádali seminář k tématu reformy a jejích hrozeb. Jeho závěry jsou k dispozici na www.doktori.tv<br /> (Odpovězeno: 10.12.2008 14:31)<br /> Berenika Podzemská <br /> <strong>A co provoz vaší strany, kde na něj berete peníze - od farmafirem nebo to "dáváte" ze svého????</strong><br /> <strong>jirka ()</strong><br /> Provoz naší strany je minimální, náklady hradíme ze svého a z peněz za mandáty.<br /> (Odpovězeno: 10.12.2008 14:33)<br /> Berenika Podzemská <br /> <strong>Jste si vědoma toho, že v současném politickém marasmu - v korupci jsme třetí nejlepší na světe za Mexikem a Nikaraguou- máte slušnou naději oslovit lidi i ve "velkých" volbách? Pro mnohé jste velkou nadějí. Jste to schopni zvládnout - léčit, dělat politiku - kampaň - prosit zajetá média o možnost prezentace?</strong><br /> <strong>Jan ()</strong><br /> Jsme odhodláni se o to pokusit.<br /> (Odpovězeno: 10.12.2008 14:33)<br /> Berenika Podzemská <br /> <strong>Nechápu kde se (ještě pořád to nechápu) v lidech tolik zášti - viz. některé dotazy zde vložené... Rozhodně Vám držím pěsti - chcete něco změnit a nebojíte se jít do toho naplno - to nejspíš bude to co lidem vadí. Ale zeptám se - co hodláte pro nápravu věcí udělat ještě do konce roku a co bude vaší prioritou číslo jedna pro rok 2009 (prosím trochu konkrétněji). Děkuji a přeji mnoho úspěchů.</strong><br /> <strong>Magdaléna ()</strong><br /> Ačkoliv jsme v zastupitelstvu jen krátký čas, podařilo se nám již prosadit internetový přenos z jednání zastupitelstva. Navrhli jsme přítomnost zástupců občanských sdružení při výběrových řízeních. Založili jsme projektový tým, který mnoho hodin denně pracuje na vytvoření koncepce krajského zdravotnictví. Do konce roku navrhujeme změnu organizačního schématu vrcholného managementu. Vzhledem k těžké personální situaci jsme přijali několik opatření k její stabilizaci.<br /> (Odpovězeno: 10.12.2008 14:34)<br /> Berenika Podzemská <br /> <strong>Paní doktorko, píšete, že byste se ráda co nejrychleji rozloučila s některými lidmi ve vedení nemocnice a některými úředníky na kraji. Můžete napsat se kterými a proč ?</strong> <br /> <strong>Karel Šubrt ()</strong><br /> S těmi, co zůstali propojení a loajální s minulou politickou garniturou.<br /> (Odpovězeno: 10.12.2008 14:52)<br /> Berenika Podzemská <br /> <strong>Cestujete ráda, že bychom spolu někam vyrazili. Je toho na vás hodně a potřebujete si dáchnout. Co takhle víken V Brightonu? Jsou tam dobrý hospůdky a krásný mola...Taky je tam velkej akvapark? Chtěli bychom se stát členy vašeho hnutí (mysli).</strong><br /> <strong>Pavka, Péťa, Vilda a další ()</strong><br /> Já tě uškrtím.<br /> (Odpovězeno: 10.12.2008 14:53)<br /> Berenika Podzemská <br /> <strong>Tak to Vás ještě potrápím - co si mám představit pod tím, že jste přijali opatření k stabilizaci personálního obsazení? Ještě jednou děkuji za odpovědi</strong>.<br /> <strong>Magdaléna ()</strong><br /> Prosazujeme zvýšení platů zdravotních sester. Prosadili jsme náborové příspěvky a "krajská" stipendia, sháníme personálního ředitele, komunikujeme s řediteli zdravotních škol o možnosti přesunout bakalářské studium sester do kraje, nabízíme zdravotním sestrám flexibilní pracovní dobu, budeme usilovat o zřízení mikrojeslí v areálu nemocnice, chceme zajistit ve spolupráci s magistráty dostupné ubytování pro zdravotníky atd.<br /> (Odpovězeno: 10.12.2008 14:53)<br /> Berenika Podzemská
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama