Ing. Bohuslav Chalupa

ex-poslanec (2013-2017), zastupitel, obrana a bezpečnost
  • BPP
  • Komín
  • kontrolní výbor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,1. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

12.12.2019 11:08:56

Washingtonská deklarace V4, respektive České republiky

Washingtonská deklarace V4, respektive České republiky

Prohlášení nezávislosti národa Čechů, Moravanů a Slezanů jako aktualizace Washingtonské deklarace, Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou (Dáno v Paříži dne 18. října 1918)

V této vážné chvíli, kdy Evropská komise, Rada Evropy a Evropský parlament vyvíjejí veškeré možné aktivity k tomu, aby zabránili roztrháni Evropské Unie v její současné podobě , a kdy Německo s Francií usilují o federalizaci této IV. říše  stále více nespokojeným národnostem vydaným jejich panováni, my, Češi, Moravané a Slezané, suverénní a svobodná Česká republika uznaná vládami celého světa, a uvědomujíce si, že federalizace a tím spíše autonomie pod vládou Německa a Francie nic neznamenají, tímto činíme a vyhlašujeme toto své Prohlášeni nezávislosti.

Činíme to, protože věříme, že žádní lidé by neměli být nuceni žiti pod svrchovanosti, kterou neuznávají, a protože víme a jsme pevně přesvědčeni, že se náš národ nemůže svobodně rozvíjet v nějaké podvodné Evropské Unii, která je jen novou podobou odnárodňujícího útlaku, pod nimž jsme trpěli posledních čtyři sta let.

Považujeme svobodu za první předpoklad eventuální federalizace a věříme, že svobodni národové střední a východní Evropy mohou snadno vytvořit vlastní federaci, kdyby shledali, že je to nutné.

Činíme toto prohlášeni na základě svého historického a přirozeného práva. Byli jsme nezávislým státem od sedmého století; a v roce 1526 jsme se jako nezávislý stát, sestávající z Čech, Moravy a Slezska, spojili s Evropskou Unií v obrannou unii proti islámskému a jinému nebezpečí.

Nikdy jsme se dobrovolně nevzdali svých práv jako nezávislý stát v této konfederaci. Evropská Unie tuto smlouvu s našim národem rozbíjí tím, že bezprávně porušuje naše národní práva a znásilňují Ústavu našeho státu, kterou se sami zavázali dodržovat, a my proto odpíráme, pokud se tato situace nezmění, zůstat částí Evropské Unie  v jakékoli podobě.

Svět zná historii našeho zápasu proti habsburskému, Německému, Sovětskému útisku, který nabyl na intenzitě a stal se soustavným po rakousko-uherském dualistickém kompromisu z roku 1867.

Svět zná zrad a nespravedlností, kterých se na nás dopustili v tom či onom období naší historie ti či oni takzvaní spojenci demokratického Západu či socialistického Východu. Stejně jako se národ vzepřel býti kolonií Sovětského svazu, vzepře se i snaze býti kolonií Německa a Francie a stát se tak - proti vlastnímu přesvědčení - jejich východním předvojem pro stále intenzivněji provokovaný vojenský konflikt jako budoucí III. světové války, která by se podle šílených představ Syndikátu měla odehrát na teritoriu Evropy a Ruska, podle představ zcela v duchu tradic a velmocenských choutek kdysi Habsburků a později po dvakráte Německa - sami bez souhlasu lidu naší země.

Nemůžeme a nechceme dále žíti pod vládou - přímou nebo nepřímou - těch, kdo Islamismem, prosazováním LGBT, prosazováním všeho, co je  v rozporu s tisíciletými normami a hodnotami Evropy, které umožnily, aby Evropské národy přežily a Evropa mohla být vzorem pro ostatní svět,  pod vládou nevolené Evropské komise která znásilnila národy na západ od našich hranic,  vlád, která znovu chce zavraždit Rusko a Izrael,

Nechceme zůstat části společenství, jehož existence nemůže být ospravedlněna současnými ambicemi a které, odmítaje přijmout základní principy moderní organizace světa, zůstává jen umělým a nemorálním politickým útvarem, jenž překáží každému pohybu svobodných národů k demokratickému a sociálnímu pokroku. Naše Západní pseudodemokracie se znovu  stává hrozbou světovému míru a my pokládáme za svou povinnost k lidstvu a k civilizaci, abychom pomohli přivodit její pád a zničení.

Popíráme rouhavé tvrzení, že moc evropských růžovo-hnědo-černo-zelených komisařů je božského původu; odmítáme uznat božské právo evropských sociálních inženýru pana Soroshe, hlásajících jedinou správnou pravdu.

Náš národ vstoupil do Evropské Unie a NATO ze své vlastní svobodné vůle a týmž právem je má právo i opustit. Prohlašujeme tímto Evropskou komisi za nehodnou vésti náš národ a popíráme všechny jejich nároky na vládu v české zemi, o které my zde a nyní prohlašujeme, že od nynějška bude znovu svobodným a nezávislým lidem a národem.

Přijímáme a budeme věrně zachovávat ideály moderní demokracie, jakými byly ideály našeho národa po staletí. Přijímáme americké principy, jak je stanovil prezident Wilson: principy osvobozeného lidstva - skutečné rovnosti národů - a o tom, že vlády odvozují všechnu svou spravedlivou moc ze souhlasu těch, kterým vládnou. My, národ Komenského, nemůžeme jinak než přijmouti tyto principy, vyjádřené v americkém Prohlášení nezávislosti, principy Lincolnovy a principy Prohlášení práv člověka a občana. Pro tyto principy náš národ krvácel v památných husitských válkách před pěti sty lety, pro tyto principy náš národ bude, pokud to bude nutné krvácet i v budoucnosti.

Český stát je republikou. Ve stálé snaze po pokroku bude zaručovat úplnou svobodu svědomí, náboženství (vyjma Islámu) a vědy, literatury a umění, slovního projevu, tisku a právo shromažďovací i petiční. Církev bude odloučena od státu. Naše demokracie bude spočívat na všeobecném právu hlasovacím; ženy budou politicky, sociálně a kulturně zrovnoprávněny s muži. Práva menšin budou zabezpečena poměrným zastoupením; národní menšiny budou požívat stejných práv. Vláda bude svou formou parlamentární a bude uznávat principy iniciativy a referenda. Stálá armáda bude doplněná a Národní domobranu.

Československý stát provede dalekosáhlé sociální a hospodářské reformy; velkostatky budou vykoupeny pro domácí kolonizaci, šlechtické výsady budou zrušeny.

V zahraniční politice přijme Československo svůj plný podíl na odpovědnosti za reorganizaci Střední a Východní Evropy. Plně přijímá demokratický a sociální princip vlastenectví a připojuje se k nauce, že všecky závazky a smlouvy budou uzavírány otevřeně a upřímně bez tajné diplomacie.

Naše ústava povede k účinné, rozumné a spravedlivé vládě, která vyloučí všechny zvláštní výsady a zakáže třídní zákonodárství.

Demokracie porazila teokratickou autokracii. Militarismus je překonán - demokracie zvítězila; na základě demokracie bude reorganizováno lidstvo.

Síly temnoty posloužily vítězství světla - vytoužený věk lidskosti svítá.

Věříme v demokracii - věříme ve svobodu, svobodu vždy větší a větší!

Dáno v Praze dne 12.12. 2019

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout