Ing. Aleš Juchelka

  • BPP
  • Moravskoslezský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,24. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

27. 1. 2021 17:52:00

Ze sociálních důvodů dítě do ústavní péče nepatří

Ze sociálních důvodů dítě do ústavní péče nepatří

Projev na 79. schůzi Poslanecké sněmovny 27. ledna 2021 k zákonu o zdravotních službách

 Já děkuji, pane předsedající. Jedná se o poslanecký návrh, jak bylo správně řečeno, novela zákona 372, o zdravotních službách. Meritum té věci je jednoduché, děti patří do rodin, je potřeba vytvořit podmínky pro rodiny a podporovat je, aby děti mohly vyrůstat nejlépe doma, pokud rodiče nemají, tak třeba v pěstounské péči. Ústavní péče, jak víme, je pro děti do tří let ne zrovna ideální. Říkají to výzkumy několik desetiletí a jedná se o to, že novela zákona de facto ruší paragraf o dětských domovech do tří let.

Jedná se o velmi diskutované sociálně zdravotní pomezí, již 20 let se diskutuje o tom, že bychom měli transformovat kojenecké ústavy. Ten můj návrh zákona s mými kolegy se zabývá transformací dětských domovů do tří let. V žádném případě nechceme, aby byly zrušeny, aby se zahodily klíče do kanálu a byl třeba propuštěn ten vysoce specializovaný personál. Ale také, tak jak bylo řečeno už u minulého zákona, tak ze sociálních důvodů dítě do ústavní péče nepatří. Je to záležitost pěstounské péče, adopce, mezinárodní adopce, a máme dalších různých x variant, kde můžeme dítě umístit.

Ten návrh zákona zavádí centra komplexní péče. Jedná se, jak jsem říkal, o sociálně zdravotní pomezí, kdy rodiče s těžce nemocnými dětmi propadají systémem podpory sociální péče, protože jejich děti vyžadují velikánský objem právě zdravotní péče. Přitom jde o rodiny, pro které je možnost sdílení nějaké péče té sociální a zdravotní kritická. Musí být s tím dítětem 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu. A také zavádí možnost samozřejmě například pro dětské domovy do tří let, aby se mohly transformovat...

...protože v České republice je nedostatek organizací, které nabízejí například dětskou domácí zdravotní péči, home care, kdy sestra nebo lékař dochází do rodiny. V tuto chvíli je to služba sociální. Proto zavádíme centra komplexní péče, která budou mít možnost poskytovat obě chybějící péče, a tyto péče vymezují standardy v tomto zákoně jak personálními (?), tak vybavením, tak aby reflektovaly vývojové potřeby dítěte a splňovaly vysoké nároky na komunitní péči, navíc centra komplexní péče navržená tak, aby pracovala ve zdravotně sociálním pomezí a došlo k odstranění bariér jejich prolínání u toho konkrétního dětského pacienta.

Nepředpokládáme samozřejmě, že se všechny dětské domovy do tří let změní na centra komplexní péče, ale už máme v praxi několik dětských domovů do tří let, které se transformovaly na centra komplexní péče, například naposledy Chocerady, Středočeský kraj je v tom velmi, velmi aktivní a blízko u nás také kraj Moravskoslezský, a s tím samozřejmě souvisí i novela zákona o sociálně právní ochraně dětí, která tady byla představena minule, protože ty děti musíme někam umístit a je potřeba podpořit, podpořit pěstounskou péči pro všechny druhy rodin a sourozeneckých skupin přes zdravotně postižené až samozřejmě po ty děti, které zůstanou samy bez rodičů a jsou zdravé.

Já děkuji moc všem poslancům, kteří se postavili tady za tento návrh zákona, řešíme to 20 let, 20 let!, a je například také v souladu s posledním rozhodnutím evropského výboru pro sociální politiku ohledně dětských domovů pro děti do tří let. Vláda na tento návrh zákona dala neutrální stanovisko, já moc děkuji všem poslancům a doufám, že pošleme i v rámci diskuse, protože je to potřeba velmi hluboce prodiskutovat, tento zákon do druhého čtení.

Děkuji moc.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama