František Chot

  • KSČM
  • Česká Lípa
  • zastupitel města
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,55. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

4. 9. 2016 8:14:00

Křik není argument!

Křik není argument!

Středeční jednání zastupitelstva České Lípy (31.8.2016) se odehrálo v několika, dá se říci, tematických blocích, které se navzájem velmi lišily. Předkládám čtenářům svůj osobní pohled, osobní názor.

   První blok, který trval více jak tři čtvrtě hodiny, byla zbytečná, demagogická, planá, ale cíleně rozpoutaná diskuse okolo programu jednání, respektive okolo návrhu Mgr. Ježáka (ANO2011) zařadit na program vystoupení občanů – zaměstnanců příspěvkové organizace Sport Česká Lípa. Podnětem mu byl anonymní mail, zaslaný 29. srpna starostce města a daný na vědomí zastupitelům. V něm autoři, podepsaní jako „zaměstnanci Sport Česká Lípa“  obviňují ředitele p.o. Sport CL ze šikany, arogantního jednání a dalších provinění. Nebudu nyní zvažovat, zda byla dříve slepice, nebo vejce - totiž nespokojenost některých zaměstnanců a z ní vzešlý anonym, nebo zájmy někoho jiného a jím podnícený anonym a k němu připojené divadlo na zastupitelstvu – je koneckonců možné, že případní autoři mají k některým zastupitelům blíže, mají k nim důvěru a vůči nim mohli vystupovat neanonymně. Ale ve chvíli, kdy se projednával program zastupitelstva, naprostá většina přítomných nevěděla, kdo je autorem anonymu (resp. kdo se k němu přihlásí – to je totiž něco jiného), ale pan Mgr. Ježák požadoval zařadit bod „Vystoupení zaměstnanců“ na program, věděl, že někdo přijde ... Můj návrh – nic nezařazovat (nevíme zda někdo přijde) a sledovat občany zda se mezi nimi objeví zaměstnanec/zaměstnanci p.o. Sport CL a podle toho zareagovat, umožnit jim promluvit k zastupitelům, budou-li mít zájem, nakonec došel praktického naplnění, když se v průběhu oné bezmála hodiny jeden z pracovníků dostavil, k anonymu se přihlásil a byla rychle dosažena shoda, že mu bude s přibližně půlhodinovým předstihem telefonicky sděleno, že program jednání pokročil k bodu Různé, ve kterém budou moci vystoupit všichni, kteří budou mít zájem. O tom ale až v dalším.

   Druhá, podstatně odlišná, protože přes všechny debaty a spory pracovní část jednání zastupitelstva, naštěstí představovala většinu času, po který od dvou hodin odpoledne do přibližně sedmi hodin večer, trvalo jednání zastupitelstva.

   Zde bylo po obsáhlé diskusi a připomínkách Oldřicha Pance (KSČM) schváleno hlasováním po jednotlivých položkách, s výjimkou jedné, rozpočtové opatření číslo 8/2016. Připomínky kolegy Pance směrovaly, a já se v tom s ním plně ztotožňuji, proti převádění financí, původně určených na investiční akce nebo opravu městského majetku do spotřeby, do provozu městského úřadu – mzdy, pohonné hmoty … Návrh rozpočtových změn představoval navýšení příjmů města o více jak deset milionů korun včetně posílení rozpočtové rezervy o bezmála čtyři miliony korun.

   Dalším sporným bodem, s poněkud nešťastným závěrem, bylo schvalování nové Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu. Potřeba vyhlášky je vyvolána novelou zákona o přestupcích, která s účinností od 1. října 2016 vyžaduje, aby akce, které zasahují do doby nočního klidu (22.00 až 06.00 hodin následujícího dne) byly v této vyhlášce předem taxativně uvedeny a ruší možnost udělování výjimek ad hoc. Jde o zcela nepraktickou … no, třeba „hloupost“, svědčící o odtržení legislativců a také Ústavního soudu od reálného života. Výjimky se udělovaly nejčastěji na svatební oslavy a jen zcela výjimečně na hudební produkce – celkově několik událostí ročně. Nešťastný závěr je v tom, že většina zastupitelů poněkud zkratkovitě odmítla tuto (byť na nesmyslných principech postavenou) vyhlášku schválit a dostáváme se tak na pozici nelegálnosti. Ale to půjde ještě napravit.

   Poměrně bouřlivá byla také diskuse a hlasování o žádosti českolipské nemocnice o příspěvek (dar) na zřízení „Domácího porodního pokoje“. Město Česká Lípa již v minulosti několikrát takovým způsobem nemocnici podpořilo, jednou přímo na obdobný účel – zřízení Domácího porodního pokoje. Vedení města navrhlo pro tentokrát poskytnout částku 500 tisíc korun. Někteří zastupitelé dali protinávrh na dar ve výši jednoho milionu. Pokusil jsem se o zlatou střední cestu a navrhl jsem darovat 750 tisíc korun. Postupným hlasováním byl nakonec schválen původní návrh na půl milionu korun.

   Velmi bouřlivé bylo projednávání bodu Návrh na rozdělení nevyčerpaných prostředků z dotačních programů města, kterým se navrhovalo určit 200 tisíc korun na projektovou dokumentaci Lanového centra a zbylých 269 586 korun převést do fondu rady k rozdělení žadatelům o dar (do 20 tisíc Kč), nebo individuální dotaci (do 50 tisíc Kč). Zejména převedení peněz do fondu rady bylo předmětem až vášnivé kritiky některých zastupitelů. Je pravdou, že v letošním roce se tento fond výrazně navýšil – více jak na dvojnásobek - oproti minulým letům. Když jsme o tom s Oldřichem Pancem diskutovali s paní starostkou Mgr. Romanou Žateckou (ČSSD), shodli jsme se, že je žádoucí udržet účelovost prostředků – tedy dotace (dary) a zároveň nám bylo přislíbeno, že většina peněz půjde do oblasti sociální péče, pokud budou podány relevantní žádosti. Proto jsme návrh podpořili. Přesto před sestavováním rozpočtu pro rok 2017 opakovaně celou věc zanalyzujeme a zvážíme.

   Dalších bezmála 20 bodů bylo schváleno v podstatě bez diskuse. Záležitosti koupaliště v Dubici a městské autobusové dopravy ponechám případně na jiný článek.

   Tak se dostávám ke třetí části, třetímu a závěrečnému bloku středečního jednání zastupitelstva České Lípy. V něm nejprve vystoupilo několik zaměstnanců p.o. Sport CL a také jeho ředitel Mgr. Pavel Císař. Zaměstnanci se po telefonickém vyrozumění dostavili v počtu asi 10 osob. Jasně se ukázalo, že v tomto týmu jsou dvě hlavní skupiny: „nespokojenci“ a „spokojení“. Nespokojenci obviňovali ředitele z arogantního jednání, ba až šikany, spokojení, a ředitel příspěvkové organizace, poukazovali na nízkou pracovní morálku a nekázeň těch druhých.  Jak jsem uvedl na zastupitelstvu: Rodiče a nadřízené si nevybíráme; pokud je na oběd stanoveno 30 minut, tak to je prostě třicet minut – v továrně jsem také nemohl diskutovat se šéfem, že bych chtěl 35, 40, či více minut. Hlavně jsem ale položil řečnickou otázku: Zda není těm, kteří za mediální masáží a za předvedeným tyjátrem na zastupitelstvu stojí, alespoň trochu líto těch zaměstnanců Sport Česká Lípa, příspěvková organizace, které k tomu zneužívají … Bohužel si musím odpovědět, že naprosto evidentně nikoliv!

   Závěrem tohoto bloku a také mojí (a Oldřicha Pance a některých dalších zastupitelů) účasti na zastupitelstvu bylo vystoupení bývalého místostarosty Mgr. Tomáše Vlčka (Starostové pro Liberecký kraj), který se dostavil na jednání několik minut předtím. Pokud by měl někdo zájem o to, zažít skutečnou aroganci a hulvátství, tak stačilo být na jednání přítomen, či sledovat zvukový přenos: Křik, spíše tedy řev, pana Vlčka směrem k řediteli, starostce, ale také k občanům, kteří s ním z galerie projevili nesouhlas, překročil meze toho, co lze označit za normální či alespoň snesitelné na jednání zastupitelstva. 

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama