Ing. Bc. Miroslav Krejča, CSc.

ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,6. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

29. 8. 2014 16:29:35

Kdy se po ní projedeme?

Kdy se po ní projedeme?

Náš ministr dopravy spolu s hornorakouským hejtmanem našli shodu na termínu, kdy by mělo dojít k propojení dálnice D3 a na ní navazující rychlostní komunikace R3 s rakouskou sítí páteřních silničních komunikací.

Nikterak nezpochybňuji význam tohoto silničního tahu z Prahy přes Tábor a České Budějovice na státní hranici s Rakouskem. Pro část našeho regionu má ale obdobný (možná i vyšší) význam dokončení rychlostní komunikace R4 (Praha – Nová Hospoda) a posílení na ni navazujících komunikací první třídy.

Stavba chybějící části R4 je prakticky připravena a všechny nedostavěné úseky se udržují v pohotovostním stavu. Podstatné je ale dokončení a výsledek tzv. „tahové studie“ (tahové ekonomiky), která by měla ukázat, zda je tato stavba v úseku Mirotice – Skalka ekonomicky rentabilní. Nicméně i tak se na trase R4 stále něco děje. Probíhají výkupy a vyvlastnění, správní a výběrová řízení na příslušnou dokumentaci k územním a stavebním řízením. Aktuálně probíhá výběrové řízení na dodavatele obchvatu Dubence (Skalka), který by navázal na již realizovaný čtyřpruh od Prahy a vyhnul se nepříjemnému kopci, ve kterém často dochází k dopravním komplikacím. V prostoru křižovatky u Let  pak proběhne překládka páteřní meliorační zatrubněné stoky, aby byly splněny podmínky vyvlastnění a území se připravilo na realizaci mimoúrovňové křižovatky. V případě, že tahová ekonomika vyjde, a budou uvolněny prostředky ze státního rozpočtu, mohlo by být reálné dokončení celé R4 do roku 2021. Je ale ještě jedna překážka úspěšného pokračování této stavby (ale i jiných). Je totiž zapotřebí urychleně vyřešit výkupní ceny zemědělských pozemků pod stavby, kdy současná úřední cena je pro vlastníky zcela nezajímavá (do 10 Kč za metr), přičemž za oboustranně akceptovatelné lze považovat její desetinásobek.

Na navazujících komunikacích první třídy je reálné v časovém horizontu dokončení R4 vybudování obchvatu Sedlice na I/20, kruhového objezdu na Plzeňské a severního obchvatu Strakonic a samozřejmě dokončení rekonstrukce Žďákovského mostu na komunikaci I/19, která se tak trochu zkomplikovala. Ostatní (byť dlouhodobě zvažované a prosazované) stavby na komunikacích  I/4 (Nová Hospoda – Strakonice – Vimperk – státní hranice), I/19 (Mirovice – Milevsko) a I/20 (Blatná – Nová Hospoda) jsou v dohledné době nereálné a to ze dvou důvodů. Tím jedním jsou náklady těchto staveb a jejich návratnost, tím druhým pak to, že se zastupitelstva v některých obcích nebyla a nejsou dlouhodobě schopna shodnout na stabilizované podobě svých územních plánů, takže nelze ze strany státu (ŘSD) zahájit přípravy těchto staveb.

V úterý 2. září dopoledne se v Senátu sejde Podvýbor pro dopravu a bude se zabývat Operačním programem Doprava pro programové období 2014 – 2020. Tentýž den odpoledne se pak v mé senátorské kanceláři v Písku sejde pracovní skupina k R4 vedená bývalým starostou Písku Miroslavem Sládkem. I když to nikde a nikterak nekřičíme do světa, děláme každý dle svých možností maximum pro to, abychom do našeho regionu co nejdříve jezdili po čtyřpruhu v celém úseku mezi Prahou a Pískem.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama