Ing. Bohuslav Chalupa

kanidát do Senátu ve volebním obvodě č.60 Brno-město
  • BPP
  • Komín
  • kontrolní výbor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,11. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

30.10.2020 11:47:56

Modernizace Armády ČR? V čí prospěch? Za jakým účelem?

Modernizace Armády ČR? V čí prospěch? Za jakým účelem?

ČR/politická reprezentace nepředložila jasné a zřetelné politické zadání pro PRIORITNÍ ZAJIŠTĚNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY. Lze za takových okolností vůbec hovořit o smysluplné modernizaci AČR?

 

Několik slov k takzvané modernizaci armády.

1.          Vlády naší země – od roku 1990 do současnosti – připustili vnitřní dluh vůči armádě ve výši cca (můj odhad) ve výši 400 miliard Kč!....a jiné resorty na tom budou podobně (tyto peníze se doslova nalili do kanálu – předražené „tunely“, dálnice, drahá nevýkonná zkostnatělá bobtnající státní správa, financování takzvaných neziskovek, samozřejmě ekonomické/materiální uplácení té či oné cílové skupiny voličů podle potřeb panujících koaličních vlád), atd. atd.

2.          ČR/politická reprezentace nepředložila jasné a zřetelné politické zadání pro prioritní zajištění obranu a bezpečnost České republiky, důraz je v podstatě kladen jen na kolektivní obranu, ostatně jako celá ostatní EU

3.          NATO je bez své zásadní vnitřní reformy odsouzeno k postupnému odumírání…viz aktivity Islámského Turecka, člena NATO agresivně provokujícího jiného člena NATO Řecko a vyvolávajícího konflikty v řadě dalších zemí hrozící zatažením všech členských zemí NATO do válečného konfliktu/s jistou hrozbou i jaderného střetu/ například s Ruskem či Čínou….

Mimochodem - „efekt“ o kterém se nemluví – Řecko bylo léta tlačeno Německem a USA (všichni členové NATO) k zadlužení se i na konto nákupu zbraní a posilování Řecké armády – nyní je Řecko s astronomickým dluhem zejména vůči Německu Německem/EU a USA opouštěno v jeho konfliktu s Tureckem…….nebo-li ukázka toho, jako dopadne země, která se spolehne na takzvané spojence a kolektivní obranu a za cenu astronomického zadlužení se vrhne na „modernizaci“ svých ozbrojených sil a ve chvíli, kdy dojde ke konfliktu se soupeřem, na jehož i vojenském úspěchu mají mocnosti politický zájem (ostatně je to Česká republika, nikoliv Německo či Francie, která získala nezapomenutelnou zkušenost s Mnichovem I – 1938 a Mnichovem II – 1968)…

4.          2% HDP na obranu je – nedá se to říci jinak - nesmysl…což se vbrzku ukáže… až se ekonomika, tedy i HDP, ČR a zemí EU definitivně propadne do krize.

A jen na okraj – zatím se nikdo na úrovni velení NATO například nepokusil prosadit ani to, aby do oněch nesmyslných 2% HDP byly započítány náklady daňových poplatníku na opravu a zkvalitnění základní/strategické a taktické/ dopravní infrastruktury – kterou ČR mimochodem přislíbila spojeneckým armádám na Varšavském summitu, tedy i včetně opravy staticky poškozených a tedy nepoužitelných mostů……a včetně i výdajů například na branně-bezpečnostní vzdělávání obyvatelstva…

5.          Marně čekám na mnohem zásadnější důraz kolektivní obrany (myslím té reformované) na „dělbu práce v zajištění obrany“ v rámci všech členských zemí, na obnovu Civilní obrany na celém teritoriu EU atd.

6.          POKUD JDE O KVAČR (Koncepci výstavby AČR) – tu považuji za definitivně mrtvou, stejně jako takzvanou „bílou knihu“

-            v diskusích o rozpočtu MO jsem nezaznamenal jediný náznak změny přístupu v rozdělení finančních prostředků za situace, kdy vojensky vyspělý svět přikládá kybernetickému vedení války minimálně stejný význam jako vedení války fyzickými prostředky (“železem)…a to přesto, že pan ministr o těch hrozbách zasvěceně hovoří: https://www.armadninoviny.cz/metnar-celime-terorismu-nelegalni-migraci-hybridnim-hrozbam-a-kyberutokum.html#utm_source=feedly&utm_medium=feed&utm_campaign=metnar-celime-terorismu-nelegalni-migraci-hybridnim-hrozbam-a-kyberutokum&utm_content=main ……pak se ale musím ptát, kde se evidentně potřebná změna struktury výdajů na obranu vlastně projevila, kde ji pan ministr prosadil?!

-            Současná diskuse o modernizaci je vedena na úrovni, kdy generální štáb prohlásí „koupíme si toto a ještě také tamto, a támhle to…to se nám také líbí“, aniž by byly provedeny zásadní reorganizační změny – personální i materiální – na úrovni kompetence „prvního náměstka ministra obrany “, a došlo modernizaci v celé oblasti nákupů a akvizic – a to nejlépe způsobem kdy bude vytvořena „AGENTURA pro společné nákupy, akvizice, vědu a výzkum pro všechny branné a bezpečnostní složky“…typu „DARPA“ – jako jediný možný způsob odstranění resortismu, nastavení základních logistických (kompatibilních) norem a pravidel pro branné a bezpečnostní složky státu o deseti milionech obyvatel, státu který z hlediska ekonomiky/zadlužení usilovně hledá (má hledat) kde nechal tesař díru – doslova

-            v roce 2020 nemáme k dispozici cosi jako projekt „BEZPEČNOST 5.0“ – tedy základní dokument pro střednědobou a dlouhodobou ambici zvýšení nikoliv pouze schopností armády, ale obranyschopnosti země jako celku – legislativního, personálního, materiálního/finančního zajištění základních soběstačností (energetické, potravinové, výrobní…), včetně modernizace krizového řízení, materiálního zabezpečení fungování státu v době krize – podniky zvláštního určení, vybudování/obnovení systému Civilní obrany, synergického zapojení všech státních i nestátních složek – zde mám na mysli především zapojení SBS (soukromých bezpečnostních složek) atd. Stejně tak nevidím zájem na zásadních kvalitativních změnách v oblasti branně-bezpečnostního vzdělávání nejen například ve složkách IZS, ale v celé státní správě nehledě k zavedení Branné přípravy do škol – což samozřejmě předpokládá i zásadní změny v přípravě vysokoškolsky připravovaných pedagogů pro výuku této problematiky …což dále předpokládá zavedení jednotné akreditace a jednotných metodik platných pro všechny zřizovatel – neb za obranu a bezpečnost země nejsou odpovědny obecní úřady či kraje ale vláda ČR     

Pozn.: kybernetické prostředky boje jsou na jedné straně ty,

-            a) které zajistí fungování státu za krizových situací, zajistí ochranu života, zdraví a majetku občanů, bezpečnost života pacientů v nemocnicích, v dopravě, v běžném každodenním životě proti působení jakéhokoliv kybernetického útoku zvnějšku..

-            b) které zajistí efektivní narušení bojové činnosti agresora, ničení jeho výrobních a jiných kapacit bez nutnosti použít vlastní živou sílu a fyzické prostředky, kterých není při fyzické obraně země nikdy nazbyt

7.          Pan generál Šedivý zcela správně konstatuje, že AČR by měly být organizována jako ozbrojená složka duálního/víceúčelového charakteru – už jsem zmínil prostředky kybernetické obrany a útoku, radio-elektronického boje, pan generál zcela správně jmenuje vojskovou zdravotnickou službu, ženisty, chemik, vrtulníkové letectvo nebo logistiku. Dovolil bych si doplnit i zcela nové armádní složky disponující roboty a drony různého určení.

AČR by měla spolu s ostatními složkami vytvořit za přijatelné peníze personálně a materiálně synergicky působící schopnost státu efektivně čelit jakýmkoliv hrozbám

8.          FINANCOVÁNÍ rozvoje obranyschopnosti ….a neříkám to poprvé…by mělo být dáno zákonem který by pokryl potřeby armády

-            Bez ohledu na stoupající či klesající číslo HDP

-            Minimálně na 10 let tak, aby rozpočtově pokrylo potřeby obrany na dvě, nejlépe tři, volební období – nepochybuj že matematické modelování je schopno takový rozpočet nabídnout v několik variantách respektujících možnosti naší ekonomiky tak i závazky které máme ke spojencům

-            Nevím o jiném efektivnějším způsobu, jak nabídnout vojenským plánovačům ideálnější podmínky k vytvoření skutečně reálného a splnitelného KVAČRU na dobu cca 15 let.

Pan generál správě poukazuje na realitu financování armády -  ekonomická recese, ekonomické důsledky epidemií, pandemií, živelných pohrom, sucha... kdy politici, jako onen „tonoucí co se stébla chytá“ první na co sáhnou, je rozpočet ministerstva obrany, kde je domněle dostatek financí, které lze „jen domněle a bez dalších následků) pohodlně přesunout a použít na zalepení děr, kteří titíž politici způsobili jinde.

A je věcí i veřejnosti, aby se „obrana země“  nestávala pro politickou reprezentaci – která je schopna se o státním rozpočtu, tedy i rozpočtu MO, dohadovat dlouhé měsíce - aby se nakonec tento rozpočet stal jakýmsi záložním účtem, ze kterého se dá vždy vybrat poměrně hodně peněz.

9.          DOMÁCÍ OBRANNÝ PRŮMYSL je/má být/ nedílnou součástí oné soběstačnosti, o níže jsem se již zmínil. Jinými slovy domácí obranný průmysl (s vynikajícími tradicemi a know-how) má vyrábět a dodávat AČR co nejvíce materiálu a znalostí, má být/musí být nedílnou součástí onoho KVAČRU, oné ambice „Bezpečnost 5.0“ a řada subjektů má být /musí být/ definována jako „subjekty zvláštního určení“ – tedy subjekty mající zvláštní význam pro zajištění obranyschopnosti země a tedy majíc určité významné kompetence, povinnosti a také, samozřejmě, i výhody dané smluvními vztahy se státem….a stát by měl za každých okolností vědět že je má a dopředu vědět jak s nimi může v případě krize počítat, nikoliv že premiér konstatuje že vláda vlastně neví co má v případě krize k dispozici!

Viz: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/stat-dramaticky-selhava-kraj-zadal-ventilatory-dostal-seznam-prodejcu-126685

10.        Země má k dispozici řadu aktivních či již do zálohy přesunutých vynikajících branně-bezpečnostních odborníků, lépe či hůře přežívajících subjektů majících ještě stále k dispozici zlato (know-how) ukryté v hlavách lidí v seniorním věku, stát má k dispozici řadu veteránů s nenahraditelnými praktickými zkušenosti, lidí se kterými si paradoxně doslova neví rady ….

Mohu pochopit, že mi vrcholní – ti nejvyšší – politici sdělí, že problematice nerozumí …. To ale v žádném případě nesnižuje jejich odpovědnost zajistit, aby obranu a bezpečnost – s jejich podporou – zajistili v duchu této odpovědnosti ti, kteří problematiku znají, vědí co, vědí s kým a proč a chtějí věci změnit k lepšímu – což se doposud, přes naděje vyjadřované v roce 2013, stále nepodařilo!

pozn.: reakce na článek gen.v.v. Jiřího Šedivého: https://www.idnes.cz/zpravy/nato/sedivy-general-obrana-vydaje-rozpocet-kscm-komunisti-armada-ceske-republiky.A201027_085953_zpr_nato_inc#utm_source=feedly&utm_medium=feed&utm_campaign=zpravodaj&utm_content=main

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama