Ing. Bohuslav Chalupa

asistent poslance PSP ČR, MUDr. Miloslava Janulíka
  • ANO 2011
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,06. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

20.03.2019 11:16:17

Máme zvyšovat výdaje na obranu?

Máme zvyšovat výdaje na obranu?

....můžeme dát dohromady cca 2 500 000 milionů lidí - občanů, ochotných a schopných na různých úrovních aktivně přispět k obraně a ochraně naší suverenity a státnosti (bez ohledu na ideologické postoje, světonázor, náboženství…).

Za mne ANO s tím, že zvyšování výdajů jen pro samotné zvyšování je v podstatě okrádání občana, daňového poplatníka.

2% HDP jako závazek (a je nutné vzít v úvahu i to, že závazek byl podepsán v nějaké době a doba se značně změnila – a to je ostatně i můj pohled na řadu jiných, v podstatě přežitých smluv i v rámci EU) je dle mého názoru překonaná a věcně nesmyslná mantra.

Jistě - uznávám, že je to jakýs-takýs poměřovací etalon pro všechny země které se chtějí kolektivně bránit, nicméně vydat 2% HDP na zbrojení nijak nevypovídá o schopnosti té které země  a její armády čelit jak krizovým situacím obecně, tak to nic nevypovídá o reálných vojenských schopností. Těch schopností, které Washingtonská smlouva definuje v pověstných článcích 3 a 5 – tedy schopnosti bránit vlastní státní teritorium (tedy i zapojením se do krizových nebojových situací) tak i schopnosti ÚČELNĚ a SYSTÉMOVĚ doplnit vojenské schopnosti ke kolektivní obraně.

V diskusích o výdajích na obranu se v podstatě vůbec nezmiňuje důležitá skutečnost – totiž to, že z oněch 2 % HDP má být 20 % využito na budování těch sil, které mají sloužit ke kolektivní obraně. S tím lze souhlasit – bohužel ani vojenské velení NATO nemá k dispozici koordinační a konečné slovo v tom, co která země zajistí pro potřeby kolektivní obrany …což z mne z vojenského pohledu poněkud konsternuje. Otázkou také, je kolik z těchto 20 % lze vykázat na budování sil kybernetické obrany.

Mimochodem, vůbec se nediskutuje skutečnost, že s ohledem na celkovou změnu bezpečnostních hrozeb bude nutno v horizontu několika málo let uvažovat o masivním zvýšení nákladů na tuto KYBERNETICKOU OBRANU

Další nejasností je, že alespoň pokud vím, vedení NATO nemá (nebo má) jasno v tom co lze do oněch 2 %  zahrnout – jsou to náklady na rekonstrukci dopravní infrastruktury (mosty) tak, aby snesli přejezd až 70-ti tunové techniky? Jsou to náklady na znovuvybudování Civilní ochrany a obrany? Mohou to být i náklady vynaložené na zvýšení kapacit národních IZS? Je to i část nákladů vynaložených na zvýšení fyzické zdatnosti obyvatelstva? Jsou to náklady spojené se zvyšováním energetické, potravinové, kybernetické… bezpečnosti a SOBĚSTAČNOSTI? Mohou to být částečně i náklady na obnovu kapacit domácího obranného průmyslu? ……

To je jen malá část toho, co by mělo být předmětem reformy a reorganizace NATO – zjevně není ochota takovou diskusi vůbec zahájit.

K samotným výdajům a hrozbám:

-          Pokud dojde k válečnému konfliktu s použitím JADERNÝCH ZBRANÍ – budou jakékoliv „výdaje“ vytaveny na radioaktivní sklo

-          Pokud budou použity NEJADERNÉ ZBRANĚ HROMADNÉHO NIČENÍ – otázka zní – máme vybudovanou Civilní ochranu a obranu, silné proti -chemické a proti-bakteriologické kapacity, včetně nemocnic a polních nemocnic a možnosti izolovat (a pohřbívat) lidi nakažené vysoce nebezpečnou chorobou? Odpověď zní NEMÁME, nemocnice v Těchoníně je jen jakousi úplně nejzákladnější pojistkou. VÝDAJE JSOU ZCELA NA MÍSTĚ.

-          Pokud dojde ke KONVENČNÍ VÁLCE – nelze očekávat, že se do České kotliny povalí tankové svazy a armády, fronty tak, jak tomu bylo za druhé světové války – investovat a připravovat AČR na tuto válku je zcestné.

Ale likvidace tzv. „zelených mužíčků“ – nepřátelské bodové výsadky, významně ohrožující kritickou a významnou státní infrastrukturu je jistě na místě = investice do super rychlé brigády (vrtulníky/systém dvou typů na stejném logistickém základě/ a lehká obrněná, rychlá vozidla s dlouhým dojezdem bez větších nároků na týlové zabezpečení) VÝDAJE JSOU ZCELA NA MÍSTĚ.

-          Zaútočí na nás NAŠI SOUSEDÉ? - vysoce nepravděpodobné, nicméně naše schopnost chránit si vlastní hranici, tedy tu takzvanou „zelenou“ je tristní – chybí lidi včetně jízdních hlídek na koních, dostatečných kynologických schopností, technologií atp……

-          TERORISMUS a Občanské nepokoje (dopady na veřejný pořádek v důsledku teroristických útoků, útoků nejadernou zbraní, Black-outů – VÝDAJE JSOU ZCELA NA MÍSTĚ, zvláště pokud hlídky PČR v době zvýšené pohotovosti musí doprovázet vojáci, pokud při událostech jako byli například „Vrbětice“ musí iniciativu nakonec převzít AČR

-          KRIZOVÉ SITUACE (živené pohromy, průmyslové havárie…) –  efektivnější systémové (kompetenční), koordinační zapojení AČR včetně poskytnutí vlastních kapacit do IZS – VÝDAJE JSOU ZCELA NA MÍSTĚ.

Otázkou je rozhodnutí politické reprezentace, zda například znovuvybudovat armádní síly „územní obrany“, nebo masivněji podpořit systém IZS zejména pokud de o lidi a ženijní techniku

-          OBRANA A OCHRANA KYBERNETICKÉHO PROSTORU - VÝDAJE JSOU ZCELA JEDNOZNAČNĚ NA MÍSTĚ.

-          Branné a bezpečnostní kapacity - pokud jde o výchovu a vzdělávání? Osobně bych Policejní akademii zrušil a veškeré potřebné znalosti a dovednosti pro příslušníky IZS (mimo například právního vzdělání – které poskytuje civilní školství) poskytoval pouze péčí University obrany.

-          Kompletně chybí systém středoškolského vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti, který by systémově o koordinovaně vázal jednak na potřeby státu v různých oblastech výkonu práce a jednak by vytvářel personální zázemí pro další studium na Universitě obrany a profesionální kariéry jak u AČR, tak u IZS, tak i ve státním i soukromém sektoru (soukromé bezp. služby atp.)

K tomu je podle mého názoru nutné změnit i služební zákon a pokud jde o armádu – umožnit profesionálním vojákům celoživotní kariéru místo (ne)obnovování, (ne)prodlužování 4-letých kontraktů

-          Chybí systém CIVILNÍ OBRANY A OCHRANY (příprava pedagogů, kteří budou umět tuto problematiku učit, chybí příslušný povinný předmět ve školách, chybí do budoucna „prezenční příprava mobilizovatelných občanů na krizové situace“ v délce 3-6 měsíců – viz Švýcarsko, například…  Cíl: Český republika může mít v celkem krátkém časovém úseku, za rozumný peníz k dispo

Už je to moc dlouhé, vím ….. :-)

Zmíním ještě VĚDU, VÝZKUM A VÝVOJ v oblasti obrany a bezpečnosti. Vycházím z toho, že:

-          je již téměř po „zvonění“ pokud jde o záchranu exkluzivního „know-how“ těch, kteří u toho kdysi byli a uměli!

-          Pokud hovoříme o INOVACÍCH a PROEXPORTNÍ POLITICE A AKTIVITÁCH, pak kde jinde se tvoří základ synergií vědeckotechnického pokroku než v oblasti vojenství!!

-          Současné investice státu – i s ohledem na předešlé konstatování - do této oblasti jsou i v tomto případě tristní. A raději nebudu odkazovat na příklad Izraele (mám celkem dobře prostudováno)

-          Investice do oblastí, které by měli spočívat pouze v zajišťování vybavenosti sboru cca 26 tisíc osob v uniformách nemá v podstatě žádný ekonomický efekt – vybavit 2 miliony lidí k obraně vlasti, to už ale může být zajímavý business – a chvályhodný, úctyhodný!!!

 Je nutné podporovat aktivity zaměřené do oblasti zejména UMĚLÉ INTELIGENCE, ROBOTIKY a další vědeckotechnických oblastí s výhledem na 21. a další století 😊, zapojovat se do mezinárodních projektů vývoje nových materiálů, technologií apod . tam je náš potenciál, tam je náš proexportní potenciál (opět poukazuji na Izrael).

Mimochodem nevidím jediný důvod, proč například do čela Českého výzkumu Umělé inteligence pouště IBM, nejsme o nic horší než Američani (spíš naopak)

CÍL :

Česká republika, čeká veřejnost, občané – můžeme mít v celkem krátkém časovém úseku, za rozumný peníz!!! k dispozici jak profesionální bojovníky, tak veřejnost vybavenou a připravenou čelit krizovým situacím – dohromady můžeme dát dohromady cca 2 500 000 milionů lidí - občanů ochotných a schopných na různých úrovních aktivně přispět k obraně a ochraně naší suverenity a státnosti (bez ohledu na ideologické postoje, světonázor, náboženství…).

To je síla která má, domnívám se, dostatečně odstrašující potenciál pro kohokoliv, kdo by chtěl našim lidem a zemi škodit!

Rozum a srdce

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout