Ing. Bc. Martin Hyský

  • ČSSD
  • Vysočina
  • krajský radní
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,96. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

14.11.2019 22:08:00

Počet vykoupených čelistí prasete divokého letos klesl

Počet vykoupených čelistí prasete divokého letos klesl

Pokračuje výkup čelistí prasete divokého. Počet vzorků roste, stavy stagnují.

Výkup spodních čelistí selat a bachyní prasete divokého, který organizuje už sedmým rokem Kraj Vysočina a spolupracuje na něm s okresními mysliveckými spolky Českomoravské myslivecké jednoty už druhým rokem vykazuje mírný pokles. Důvodem může být i fakt, že stavy prasat divokých ve volné přírodě podle dvou posledních sčítání stagnují. K regulaci počtů černé zvěře přistoupil Kraj Vysočina kvůli rostoucím škodám na zemědělských pozemcích a na nich rostoucích plodinách, trvá i nebezpečí přenosu nákazy např. klasického moru prasat na umělé resp. domácí chovy prasat, stále i přenos nákazy afrického moru. Na regulaci stavu černé zvěře vyčlenil Kraj Vysočina od roku 2013 už téměř tři milióny korun.

Z běžně dostupných informací není možné stanovit, v jakém stáří jsou v Kraji Vysočina nejmladší selata prasete divokého lovena. Z tohoto důvodu Kraj Vysočina od roku 2013 spolupracuje s Českou zemědělskou univerzitou v Praze - Fakultou lesnickou a dřevařskou – Katedrou myslivosti a lesnické zoologie navíc s kladnou odezvou Státního veterinární správy. „Výzkumem spodních čelistí ulovené zvěře prasete divokého lze získat informace potřebné pro další management chovu prasete divokého. Vhodnou aplikací výsledků výzkumu a soustředěním lovu na cílové skupiny lze pak ovlivnit snížení početních stavů této zvěře. Druhotným efektem, ale neméně důležitým, je snížení stavu populace černé zvěře, což má pozitivní vliv na snižování škod způsobných prasaty divokými,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský.

Kraj Vysočina vykupoval od myslivců spodní čelisti selat i bachyní ulovených od 1. listopadu 2018 do 31. září 2019. „Čelisti musely být standardně upraveny – což znamená předložení celé spodní čelisti zbavené svaloviny a vazů, řádně ošetřené odmaštěním a ošetřené  bělícím prostředkem. Doklady o vyšetření musely obsahovat označení uživatele honitby, případně lovce, datum lovu, číslo plomby, kterou byla zvěř označena a kategorii zvěře, stejně jako hmotnost a pohlaví uloveného kusu. Předkládaly se čelisti s příslušným stavem vývoje chrupu selete nebo bachyně. Předkládat čelisti mohli příslušní uživatelé honiteb. Příslušným uživatelem honitby je pro tento účel uživatel takové honitby, která se alespoň z jedné poloviny výměry nachází na území Kraje Vysočina a v územním obvodu spravovaném zhotovitelem,“ připomíná Jiří Bartoš z oddělení lesního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Za spodní čelist uloveného selete nebo bachyně kraj vyplatí 350 až 500 korun. V rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 je k výplatě za dodané čelisti připraveno 750 tisíc korun, stejná částka bude rozhodnutím Rady Kraje Vysočina vyhrazena v příslušné kapitole krajského rozpočtu i pro příští rok.

Počty odevzdaných čelistí

Za období 20.6.2013 až 31.12.2013 – 845 ks čelistí
Za období od 1.5.2014 do 31.10.2014 – 616 ks čelistí
Za období od 1.11.2014 do 31.10.2015 – 1463 ks čelistí
Za období od 1.11. 2015 do 31. 10. 2016 – 1634 ks čelistí
Za období od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2017 – 1909 ks čelistí
Za období od 1. 11. 2017 do 3. 10. 2018 – 1756 ks čelistí
Za období od listopadu 2018 do září 2019 – 1603 ks čelistí
Zdroj: Kraj Vysočina

Zatímco v letech 2016 – 2018 bylo nejvíce uznaných a vykoupených čelistí prasete divokého evidováno v okrese Jihlava, letos bylo nejvíce vzorků evidováno na Havlíčkobrodsku a Třebíčsku.


Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama