Dr. Ing. Jaromír Drábek

Stav legislativní nouze byl na místě
  • TOP 09
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,62. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

23. 2. 2011 21:14:49 - P.P.OSTRAVA!!!

Sociálně-právní ochrana dětí

Dobrý den ,chci se zeptat jakým způsobem a zda vůbec budete řešit žalostnou situaci na českých OSPOD ?

Odpověď

25. 2. 2011 11:30:27 - Dr. Ing. Jaromír Drábek
 Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která by měla vstoupit v účinnost od 1. ledna 2012. V současné době jsou přístupy sociálních pracovníků na obcích a krajích k řešení problémů ohrožených dětí velmi nejednotné, proto chceme v novele nastavit jasná pravidla pro jejich práci. Budou stanoveny postupy práce včetně lhůt, do kdy je nutno vyhodnotit situaci dítěte a reagovat.  Zároveň chceme vytvořit takové podmínky, aby měli sociální pracovníci k dispozici v případě potřeby odborné služby pro práci s rodinou. K tomu by měl sloužit nový státní příspěvek, za nějž bude možno tyto služby „nakupovat“. Zpřísní se i podmínky dohledu nad výkonem sociálně-právní ochrany dětí, samozřejmostí se stanou standardy kvality práce. S tím souvisí i posílení kontrolní a řídící pravomoci krajských úřadů a ministerstva a také otázky sankcí.
Dalším opatřením je profesionalizace pěstounské péče, a to nejen formou zlepšení hmotného zabezpečení pěstounů, ale i formou vzniku podpůrných služeb, které budou pěstounům pomáhat při výkonu jejich práce. Pěstouni budou aktivně vyhledáváni (což se dnes z úrovně veřejné správy fakticky neděje – ale stačí se např. do Velké Británie podívat na BBC, kde neustále běží vládní kampaně „staňte se pěstounem“) – samozřejmě způsobem, který nebude zasahovat do ochrany osobních údajů konkrétních dětí. Změní se způsob přípravy pěstounů (bude delší a kvalifikovanější) a také výběru (ne každý zájemce se může stát pěstounem). Kvalita pěstounské péče bude kontrolována a pravidelně vyhodnocována.