Ing. Berenika Peštová, Ph.D.

  • ANO 2011
  • Ústecký kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 4,19. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

24.05.2024 23:08:00

Už otevíráme ministerstva úplně pro všechny?

Už otevíráme ministerstva úplně pro všechny?

Projev na 103. schůzi Poslanecké sněmovny 24. května 2024 k zákonu o státní službě

 Děkuji za slovo, paní předsedající.

Já už jsem se tedy nehlásila na ty faktické poznámky, protože jsem si říkala, abych se už také dostala ke slovu. Pane ministře, vy jste mi tam řekl, nebo respektive můj ctěný kolega, že jsme tady ty Xeny, ale já jsem ta Xena z hlediska toho, protože služební zákon se mě dotýkal. Proto tady teď bojuji za ten služební zákon. Jestli tomu říkáte střet zájmů, já jsem stále státní úředník postavený mimo službu, takže samozřejmě jsem se koukala, jestli se mnou chcete, slušně řečeno... (dlouze přemýšlí) vydrbat. To je slušné. (Pobavení.) Hledala jsem, teď ty termíny v hlavě mi tam létaly, omlouvám se. Proto tedy jsem se do toho položila a samozřejmě, protože jsem ta hodnocení dělala, takže prostě ten služební zákon mě zajímal. Je to tak.

A říkám, připravila jsem si tady víc těch dotazů, některé už padly, ale protože jste na ně trošku odpověděl vágněji. Samozřejmě zarazilo mě tam, protože jsem se koukla do vypořádací tabulky také samozřejmě, to je součástí toho, to by asi měl udělat každý z nás, kdo chce zjistit, co ministerstva namítala nebo jaké připomínky a jak bylo vypořádáno. Tedy zarazilo mě, že ve své podstatě je vidět, že tam se dupne a všichni jedou uniformu, všichni jedou stejným směrem, protože odpověď neakceptováno a vysvětleno a ministerstvo srazí paty a řekne: děkujeme, připomínka byla krásně vysvětlena, nebo ani rozpor netrvá. To mě docela zarazilo, ale říkám, bylo tam skoro 400 zásadních připomínek. Projeli jste to skvěle. Takhle ve své podstatě jste mě motivovali. Příště, jestli tedy budu znovu vypořádávat někdy zákony, pojedu stejným stylem. Jestli tedy takhle to bude fungovat, tak budu ráda.

Ale co mě tedy zarazilo nebo respektive, nad čím jsem se tam zarazila, to právě byl ten soulad - ne s evropským právem, ale tenkrát, to si pamatuju, to jsem byla ve funkci, kdy jsme museli dávat do souladu právě ten služební zákon, aby se odpolitizovalo, aby se prošla ta stabilizace ve státní službě, aby to bylo transparentní a další a další, a proto se vlastně přistoupilo k té novele služebního zákona, který se udělal, jak se udělal. Pak jste vy ho nějakým způsobem novelizovali. To tady teď nebudu napadat. V každém případě ten soulad jsem chtěla vidět, jestli byla zpracována nějaká studie, nějaká RIA, nějaké porovnání. Jestli to prošlo komisí kompatibility, nevím, to jsem z toho nevykoumala, protože ta vlastně by na té Legislativní radě vlády měla kontrolovat, jestli je to v souladu, nebo to není v souladu, jestli nám něco hrozí, nebo nehrozí. Tak jestli budete k tomu mít nějakou informaci, budu jenom ráda.

Pak mě zarazilo to, že - samozřejmě já jsem se sama potýkala nebo ne potýkala, ale ta kázeňská, nebo respektive ta část kárného řízení, která tam byla ve služebním zákoně, tak ona byla kolikrát neuchopitelná, protože říkám, já jsem třeba zahájila, dala jsem vytýkací dopis, státní tajemník potvrdil, dostalo se to k nejvyššímu státnímu tajemníku. Ten nám to zrušil, takže jsme zase jeli nanovo.

Takže to bylo opravdu, to si zasloužilo asi nějakou úpravu. Ale nevím, jestli ta úprava, která tam je, tak jestli je ta vhodná. Jako vy ve své podstatě říkáte dvě písemná napomenutí do roka, a pak se s tím daným člověkem rozloučíme. A jestli zrovna toto je ten správný způsob? Chápu tam, četla jsem si jak v důvodové zprávě, tak i různě ve vypořádáních, že tam k tomu to bude muset být napsáno tak, aby to bylo soudně přezkoumatelné, kdyby náhodou to došlo až k soudu a tak dále. Ale říkám, nevím, jestli tohleto je zrovna to vhodné, když vyhodíte úplně to kázeňské řízení. Ale to je asi věc diskuse potom třeba ve druhém čtení, že si můžeme o tom popovídat, nebo nemusíme, protože zase nevím, jestli to bude akceptovat.

Ale co mi tam vadí, to je ta osvědčující doba. Ta mě tam docela dráždí, protože když jsem se koukala na to vypořádání, jakým způsobem to potom dál komunikovalo Ministerstvo vnitra, co je vlastně tou osvědčující dobou, nebo co je tím míněno, tak oni vlastně napsali ve vypořádací tabulce: osvědčující doba slouží nejen k ověření, zda státní zaměstnanec splňuje odborné předpoklady k výkonu služby na dotčeném služebním místě a požadovanou úroveň plnění služebních úkolů, ale v neposlední řadě též ke zjištění jeho osobního přístupu k plnění služebních úkolů, schopnosti začlenění do nového kolektivu a podobně. Parametrově se tedy jedná rovněž o hlediska, která nekorelují s délkou služebního poměru státního zaměstnance, respektive jeho zkušenostmi, ale o faktory, které mají vztah výhradně k jeho osobnímu růstu. Jo, k jeho osobnímu růstu. Pardon. Rysům. Jsem se spletla. Osobním rysům. Se omlouvám, k osobním rysům. Ale to už je vlastně charakteristika daného člověka, že jo?

Protože každý úředník, aspoň takhle nám to bylo vštěpováno i Ministerstvem vnitra, a nejenom Ministerstvem vnitra, když vlastně postupuje na tom ministerstvu, tak ten úředník nás stojí nemalé peníze - nemalé peníze - než dojde k tomu, dejme tomu, k nějaké metě. Říkám, bavili jsme se o tom, jestli je to člověk, který má v sobě vůdcovství, nemá v sobě vůdcovství, jestli je schopen manažersky řídit, nebo není. Ale v každém případě každý úředník nás stojí nemalé peníze ročně, nemalé peníze za ta léta, co tam odpracuje.

A teď ve své podstatě se dostáváme do situace, kdy vy tohoto úředníka hodíte do toho bazénu a má dobu neurčitou. Z toho bazénu ho můžete vyndat a dát na jakékoliv jiné ministerstvo, ale vlastně vy mu změníte z doby neurčité na dobu určitou. (Reakce v sále.) Ano, můžou být mezi nimi i úředníci, kteří třeba nemají ty správné osobní rysy, jsou třeba problematičtí, ale ve své podstatě vy ho dáte na místo, kde už z té doby neurčité, třeba po dvanácti patnácti letech na ministerstvu, se dostává na tříměsíční zkušební lhůtu a v této tříměsíční zkušební lhůtě vy ho propustíte bez udání důvodu, bez toho, aniž by dostal nějaké odstupné, i třeba za ta léta, co na tom ministerstvu pracuje, i s tou třeba povahou, jestli snášenlivou, nebo nesnášenlivou, to je jedno. Ale v každém případě ten člověk státu něco odvedl, ten stát stál nemalé peníze. A teď najednou vlastně my se s ním rozloučíme a sáhneme po nějakém absolventovi, za kterým není nic.

Ano? Za kterým není nic! A vlastně zase nás bude stát nemalé peníze, než se vypracuje na úroveň toho daného státního úředníka, s kterým jsme se rozloučili tímto nehezkým způsobem, protože jsme ho vlastně vyhodili bez ničeho. Takže to je věc, která opravdu tam je. Ta mi docela drásá. Ono, říkám, je jich tam ještě víc jako.

Potom to je, to už jsem tady i zmiňovala, ta vágní klasifikace, kdo je to nejvyšší rada, odborný rada, vrchní rada? To už říkám, zmiňovala jsem to tady, kdy vy ve své podstatě říkáte, definujete ho tak, že to je neuchopitelné. Jestliže řeknete, že to je ten, že splní zpravidla nejsložitější, nejodpovědnější a nejnamáhavější služební úkoly, které vyžadují nejvyšší míru znalosti a odolnosti nebo dovednosti. A já vůbec nevím, co si mám pod tím představit. Jestli vy říkáte, to je ten schopný manažer? Ale jako je to neuchopitelné. Je to prostě pro mě vágní ustanovení. Ale říkám, to vám i namítala ta Legislativní rada vlády, že je to neuchopitelné.

Pak jsou tam věci, kdy třeba mě zaráží, jestli si děláte nějaký prostor, až třeba nebudete ve vládě, nebo nebudou političtí náměstci, tak jsou jasně dané v § 33 překážky, kdo nemůže být přijat do služebního poměru nebo výkonu služby. A jednoznačně tam bylo v písmenu e), že to nemůže být člen vlády nebo náměstek člena vlády, a písmenu f) vedoucí Úřadu vlády. Tato dvě písmena vypadávají. To znamená, že tito lidé se mohou zúčastnit výběrových řízení a mohou, vlastně žádná překážka už tam nebude, a mohou být vzati do služebního poměru, což se mi... Říkám, pokud si tam děláte cestičky, já jsem je našla, vidím je tam. A je to tam tedy.

Další věc, co mě tam zarazila, to vzdělání, že požadujete, aby to vzdělání bylo minimálně s maturitou. A potom, když se kouknete do toho ne kariérního řádu, ale to, co bude platit ministerstvo jednotlivým úředníkům při dosahování vyššího vzdělání, tak je tam výše 100 000 u člověka, který získá maturitu. Tak mi to nějak nekoresponduje. To znamená, že tedy není nejnižší vzdělání maturita, ale učební obor? A vlastně tím, že si dodělá maturitu, tak ministerstvo může podle tohoto zákona mu zaplatit až do výše 100 000, aby tu maturitu měl, jo? Takže už otevíráme ta ministerstva úplně pro všechny?

Ale co bych se chtěla zeptat, jestli náhodou není ta změna tohoto zákona pasovaná na Ministerstvo vnitra, respektive na nedostatek policistů. Protože já furt hledám, pro koho to vlastně děláte? Protože když jsem se koukla v rámci vypořádání do připomínky Ministerstva financí, tak Ministerstvo financí namítá zásadní připomínku a říká: Namísto přípravy novely již tak složitého a neefektivního zákona o státní službě požadujeme úpravu jednoduchého návrhu zákona o státní službě vystaveného na soukromoprávní úpravě. Tento zákon by měl namísto podrobné úpravy všech procesů vycházet ze zákoníku práce a jen v odůvodněných případech vycházejících ze specifik státní služby upravit některé procesy odlišně od zákoníku práce. To vznesli v rámci mezirezortního připomínkového řízení jako zásadní připomínku. A tam potom se dostáváme k tomu, že neakceptováno. Ale jako oni sami to namítají v rámci mezirezortu, proč se vlastně dělá takováhle složitá, neefektivní úprava? A já jsem stále hledala, jako kvůli komu se to dělá? Přece to se nedělá jenom kvůli pár nějakým místům, která potřebujete obsadit?

Tohleto je fakt opravdu velký zásah do všech ministerstev. Pokud by to mělo přinést to, že chci dostat tam lidi, které tam nemohu dostat, to znamená, třeba by to byla ta policie, kde chybí lidi, nebo jestli to je třeba, já nevím, hasiči taky mají nedostatek pracovníků, nevím. Prostě proč se dělá takováhle rozsáhlá úprava? Takže já bych to teď utnula, protože si myslím, že jste si psal poznámky, a ráda bych pokračovala v debatě, jestli to je možné. Jinak pokud ne, tak já sem zase potom vletím.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama