Ing. Antonín Seďa

  • ČSSD
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,08. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

15.01.2020 8:11:50

Nedostupné bydlení je časovanou bombou v naší společnosti

Nedostupné bydlení je časovanou bombou v naší společnosti

Ceny bytů a s tím výše nájemného stoupají. Přitom řada politiků před tímto problémem strká hlavu do písku, pravice považuje bydlení pouze za soukromou věc každého jedince a výstavba nových bytů je v područí developerů či podnikání v nemovitostech.

V naší zemi, na rozdíl od řady jiných evropských zemí, převládá silná touha bydlet ve vlastní nemovitosti a nikoliv v nájmu. Je to dané historicky, ale i současným fungováním trhu s nájmy. A také nájemní bydlení v České republice není tak bezpečné jako v Německu či ve Švýcarsku, kde se mohou uzavírat nájemní smlouvy i na dobu neurčitou. V řadě evropských měst je také regulována výše nájemného a tím se ovlivňuje i tržní nájemné. U nás povětšinou platí nájemníci vysoké nájemné a prakticky si ze svých mezd nemohou spořit.

Snad nejzávažnější dopad vysokých cen bytů i nájmů je neustálé rozevírání nůžek mezi bohatými a těmi chudšími, respektive mezi vlastníky bytů a ne vlastníky. Posiluje se mezigenerační reprodukce nerovností tzv. dědění sociálního statusu v rodinách. Bydlení u nás doplatilo na jistou fetišizaci vlastnictví a na obecně proklamovanou tezi, že regulace trhu s bydlením je komunistický přežitek. Problémem ovšem je, že si politici neuvědomují, že cenově nedostupné bydlení ohrožuje samotnou demokracii.

Mnoho let se hovoří o uzákonění tzv. sociálního bydlení, osobně bych raději mluvil o dostupném bydlení, protože tento zákon by neměl sanovat sociální příspěvky. Druhým problémem je nízká nebo spíše téměř nulová podpora družstevnictví a zejména družstevní bytové výstavbě. Třetím problémem je neochota politiků podporovat obecní a městskou bytovou výstavbu. Týká se to nejen vlády a zákonodárců, ale i komunálních politiků.

Z pohledu daňového systému by bylo třeba zvyšovat majetkové daně a snižovat daně nepřímé. Příkladem může být vyšší zdanění nemovitostí, ve kterých nikdo nebydlí či slouží toliko ke spekulacím. Nižší daň pro bydlení rodiny v domě či bytu. Vyšší zdanění u dalších vlastněných nemovitostí. A také je třeba nastavit nová pravidla regulace nájemného, právě s ohledem na neustále rostoucí ceny energií.

Zejména je třeba finančně podpořit družstevní výstavbu a výstavbu obecních bytů. Opravdu nerozumím postoji zákonodárců, kteří vytrvale před problémem dostupného bydlení strkají hlavu do písku. Tak jako nerozumím pasivitě komunálních politiků, kteří upřednostňují developerské projekty před výstavbou vlastních obecních bytů. Vždyť téma bydlení bude určovat politickou agendu nejen u nás, ale v celé Evropě.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout