Dr.Dr. Jan N. A. Berwid-Buquoy

Dr. et Dr. Jan N.A, Berwid-Buquoy
  • KDU-ČSL
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,61. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

06.11.2020 13:20:12

Pakliže nezměníme životní styl, lidstvo vymře...

Pakliže nezměníme životní styl, lidstvo vymře...

Corona krize (Covid 19 ) zachvátila celou Zeměkouli a vlády tohoto světa jsou bezradné. Nařízená opatření se míjí účinkem a v některých případech vyvolávají dokonce smích a masové protesty. Morová nákaza se šíří dál.

  Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE Ovšem, i když se nám podaří vynalézt vakcínu proti této nemoci, nemáme ani zdaleka vyhráno. „Covid 19“ nevznikl v „Číně“ a rovněž nikoli ze dne na den. Jde o globální katastrofu způsobenou naším dosavadním životním stylem...

 Podívejme se nejdříve na to, co znamená zkratka „Covid 19“. Definice zní: „Coronavirus disease 2019“ (Coronární virus nemoci roku 2019). Nákaza tedy vznikla roku 2019 a není možné, aby její původ byl v jedné zemi a během několika týdnů se rozšířil po celé planetě. Spíše jde o příčinu celosvětovou.

   Americký týdeník TIME ve svém vydání z 19.10. 2020 přináší glosu pod názvem „How to build a safer world – We need rethink how we live“ (Jak vybudovat bezpečnější svět - Musíme přehodnotit, jak žijeme). Autor, Fareed Zakaria, tvrdí, že se nám podařilo zdevastovat Zeměkouli natolik, že se na ní zakrátko nebude nechat žít.

 Doposud prý bylo zdevastováno celkem 75% suchozemského a 66% mořského povrchu. Tedy, tím pádem dostatečné množství na to, aby se mohlo lidstvo obávat o svojí existenci.

 Roušky nikoho nezachrání a jsou pouze kosmetickou úpravou, neboť tam, kde se nosí, např. na 100%, všude od rána do večera, tam právě dochází k největší úmrtnosti následkem „Covid 19“ (Belgie, Bavorsko, Španělsko atd.).

    Ačkoli nejsem lékař, přesto bych si dovolil tvrdit, že právě nošení roušky urychluje nakažení „Covidem 19“ a nikoli naopak. Nošení roušky se provádí podle metody „tonoucí se i stébla chytá“, jenomže ono „stéblo“ ještě nikdy žádného „tonoucího“ nezachránilo.

   Tedy, postup nákazy: Rouška vám brání normálnímu přísunu čerstvého vzduchu. Vydýchaný vzduch znovu vdechujete do plic, čímž se oslabuje obranyschopnost tělesného organizmu. Tím se oslabená tělesná schránka nejen vystavuje nebezpečí nakažení „Covidem 19“, nýbrž jakýmkoli virem. Jakmile se dostanete do styku s Coronou, její virové subjekty se vdechováním dostanou do masky. Tam zůstanou zakonzervovány. Sousředěni v takovýchto výhodných podmínkách se tam mohou rozmnožovat jak se jim zlíbí. Je pouze otázkou času než se dostanou z masky do krevního oběhu nositele.

   Fareed Zakaria, tvrdí, že nejen „Covid 19“, nýbrž i další morové nákazy, které se tady v dějinách nikdy nevyskytovaly, jako „ptačí chřipka“, „nemoc šílených krav“, „prasečí mor“ atd. jsou následkem devastace naší planety.

    Lidstvo mělo pouze to štěstí, že tyto zákeřně smrtelné nemoci nebyly přenosné na lidi. Šíření zmíněné zvířecí morové nákazy bylo eliminováno jatečnými porážkami přímo v chovu, kde se nemoc vyskytla. V případě nositelů „Covid 19“ tak postupovat nelze. Nemůžeme odvézt několik milionů lidí na jatečnou porážku! Naopak se je snažíme zachránit...

  Jakmile se nám podaří vynalézt vakcínu, můžeme morovou nákazu pouze pozastavit, ale vyhladit ji nelze, neboť podle Fareeda Zakaria, zdevastovaná planeta vytvoří jinou infekční vlnu, která bude proti vakcíně odolná. Jediná možnost je změnit životní styl a tím zanikne automaticky i zákeřná nemoc. Středověké morové epidemie nezmizely proto, že byl vynalezen lék (který ostatně vynalezen nebyl), nýbrž na základě radikální změny životního stylu.

   Naše současná konzumní společnost je vývojem překonána a vyčerpána. Je třeba nastoupit novou etapu „kapitalizmu s lidskou tváří“.

   Onu etapu nazval bývalý spolkový kancléř SRN a „otec německého hospodářského zázraku“ Ludwig Erhard – Zformovaná společnost (Die Formierte Gesellschaft)

   Erhard definuje onu zformovanou společnost ve své knize „Myšlenky prošlého půlstoletí“ (Gedanken aus fünf Jahrzehnten), Düsseldorf 1998:  

Jedná se o společnost dynamické rovnováhy, nikoli o systém zamrzlého jezera bez pohybu. Ono jezero musí mít plynoucí vodní tok živoucího tělesa. Taková společnost nemůže být řízena ze zhora vládou a různými nařízeními. Ve své podstatě musí být ze zásady demokratická.  To ovšem vyžaduje naprosto jiné taktiky a přístupy vládnoucí třídy k potřebám občanů. Je nutné vytvořit podmínky nového společenského uvědomění...“

Toho ovšem klasický stát, protkaný neustálým bojem o politickou moc, není schopen.

Supermoderními prostředky zdevastuje Zeměkouli a povede lidstvo naší planety k jisté záhubě. Klasický stát nejprve, již tradičně, vyvolával naprosto zbytečné války. Nyní devastuje planetu a vyvolává morové nákazy. Jedinou možnou záchranou je Erhardova Zformovaná společnost a přebudování klasického státu v jeho negativních základech, vytvořením státu „všelidového“.   

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama