Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.

  • PRAHA SOBĚ
  • Hlavní město Praha
  • nám. primátora HMP
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,1. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

13.07.2020 19:58:00

Úsek Radlické radiály prověří technická studie

Úsek Radlické radiály prověří technická studie

Rada hl. m. Prahy dnes schválila záměr realizace veřejné zakázky na technickou studii stavby Radlické radiály v úseku mezi mimoúrovňovou křižovatkou (MÚK) Bucharova a mimoúrovňovou křižovatkou Butovice.

Studie zaktualizuje původní podobu, která neodpovídá současným požadavkům začlenění dopravní stavby do struktury města a života místních.

Účelem zadání studie je především prověřit prostorovou úpravu trasy Radlické radiály v úseku mezi MÚK Bucharova a MÚK Řeporyjská se zhodnocením účinků různých rozsahů jejího případného zakrytí, dále možnost vedení Radlické radiály bez aktuálně uvažované estakády nad okružní křižovatkou jejím umístěním na úroveň terénu a s tím související přeřešení celé MÚK Řeporyjská. Město reaguje na starou podobu odpovídající svou podobou a funkčností 90. létům a stovkách námitek od místních obyvatel.

Zkoumat se bude i možnost křížení ulice Nová Radlická s trasou Radlické radiály s přednostně sledovaným řešením formou nadjezdu ulice Nová Radlická a také možnost úprav MÚK Butovice v návaznosti na prověřované úpravy ulice Nová Radlická a MÚK Řeporyjská a na podmínky zajištění dopravní obslužnosti oblasti starých Butovic.

„Studie bude pracovat s požadavky místních občanských iniciativ a zároveň zohlední snahu hlavního města Prahy, které chce koncepčně a moderně řešit okolí dopravních staveb podobně jako tomu bude například u nové podoby Městského okruhu. Významné dopravní uzly nemusí ve městě způsobovat nepropustné krátery. Studie ukáže, jak se k tomuto výsledku dostaneme. Původní varianta nebyla projednatelná. Svou podobou a funkčností zapadala do 90. let a zvedla se proti ní vlna nevole ze strany místních. Tímto celému projektu dáváme novou šanci,“ řekl náměstek pro dopravu Adam Scheinherr.

Prověření bude provedeno ve variantách se zohledněním současného stavu využití území a se stanovením podmínek pro možný urbanistický rozvoj.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama