Ing. Bohuslav Chalupa

asistent poslance PSP ČR, MUDr. Miloslava Janulíka
  • ANO 2011
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,05. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

11. 10. 2018 13:56:39

Media a politika? Institut "veřejnoprávnosti"?

Media a politika? Institut "veřejnoprávnosti"?

Otázkou podle mne tedy není "jak udržet veřejná media nestranná", ale - "POTŘEBUJEME JEŠTĚ VŮBEC INSTITUT TAKZVANÉ "VEŘEJNOPRÁVNOSTI"?

Mediální prostředí opět diskutuje zpúsob financování "veřejnoprávních medií, vliv medií a novinářu na politiky a politiku jako takovou 

Otázkou, kterou si kladu je, jestli jde o skutečný zájem tuto problematiku řešit, či jde jen o vytvoření iluze, které má u občanů vytvořit dojem, že problém se naléhavě řeší a že snad je i šance jej vyřešit. Dovolím si prohlásit, že nic takového se neděje a problém je již v podstatě NEŘEŠITELNÝ.

Podle mého názoru je třeba si pragmaticky a otevřeně přiznat, že media nebudou nikdy nestranná, stejně jako se od dob faraónu nepodařilo zlikvidovat korupci, klientelismus a nepotismus. Jediné ZATÍM nestranné medium je a do budoucna doufám bude nadále Internet a jím zprostředkované sociální komunikační platformy - užívané ZATÍM zdama a ZATÍM jen s drobnou cenzurou, ketrá je zcela oprávněně vnímána s velkou nevolí.

Za nejúčinější prostředek sebeobrany občanské veřejnosti proti mediálním manipulacím a ovlivňování, je a bude co nejkvalitnější VZDĚLÁNÍ populace, která bude schopna rozlišit co je a co není objektivní, přijatelné, správné. Nestranná může být jen umělá inteligence a to jen do chvíle, než si i ona uvědomí, že je závislá na programátorovi a programu, který ji vytvořil, na přísunu elektrické energie, na člověku a jeho tlačitku "delete".

Vzdělaný, inteligentní občan sám posoudí jaké informace on sám, jako svobodná svébytná bytost potřebuje, sám si je opatří a sám si je i porovná a posoudí zda jsou či nejsou relevantní  To v důsledku ovlivní i zájem či nezájem lidí o kvalitní zpravodajství, o skutečně kvalitní medium a novináře a poskytované informace - a už dnes je úplně jedno, zda takový zdroj informací nese či nenese honosné označení "veřejnoprávnosti". A takový občan si jistě a ochotně takovou službu zaplatí - sám a podle svého uvážení. Jen prostředí konkurence kvality a "chtěnosti" nakonec rozhodne i o obchodní úspěsnosti toho či onoho media, o tom jaký novinář bude či nebude mít práci  - o jejich přežití cí nepřežití v náročném a měnícím se konkurenčním prostředí. To je dle mého soudu zcela transparentní, spravedlivé a férové.

Ředitelé veřejnoprávních médií se shodují na požadavku finanční nezávislosti? Tomu samozřejmě věřím - byl by to ideální stav...zejména pro ně a pro subjekty které řídí, otázkou je, zda je to dobré i pro občana.

Pokud se tedy na tom páni ředitelé shodují, pak se logicky nabízí otázka, proč tato media NEZPRIVATIZOVAT a definitivně si přestat hrát na falešnou a průhlednou veřejnoprávnost. Kdo ji dnes v době internetu vlastně  potřebuje? Veřejnoprávnost má cosi zaručovat a to se evidentně neděje (a dít nemůže) - a když už v tom nejsou přímo peníze, tak je v tom politika, vliv, klientelismus. Snahu o zachování takzvané veřejnoprávnost - a všech vlivových a materiálních požitků - zajišťuje v pouze skrytá snaha zachovat si možnost ovlivňovat dočasně významné medium a jejím prostřednictvím uplatňovat i vliv na názory a chování občanské veřejnosti. TO JE ASI JEDINÝ SKUTEČNÝ DŮVOD úUDRŽBY INSTITUTU VEŘEJNOPRÁVNOSTI.

Privatizace ředitelům a jim řízeným mediálním subjektům umožní dosáhnout jimi kýžené finanční nezávislosti a podrobí je nekompromisní tržní soutěži, nikoliv zákulisní podpoře neznámých loutkovodičů - nikoliv za peníze daňového poplatníka, ale za ale za vlastní. Pak tomu budu rozumět. Občané platí daně - proč tedy máme platit další daň - koncesionářský poplatek, když například mnoho z nás ani ČT nesledujeme. Proč nesledujeme - viz pořady toho typu, které řešil V. Klaus mladší v Poslanecké sněmovně, nevyváženost, tendenčnost...atd. 

Může být názor - proč to měnit, takto je to zavedené...Aktuálně vidíme, že mnoho dlohodobě akceptovaných takzvaně "zavedených" postupů, nebo "zvyklostí" již zdaleka neodpovídá probíhajícím změnám a potřebám občanské veřejnosti, je více a více zřejmé, že tyto "zvyklosti" jsou zkostnatělé a tyto nové potřeby nijak nereflektují. A netýká se to samozřejmě jen veřejnoprávních médií.

Pokud jde o novináře obecně - navrhoval jsem, v návaznosti na přijatou novelu Zákon o majetkovém přiznání veřejných činitelů, aby stejnou povinnost měli ředitelé, šéfreddaktoři a další významní činovníci veřejnoprávních medií....zdá se, že politici k tomu nemají odvahu a nikým nevolená media vrtí politiky jak se jim zlíbí - samozřejmě chápu, že největší problém vzdorovat mediálnímu (politickému) nátlaku mají ti politici, kteří nemají čistý štít. To dnes ostatně velmi zdařile popsal i pan Pečinka ve svém komentáři "To se jich bojíte? Zásadní otázka kolem ČT" (https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/To-se-jich-bojite-Zasadni-otazka-kolem-CT-554946)...to jen na okraj.

V 21. století, v době internetu a přechodu k informační společnosti potřebujem mnohem více kvalitní a dobře placené učitele, potřebujeme významně zafinancovat a změnit náš vzdělávací systému, než za drahé peníze daňových poplatníků udržovat při životě již vlastně nepotřebnou zprofanovanou "veřejnoprávnost"... 

Otázkou podle mne tedy není "jak udržet veřejná media nestranná", ale - "POTŘEBUJEME JEŠTĚ VŮBEC INSTITUT TAKZVANÉ VEŘEJNOPRÁVNOSTI?"

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout