Ing. Berenika Peštová, Ph.D.

  • ANO 2011
  • Ústecký kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 4,1. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

27.03.2023 14:33:00

Pane Jurečko, odměna přísluší za úspěšné splnění naléhavých úkolů

Pane Jurečko, odměna přísluší za úspěšné splnění naléhavých úkolů

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k způsobu propuštění bývalého ředitele Úřadu práce Viktora Najmona

 Netočte se na minulé vládě. Měl jste postupovat podle služebního zákona, pokud byl problém se státním zaměstnancem. Kolik jste mu dal vytýkacích dopisu? Bylo zahájeno kárné řízení? Připomenu vám jak funguje služební hodnocení.

Služební hodnocení služební zákon upravuje v § 156. Při provádění služebního hodnocení má hodnotitel postupovat vždy nestranně, nezaujatě a spravedlivě, aby nedocházelo k nedůvodným rozdílům při hodnocení státních zaměstnanců, a vycházet z podkladů týkajících se výkonu služby státního zaměstnance v hodnoceném období.

Od výsledku služebního hodnocení se odvíjí výše jeho osobního příplatku, kdy v závěru služebního hodnocení je uvedeno doporučení na přiznání, zvýšení, snížení nebo odejmutí osobního příplatku státnímu zaměstnanci nebo na ponechání jeho současného osobního příplatku v nezměněné výši.

Z výsledku služebního hodnocení služební orgán vychází také při určení rozsahu prohlubování vzdělání státního zaměstnance.

Proti služebnímu hodnocení je státní zaměstnanec oprávněn podat námitky (§ 156a). Námitky proti služebnímu hodnocení lze podat do 15 dnů ode dne, kdy se státní zaměstnanec seznámil se svým služebním hodnocením.

Námitky se podávají písemně služebnímu orgánu a musí z nich být zřejmé, proti jaké části služebního hodnocení směřují. Musejí vždy obsahovat také odůvodnění, proč státní zaměstnanec se služebním hodnocením nesouhlasí, a návrh, jakým způsobem by mělo být jeho služební hodnocení upraveno. Služební orgán vyřídí podané námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení tak, že jim zcela nebo zčásti vyhoví a služební hodnocení upraví, nebo je zamítne.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama