Ing. Bc. Martin Hyský

  • ČSSD
  • Vysočina
  • krajský radní
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,96. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

13.04.2020 20:33:00

Vysočina patří mezi kraje s nízkým výskytem včelího moru

Vysočina patří mezi kraje s nízkým výskytem včelího moru

Projekt Vyšetření moru včelího plodu ze vzorků měli na území Kraje Vysočina 2019–2020 vznikl z iniciativy chovatelů včel, okresních a základních organizací Českého svazu včelařů a za organizační a finanční podpory Kraje Vysočina.

„Kraj Vysočina a chovatelé včel si jsou vědomi důležitosti plošného preventivního vyšetření a z tohoto důvodu vznikl projekt, který je ojedinělý zapojením vysokého počtu chovatelů včel,“ přiblížil Martin Hyský, radní pro oblast životního prostředí a zemědělství.

Mor včelího plodu se nalézá výhradně ve včelstvech včely medonosné. Původcem onemocnění je sporogenní tyčinkovitá bakterie Paenibacillus larvae, její spory jsou velmi odolné vůči vysokým a nízkým teplotám a vůči dezinfekčním prostředkům. Na šíření nemoci se podílejí rovněž parazité, škůdci včel a bohužel i nedodržování hygienických pravidel. Státní veterinární ústav Jihlava v období veřejné zakázky od 27. 9. 2019 – 31. 3. 2020 vyšetřil celkem 4 873 vzorků. Zúčastnilo se 57 základních organizací Českého svazu včelařů (ZO ČSV), bylo vystaveno 57 protokolů pro jednotlivé základní organizace a čtyři pro jednotlivce. Z tohoto množství bylo prokázáno celkem 23 pozitivních nálezů Paenibacillus larvae, což představuje 0,47 %.  Záchyt pozitivních vzorků je o dvě třetiny vyšší oproti prvnímu monitoringu moru včelího plodu v letech 2015–2016. „Velmi kladně hodnotím dodání vzorků od včelařů, kteří nejsou členy ZO nebo i jednoho včelaře, který neměl nárok na finanční podporu Kraje Vysočina a vyšetření si hradil z vlastních prostředků. Tato účast v projektu vypovídá o tom, že včelaři vnímají velmi citlivě důvody pro plošné preventivní vyšetření a aktivně se zajímají o problematiku zachování zdravých včelstev,“ doplnil radní Martin Hyský.

Ve výše uvedených chovech včel, kde byl zjištěn nález spor Paenibacillus larvae ale nebyly zjištěny klinické projevy onemocnění, je Krajskou veterinární správou (KVS) nařízen zákaz přemísťováni včelstev po dobu šesti měsíců, včelstva se sledují a po uplynutí této doby opakovaně kontrolují a vyšetřují. Nejúčinnější cestou je radikální likvidace nemocných včelstev a veškerého materiálu spálením a následná důkladná dezinfekce dle pokynů KVS. Chovatelům, jejichž včelstva a zařízení byla zlikvidována v ohnisku nákazy, poskytuje Ministerstvo zemědělství finanční náhradu.

„Na základě dosažených laboratorních vyšetření lze jednoznačně konstatovat, že akce byla velmi prospěšná a efektivní pro prevenci onemocnění včelstev. V roce 2019 bylo v České republice potvrzeno celkem 134 ohnisek moru včelího plodu. Nákaza se vyskytla v deseti krajích a v Kraji Vysočina nebyl potvrzen žádný výskyt moru včelího plodu. Kraj Vysočina patří v rámci České republiky dlouhodobě mezi kraje s nízkým výskytem moru včelího plodu,“ uzavřel radní Martin Hyský. S výsledky a výstupy projektu bude Kraj Vysočina dále pracovat, ať už nastavením další spolupráce se včelaři nebo ve vlastní činnosti.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama