Dr.Dr. Jan N. A. Berwid-Buquoy

Dr. et Dr. Jan N.A, Berwid-Buquoy
  • KDU-ČSL
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,61. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

27.11.2019 0:20:11

Nikoliv Hitler, nýbrž Karel Gott

Nikoliv Hitler, nýbrž Karel Gott

Úmrtí zpěváka Karla Gotta vyvolalo masovou psychózu glorifikace, místy připomínající davové šílenství. Takovou atmosféru nezažilo ani úmrtí a pohřeb nejúspěšnějšího zpěváka všech dob – Elvise Presleyho (USA, 16.08. 1977).

 Karel Gott byl sice vynikajícím zpěvákem, ale velice rozporuplnou osobností úzce spolupracující s komunistickou totalitou, i když jeho privátní názory byly spíš nacistické, protkávané hlubokým antisemitismem.

Opusťme nyní pohřební euforii zemřelého zpěváka, coby mezinárodní populární hvězdy a podívejme se na jeho charakterové vlastnosti, coby člověka.

Karel Gott komunistou nebyl a to ani přesvědčením, ani stranickou příslušností, přestože pomáhal stabilizovat normalizační komunistický režim po srpnu 1968. Totalitní režim mu dopomohl ke slávě a používal jej, coby stabilizátora své vlastní ideologické existence. Zpěvák ochotně podepsal “antichartu” stavěl se proti Václavu Havlovi a veřejně podporoval komunistickou diktaturu.

Ovšem jeho myšlení nebylo ani bolševické i ani demokratické. Jde o jakousi směsici Hitlerova “Mein Kampfu” a nacistických ideologů Alfreda Rosenberga, Dietricha Eckarta, Gottfrida Federa, či Juliuse Streichera. Dalo by se říci, že Karel Gott byl jakýmsi neonacistou moderní doby se silně antisemitskými postoji. Podívejme se, co zcela nezakrytě sdělil světu:

Jednou z největších zásluh Židů je objevení Ameriky”. To není citát z Hitlerova “Mein Kampfu”, ale z publikace Rostislava Sarvoše “Jak to vidí Gott – rozhovor na lodi”. Podle našeho “zlatého slavíka” neobjevil Ameriku Kolumbus, ale patrně Roubíček...

Zpěvák pokračuje dál: “Právě v Americe chtěli založit nový Jeruzalém. Američtí židovští spisovatelé oslavovali USA jako novou zemi zaslíbenou, New York jako Jeruzalém a skalisté hory jako horu Sion, protože tu kromě nalezišť zlata bylo bohatství uhelných dolů...

Zde “zlatý slavík” spadl patrně z Měsíce nebo se definitivně zbláznil. Který z amerických “židovských spisovatelů” napsal něco tak naprosto nesmyslného? Žádný z vydavatelů by takovou knihu nevydal, protože by neprodal ani jeden výtisk...

Zde jsou fakta, očištěna od “protižidovského” nánosu:

Skalisté hory jsou pohořím o délce takřka 5.000 km a táhnou se od severní Kanady až do nitra USA. Jedná se o jedinečný přírodní útvar, který je od roku 1872 chráněným národním parkem a nic se tam netěží. Karel Gott patrně chyběl na hodinách zeměpisu.

Na rozdíl od nacistických ideologů Rosenberga a Streichera vyvarovává se náš “zlatý slavík” zprofanového výrazu “světový židobolševismus” a nahrazuje jej termínem “ilumináti”. Podle něho to vše vypadá následovně:

Kromě iluminátů vládne světu i židovské podsvětí. Právě proto se dost často pejorativně říká, že za vším jsou Židé...já jsem vždy sledoval s pobavením titulky všech světových filmů nebo jména v dokumentech produkcí gramofonových desek. Od producenta přes režiséra a další čtete tam jenom židovská jména.”

Jde o nebezpečné antisemitské zamlžování. Podle naší zpěvácké hvězdy, kdo má “židovské jméno” je logicky Žid. Četl jsem kdysi v jednom francouzském časopise, že jakýsi černoch, africký náčelník v bývalé francouzské kolonii, se nechal pokřtít na jméno – Mojžíš Aaaron Kohn. Podle Karla Gotta je onen černoch zcela logicky “Žid”...

Když desetitisíce odsouzenců z Anglie, Irska a Švédska byly vystěhováváni, coby kriminální živlové a prostitutky na severoamerický kontinent v 18. a 19. století, nechávali se tam často přejmenovávat podle biblických jmen Starého zákona. Takže oni protestanti, luteráni, ale i katolíci, jsou podle naší zpěvácké hvězdy “jednoznačně” všichni “Židé”.

Perličkou je taktéž následující argument:

Jsem přesvědčený, zvlášť v posledních staletích, nejde o žádné omyly, naopak politika se odvijí podle přesných scénářů, nic se neděje náhodou, I to nejhorší jako války. Vždy je o vítězi rozhodnuto dávno předtím. Stejně banky podporovaly toho, kdo je rozpoutal a vyjednávaly s tím, kdo byl napaden...Běh světa řídí tyto vysoké nadstátní kruhy, tzv. Ilumináti...

Nacističtí ideologové, jako např. Rosenberg nebo Streicher, by spíš řekli “světové židovstvo”, ale zpěvák to pojmenoval “ilumináti”. Nyní několik slov ke Gottovým “iluminátům”.

Původním vůdcem “Řádu Iluminátů” byl nositel židovského jména Adam Weishaupt (1748 – 1830) a též židovského vzezření. Nacističtí ideologové mu připisovali židovský původ a dokonce tvrdili, že je autorem spisů “Protokoly sionských mudrců”. Ve skutečnosti se jednalo o katolického kazatele, jenž si stanovil za úkol reformovat křesťanskou církev...

Karel Gott pokračuje: “Velké židovské rodiny vždy roztáčely kola dějin a jsou to právě ony, kdo vlastnily velké světové banky a hýbaly tak finančnictvím světa. Iluministické rodiny Morganové, Goldmanové, Rothschildové a Rockefellerové. Všichni jsme jen pouhými figurkami, kterými manipulují jiní.

Je to jako bychom listovali Hitlerovým “Mein Kampfem”...

Morganové a Rockefellerové žádní Židé nejsou. Rothschildové se v USA nacházejí na 14 místě a Goldmanové jsou ještě za nimi. Kupní síla amerického židovstva byla v roce 2005 odhadována na 375 miliard USD (tedy pouhé 3% americké ekonomiky). USA disponuje celkem se 631 miliardáři, přičemž se odhaduje, že Židů je cca. necelá jedna čtvrtina. Dále je v USA 10,2 milionů milionářů všech ras a náboženských vyznání – to je víc než má Švédsko obyvatel. Kdo tedy manipuluje s kým?

USA je nesmírně bohatou zemí a podíl na tomto bohatství mají samozřejmě i Židé, ale v žádném případě rozhodující. Úspěch USA je úspěchem Amerických miliardářů, milionářů, ale i dalších amerických sociálních vrstev...

Nějaká pochybná tvrzení našeho “zlatého slavíka”, á la Hitlerův “Mein kampf”, nemají žádné faktické zázemí a patří na smetiště dějin!

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama