Ing. Bohuslav Chalupa

kanidát do Senátu ve volebním obvodě č.60 Brno-město
  • BPP
  • Komín
  • kontrolní výbor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,11. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

20.09.2020 22:11:00

mé odpovědi, jako vašeho kandidáta do senátu, na dotazy Deníku ROVNOST

mé odpovědi, jako vašeho kandidáta do senátu, na dotazy Deníku ROVNOST

Přál bych si co největší volební účast a voličům přeji, aby si do Senátu zvolili takové senátory, kteří náš Senát promění zpět na důvěryhodnou a námi všemi váženou součást NAŠEHO Parlamentu České republiky.

 

Proč by voliči měli volit zrovna Vás?

·                  ve svých 60 letech nemusím lhát ani sobě ani spoluobčanům,

jako nestraník jsem zcela svobodný, nezávislý na politikaření, intrikách a politických obchodech majitelů stran a hnutí či stranických sekretariátů,

nemám žádného „sponzora“ kterému bych musel být něčím zavázán, nejsem členem žádné klientelistické party, nikdo nemá k dispozici nic, čím mne může zastrašit, vydírat, podplatit mne, nebo mi něco vzít, nemusím se bát jednat naprosto férově a otevřeně,

nejsem ani doktor, ani bývalý rektor, ani bývalý akademik, diplomat či stranický trafikant-kterými je senát doslova přeplněn, v zásadě jsem bývalý důstojník chemického vojska,

i díky tomu, že jsem absolvoval kompletní vojenské vzdělání a službu u vojsk v době, kdy armáda byla armádou a ne alegorií ozbrojených sil, i díky 4-leté práci poslance se dostatečně orientuji v problematice AČR, IZS, Vězeňství, v činnosti zpravodajských služeb a GIBSu, SBS, v azylové a migrační politice, v řadě problematik zajišťování nejen fyzické, ale i kybernetické obrany a bezpečnosti občanů ČR, jsem možná jediný z kandidujících, který je takto vybaven – nejen odborně ale i nenahraditelnými politickými a jinými zkušenostmi vybaven - pro práci v Horní komoře Parlamentu České republiky,

budu aktivním a neodbytným účastníkem všech legislativních iniciativ a ambic Parlamentu ČR nikoliv jen v jejich závěru, ale po celou dobu zahájení legislativních iniciativ,

jsem proti ukrajování našich osobních svobod, ukrajování naši národní suverenity a identity ze strany EU, jsem proti vstupu do eurozóny a přijetí EURa,

jsem proti odzbrojování našich legálních držitelů zbraní, proti pološílené ambici přerozdělovat nelegální, s naší společností nekompatibilní migranty, proti pološílené ambici greténsko-zeleno hnědých ambic Evropské komise…..proti dalšímu předávání našich výsostně národních rozhodovacích pravomocí do Bruselu,

jsem proti Islamizaci veřejného prostoru a nelegálním aktivitám neziskovek v rámci jejich doslova „vlamování“ se do kompetencí a odpovědnosti státního vzdělávacího systému,

jsem proti nepřiměřenému zvýhodňování práv menšin (pozitivní diskriminace) vůči většině, zvýhodňování parazitů vůči daňovému poplatníkovi,

jsem proti takové kolektivní obraně, jejíž součástí je islámské Turecko, jsem proti eskalaci napětí a jakékoliv hrozbě války mezi národy,

jsem proti našemu vměšování se do záležitostí jiných národů, proti manipulaci s dějinnými fakty, a naopak jsem pro „podání ruky“ ruky všem, kteří chtějí s Českou republikou spolupracovat jako rovný s rovným.

Čemu se chcete v Senátu věnovat? 

-        podle potřeby budu nekompromisně bránit schvalování takových legislativních norem, které budou v rozporu s Ústavou ČR, s odbornými fakty, s potřebami společnosti i individuálního občana…..a v rozporu se selským rozumem,

-     budu se intenzivně věnovat stejnému rozsahu problematik, jakým jsem se věnoval jako poslanec:

a)      ve Výboru pro obranu a Výboru pro bezpečnost,

b)     v Podvýboru pro ICT průmysl a e-Government, Podvýboru pro Integrovaný záchranný systém a pro prevenci kriminality, Podvýboru pro vězeňství, Podvýboru pro akvizice Ministerstva obrany, Podvýboru pro obchod s vojenským materiálem a inovace AČR, Podvýboru pro migraci a azylovou politiku,

c)    ve Stálé komisi pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství, Komici pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů,  

-      budu pokračovat v aktivitách v mnou založeném Institutu pro obranu a bezpečnost, jejímž viditelným výsledkem byla v letech 2016 a 2017 celostátní krajská Road-Show „My a naše bezpečnost“,

-    budu aktivním účastníkem i všech jednáních orgánů Sněmovny, týkajících se obrany a bezpečnosti tak, abych mohl o zákonodárných ambicích parlamentních politických subjektů včas informovat občany, vyvolat potřebnou diskusi s cílem, aby poslanci připravovaná legislativa od samého počátku projednávání v Dolní komoře respektovala, a byla v souladu nejen s odbornými znalostmi a názory, ale i většinové přání občanů ČR – neboť senátor není lobbistou v něčím žoldu, ale je jen a pouze zástupcem lidu – občanů.

Co voličům jako kandidát nabízíte? 

Sebe…..část svého dalšího života, své znalosti a pracovní úsilí, svou čest a dobré jméno, svou odbornost, své životní a profesní zkušenosti, svůj rozum a srdce …. Službu vlasti.

Jak chcete voličům ve Vašem obvodu zlepšit život? 

Nebudu v žádném případě populisticky předstírat a slibovat, že jako Senátor vyřeším všechny trable občanů městských částí ve volebním obvodu č. 60 Brno-město,

-      nicméně budu aktivně a poctivě spolupracovat a pomáhat těm komunálním politikům, kteří byli občany městských částí volebního obvodu č.60 zvoleni – těch, kteří by měli nejlépe vědět, co občany v jejich městských částech trápí – nakonec sám jsem zastupitel MČ Brno-Komín…. tak, aby ty problematiky, které jsou v kompetenci centrální a nejvyšší politické úrovně byly skutečně předloženy, diskutovány a řešeny v Parlamentu,

-         podpořím vše, co zvýší všestrannou úroveň bezpečnosti našich dětí, tedy i ve školách, všeho co povede ke zvýšení bezpečnosti seniorů a obecně všech obyvatel Brna,

-   podpořím zvýšení kvality, množství a investice do vzdělávacích, sportovních a ostatních občanských (nikoliv profesionálních) volnočasových aktivit, spolkových činnosti,

-     podpořím vše co souvisí s výstavbou finančně dostupných bytu pro mladé rodiny, či zajištění výstavby moderního pečovatelského zázemí všech kategorií pro naše seniory, podpořím takový plán územního rozvoje, který bude respektovat potřeby občanů, a nikoliv developerů,

-         podpořím veškerá opatření vedoucí k hospodárnému nakládání s vodními zdroji a zemědělskou půdou, k obnově tradičního zemědělství a plnohodnotného života na jihomoravském venkově 

-        podpořím smysluplné investice v rámci „chytrých“ městských částí, stejně jako další modernizaci a rozvoj dopravní infrastruktury JMK (letiště, R43, Brněnské vlakové nádraží, dálnice do Rakouska…) jejíž trvající tragický stav zásadním způsobem znesnadňuje rozvoj regionu, zaměstnanost a zvyšování životního standardu občanů,

-        budu podporovat rozvoj jaderné energetiky-modernizaci a výstavbu nových bloků JEZ Dukovany s tím, že bude zahrnovat projekty typu „Modré trubky“- tedy využití pro občany významně levnějšího zatím odpadového tepla z Dukovan,

-         v oblasti obrany a bezpečnosti budu ve spolupráci s Universitou obrany, VTÚ, MU atp. usilovat o maximální využití existujících a vznikajících vzdělávacích, vědeckovýzkumných, výcvikových a dalších kapacit tak, aby se Brno stalo skutečnou evropskou znalostní špičkou v oblasti Civilní obrany, v tom, jak zvyšovat připravenost občanů na krizové situace všeho druhu,

-     maximálně podpořím modernizaci a rozšíření kapacit Vojenské nemocnice Brno ve prospěch nejen AČR, ale občanů Brna a JMK.

Přál bych si co největší volební účast a voličům přeji, aby si do Senátu zvolili co nejkvalitnější zástupce.

Spokojený život nám všem přeje Bohuslav Chalupa, 

kandidát č. 2 ve volebním obvodě č.60 Brno-město

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama