Ing. Bohuslav Chalupa

asistent poslance PSP ČR, MUDr. Miloslava Janulíka
  • ANO 2011
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,94. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

20.10.2017 13:57:06

Dovoluji si Vás tímto požádat o Váš preferenční hlas - zakroužkování pozice č.9

Dovoluji si Vás tímto požádat o Váš preferenční hlas - zakroužkování pozice č.9

na naší ANO kandidátce v Jihomoravském kraji, respektive Vás chci požádat o to, abyste mi umožnili dále pokračovat v nedodělané práci v oblasti obrany země a bezpečnosti občanů,

 Dobrý den

.....té fyzické i té kybernetické, abyste mi umožnili pokračovat v úsilí bránit pronikání vlivu Politického Islámu do Evropa a především do České republiky. Nabízím Vám své zkušenosti, znalosti, vědomosti a odpovídající pracovní nasazení k důslednému a kompetentnímu řešení této, výše uvedené, rozsáhlé problematiky. Jsem k tomu ve svých 57 letech celkem dobře vybaven – ať už svým úplným vojenským vzděláním, svými profesními a životními zkušenostmi, zkušenostmi z toho, čemu jsem se v Hnutí ANO2011 a v Poslanecké sněmovně, přesněji řečeno v orgánech sněmovny, zahrnujících v podstatě úplné spektrum vše, co se týká naší obrany a bezpečnosti: místopředseda Výboru pro obranu PSP ČR, předseda Stálé komise PSP ČR pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství, člen Stálé komise pro kontrolu činnosti GIBS, člen Výboru pro bezpečnost PSP ČR, předseda Podvýboru pro akvizice MO, obchod s voj. materiálem a Inovace AČR, člen podvýboru pro Vězeňství a pro IZS, člen podvýboru pro ICT a e-Government, člen podvýboru pro migraci a azylovou politiku….

Mimo práci ve sněmovně jsem založil neziskovou organizaci, ústav „Národní institut pro obranu a bezpečnost“ https://www.institutobrany.cz/, jsem spoluzakladatelem a aktivním členem protiislámské Platformy pro zachování evropské kultury /www.platforma-parlament.cz/, jsem jedním ze signatářů a aktivním členem „iniciativy 202020“  http://202020.cz/iniciativa/ a nedávno jsem požádal o členství ve Svazu praporčíků a důstojníků AČR.

Po celou dobu jsem důsledně prosazoval principy parlamentní demokracie, obhajoval hodnoty euro-americké civilizace a našeho pevného přátelství se státem Izrael. Velmi významně jsem podílel na obhajobě a prosazení práv českých držitelů legálních zbraní proti nesmyslné, takzvané „odzbrojovací“ směrnici EU, dlouhodobě prosazoval oficiální odsouzení genocidy Arménů osmanskými Turky, velmi tvrdě jsem se vymezil proti přijímání migrantů a celkovému přístupu EU (zejména SRN) k migrační krizi. Jsem významným zastáncem nutnosti provedení reformy EU a NATO a posilování suverenity ČR na základě principu rovnosti ve vzájemných vztazích, ať už s ostatnímu členskými státy EU, s USA či Kanadou, stejně jako s Čínou, Ukrajinou či Ruskou federací. Od roku 2011 se aktivně věnuji problematice zvýšení kapacit kybernetické bezpečnosti a kybernetické obrany. Své postoje vyjadřuji zcela otevřeně a přímo, ať už na sociálních sítích, v tištěných mediích, v rozhlase či v televizí.

Své práci ve sněmovně se věnuji na 100%, „nekumuluji“ ani své soukromé, ani profesní aktivity, politické funkce či funkce v různých správních či dozorčích radách - v souladu s vnitrostranickými usneseními a svým poslaneckým slibem.

....a kdyby se nezadařilo, upřímně Vám tímto děkuji za Vaši podporu v době plnění mandátu k Vašemu zastupování.

S pozdravem Bohuslav Chalupa

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout