Ing. Antonín Seďa

  • ČSSD
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,08. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

25.09.2020 6:03:26

Mé odpovědi na dotazy týdeníku Dobrý den s kurýrem

Mé odpovědi na dotazy týdeníku Dobrý den s kurýrem

Občané by měli vědět, jaké záměry a jaký program chce ten či onen kandidát po svém zvolení senátorem prosazovat.

  Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE

1.          Pokud budete zvolen senátorem, které konkrétní priority chcete prosadit?

 Obecně budu podporovat zachování kvality a dostupnost veřejných služeb. A také chránit práva zaměstnanců, seniorů a rodin s dětmi. Chci pomoci k zajištění letecké záchranné služby, výstavbu kamenného hospice, rychlé dokončení D55 a podpořím zákaz těžby štěrkopísku a zákaz výstavby spalovny nebezpečného zdravotnického odpadu v UH+. Pomohu zajistit více peněz na projekty a chci být nápomocen růstu mezd v našem regionu.

2.          Myslíte si, že za současného poklesu ekonomiky je zamýšlená výstavba nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích zodpovědným rozhodnutím? Nedoplatí na to Uherskohradišťská nemocnice? Co byste  jako senátor chtěl udělat pro oblast zdravotnictví?

 Raději, než výstavbu nové nemocnice, podporuji modernizaci stávajících čtyř krajských nemocnic, tak bude zajištěna dostupnost zdravotní péče. Plánovaná fúze nemocnic a centralizace zdravotní péče zhorší financování UH+ a na to doplatí pacienti. Osobně budu podporovat pravidelné valorizace zdravotního pojištění za státní pojištěnce a chci zajistit zrovnoprávnění úhrad za zdravotní výkony od zdravotních pojišťoven.

 

3.          V posledních letech nabývají na významu otázky spojené s ochranou životního prostředí. Jak se na tuto oblast díváte a jaká opatření si myslíte, že jsou potřebná?

 Ochrana přírody a vodních zdrojů se neobejde bez pozitivní změny přístupu státu a občanů k životnímu prostředí. Nejdůležitější je snížení emisí a používání alternativních paliv. Je třeba zvýšit lesní plochy a plochy zeleně, jsou nutné investice k zachycení vody v krajině. Ale třeba i ekologizace zemědělství, podpora veřejné dopravy, změna odpadového hospodářství od spalování a ukládání k třídění a k recyklaci TKO.

4.      Také Slovácko trápí stárnutí populace i odchod mladých lidí mimo region. Jaká opatření byste doporučil v této souvislosti na Slovácku realizovat?

 Je třeba přijmout zákon o podpoře družstevního bydlení a výstavby obecních bytů. Ten musí být spojen s novomanželskými půjčkami. Nejen na Slovácku, ale i na Horňácku je třeba podporovat hi-tech technologie a výrobu s vysokou přidanou hodnotou.  Ta přinese nejen vyšší mzdy, ale i vyšší penze a tím i vyšší příjmy živnostníkům. Je třeba podporovat FKŘ UTB, doktorandské studium a spolupráci s podnikatelským sektorem.

 

5.          Máte nějaká konkrétní legislativní opatření, které byste chtěl v průběhu svého  mandátu prosadit?

 Předem děkuji občanům za podporu a ve své práci chci využít svých dlouholetých zkušeností z legislativní činnosti poslance. Chci navrhnout zákon o automatické valorizaci minimální mzdy, mám připravenu novelu zákona o penzích, která by zvýšila průměrný důchod na minimálně 40% průměrné mzdy, v rámci negativního demografického vývoje chci podpořit rozšíření sociálních služeb pro seniory a podpořit zaměstnávání osob 50+.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama