Ing. Antonín Prachař

  • Přerov
  • zastupitel města
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,34. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

14.03.2014 14:52:49

Zelená kniha poslouží k diskuzi o veřejné dopravě

Zelená kniha poslouží k diskuzi o veřejné dopravě

Ministr dopravy Antonín Prachař se v těchto dnech obrátil na jednotlivé kraje ve věci koncepčního směřování veřejné dopravy v České republice.

Navázal tím na už dříve vydaný dokument Dopravní politika České republiky pro období let 2014 až 2020, v níž byl ministerstvu uložen úkol zpracovat ve spolupráci se samosprávou návazný dokument zabývající se konkrétně oblastí veřejné osobní dopravy. Hejtmani mohou v následujícím měsíci zodpovědět otázky vztahující se k veřejné dopravě v jejich regionu.

Materiál „Zelená kniha – Koncepce veřejné dopravy“ popisuje současný stav fungování veřejné dopravy a nastoluje otázky, jak řešit koncepci veřejné dopravy v budoucnu. Materiál tak má sloužit především k diskuzi s partnery, jako jsou například jednotlivé kraje či odborná veřejnost. Zároveň jsou v něm kladeny dotazy, na které by adresáti tohoto dokumentu měli odpovědět. Z jejich odpovědí a připomínek bude následně řešen konečný materiál, který nastolí směr veřejné dopravy na území ČR – vytvoří se tzv. bílá kniha. Teprve až tento dokument obsáhne novou strukturu organizace veřejné dopravy, potřebné legislativní úpravy a návrh financování systému.

„K relevantním závěrům potřebujeme znát konkrétní priority krajů v oblasti veřejné dopravy, včetně jejího očekávaného rozsahu a rozvoje až do roku 2020. Ze stávající zelené knihy tedy ještě nelze vyvozovat žádné závěry, ty vyplynou až z odborné diskuze,“ vysvětlil ministr Antonín Prachař.

Dokument zelené knihy se zabývá jednotlivými problematickými oblastmi veřejné dopravy a jeho účelem je především iniciovat diskusi zúčastněných subjektů, zejména ústředních orgánů státní správy, krajů, obcí, dopravců a dalších zájmových sdružení. „Vnímám jako velmi důležité, aby budoucí koncepce veřejné dopravy byla založena na co nejširším konsensu a aby řešení koncepčních otázek probíhalo v úzké spolupráci s územní samosprávou. Věřím, že společné úsilí na vyřešení koncepčních otázek v oblasti veřejné dopravy bude v konečném důsledku pozitivně vnímáno nejen všemi kraji, ale také ze strany cestujících při pravidelných cestách veřejnou dopravou v České republice,“ uzavřel Prachař.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama