Ing. Drahomír Jurajda, CSc.

důchodce na výměnku
  • BPP
  • Karlštejn
  • zastupitel obce
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,39. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

30. 1. 2019 9:54:48

Minulost Andreje Babiše

Minulost Andreje Babiše

Vzhledem ke službám, které Čapí hnízdo poskytuje veřejnosti, vnímám i z etického hlediska jako dobrou věc, že peníze z EU skončily v tomto areálu a ne v nějaké „černé díře“ jako v mnoha jiných případech.“

 

    Minulost Andreje Babiše

V současné době se již asi padesát hlupáků rozhodlo, že budou svou politickou imbecilitu zviditelňovat na billboardech se svou podobiznou a jménem nápisem „Stydím se za svého premiéra“. I přemýšlivé dítě školního věku se podiví, jak se mohou tito lidé stydět za výroky a konaní někoho jiného než jich samých. Já osobně jsem se nikdy nestyděl za politiky jako Gottwalda nebo Husáka, i když jsem je osobně nenáviděl a opovrhoval jimi. Takový Gustáv Husák se mohl stydět za svou zradu na Dubčekovi a ostatních svých souputnících z roku 1968 sám za sebe a koncem roku 1989 si toho užít, když bez pocty opouštěl Pražský hrad.  Pokud by si někdo vyvěsil billboard s nápisem „Stydím se (já vůl) za to, že jsem volil Andreje Babiše“, respektoval bych to jako poctivou sebekritiku. (Napřed koncepci politiky Andreje Babiše věřil, nyní pochopil, že se mýlil a stydí se za svůj omyl). Řekl bych mu: „Je to tvůj názor a máš právo jej vyslovit. Je ale zbytečné  dávat to na billboard někam na náměstí (aby všichni viděli, jaký jsi vůl) a ještě za to zaplatit cca 4 000 Kč, které bys mohl smysluplně využít jinak“ Předpokládám ale, současní vyvěšovači těchto trapných billboardů sami  Babišovo hnutí ANO nikdy nevolili.

Na námitky i mých potomků druhé a třetí generace, jak mohu respektovat trestně stíhaného premiéra s někdejšími vazbami na STB, když sám jsem byl po ro 1989 stíhán a vyšetřován STB, málem jsem skončil ve vězení, musel opustit vědeckovýzkumné pracoviště a jít pracovat do zastaralé malé fabriky do  Berouna a přivydělávat si v nočních směnách jako natěrač a lakýrník. Já jsem jim odpověděl:  “Broučkové, ve svém věku (81 let) mám již nějaké zkušenosti z politického i občanského života. Každá funkční politika je uměním možného a výsledkem funkčních eticky přípustných kompromisů. Nepochybuji, že Andrej Babiš určité vztahy k Husákovské STB měl. V oněch dobách každý, kdy chtěl dosáhnout nějakého významnějšího postavení musel nějakou formou kolaborovat s režimem. V případě zahraničního obchodu (např. u Babíše), zahraničních stáží na Západě (u Jiřího Drahoše) nebo v redakci Mladé fronty (u Michala Horáčka) byly dobré vztahy s orgány STB  (ať formální s vázacím aktem nebo i oficiálně neregistrované na základě ústní dohody ) naprosto nezbytné. Tito lidé byli ze strany STB vždy příslušným způsobem . „vytěžováni“. Záleží ovšem na tom, co tito lidé vzhledem ke svým spoluobčanům skutečně učinili. Kdyby vystoupil alespoň jediný věrohodný člověk se svědectvím, že ho Anderj Babiš udal, donášel na něj a způsobil mu prokazatelnou škodu, já sám bych proti jeho působení v politice veřejně protestoval.“

Pokud jde o tolik omílané (a stále nedokončené) trestní stíhání Andreje Babiše, podotknul bych toto: „Andrej Babiš není stíhán  s podezřením na  vraždu, znásilnění nebo jen na tzv. sexuální obtěžování, nýbrž pouze z  neoprávněného využití evropských fondů pro farmu Čapí hnízdo. Osobně jsem přesvědčen, že v přidělení dotace pro farmu Čapí hnízdo se Andrej Babiš nepřímo angažoval. Jenom hloupý obchodník by takové možnosti nevyužil. Pokud účelově převedl farmu na své příbuzné, získal tento  areál status malých a středních podniků a měl na dotaci ze zákona nárok. Pokud zůstal v období karenční lhůty (zjevně pěti let) v majetku subjekt mimo mateřský podnik Agrofert, tento nárok na dotaci zůstal zachován. Když byli noví majitelé organizačně a finančně neschopni tento areál úspěšně řídit, mohla se farma Čapí hnízdo pět v mezích zákona vrátit do „lůna“ Agrofertu. Kritikům, kteří tyto převody s hlasitým nářkem označují minimálně za neetické, bych oponoval takto: „Tyto peníze z EU přispěly k nesmírně užitečné věci. Farma Čapí hnízdo slouží širokému okruhu občanů. Na Čapím hnízdě se chová mnoho druhů ušlechtilých plemen  skotuovcí a koz, koní, ale také lamy nebo různá králičí plemena. V Ekocentru Čapí hnízdo je i expozice divokých handicapovaných zvířat, na kterou navazuje naučná stezka.  Výlet rodin s dětmi do tohoto areálu  znamená pro mnoho dětí i jejich rodiče příjemný a nezapomenutelný zážitek. Vzhledem ke službám, které Čapí hnízdo poskytuje veřejnosti, vnímám i z etického hlediska jako dobrou věc, že peníze z EU skončily v tomto areálu  a ne v nějaké „černé díře“ jako v mnoha  jiných případech.“


Pokud jde o můj osobní přístup k našim současným miliardářům, jako bývalý
mezinárodně uznávaný projektant ekologicky nezávadných technologií, autor čtrnácti vynálezů hlavní hybatel výstavby ekologicky nezávadného významného podniku v Berouně, dnes již dvacet let zcela nemajetný důchodce (81 let) na výměnku v Karlštejně, cítím k těmto lidem ve většině případů opovržení jako ke kořistníkům a parazitům dnešní společnosti. Mnohé z nich, jako Viktora Koženého nebo Zdeňka Bakalu bych rád uviděl  v nějakém televizním šotu ve slušivých vězeňských kombinézách a s lopatami  v rukou . .Jinak vycházím z poznání, že ve všech vrstvách společnosti se vyskytovali a vyskytují úctyhodní tvůrčí lidé jak mezi nemajetnými, tak mezi milionáři. Z historických postav bych uvedl např. Henryho Forda, Tomáše Baťu,

Emila Škodu, z nedávné minulosti  např. Františka Čubu.  Pokud jde o Andreje Babiše, mohu si myslet o způsobu, jak nabyl své miliardy cokoliv, podstatné pro mne je to, jak s nimi zachází.  Jak známo  se neválí s luxusními prostitutkami někde na Seyschelách, nýbrž 16 hodin denně tvrdě pracuje ve prospěch tohoto státu, jím, založený podnik Agrofert  zaměstnává desítky tisíc lidí a dává slušnou obživu cca sto tisícům lidí. Můj vztah k Babišovi je tudíž obdobný, jako vztah zkušeného cestujícího v dopravním letadle, který může mít výhrady k morálnímu profilu kapitána letadle (pošusta, který „ojíždí většinu letušek), ale rozhodujícím kritériem je to, že je to schopný pilot, který v případě mimořádné situace ze letu dokáže dopravit cestující bezpečně na zem, třeba se zasunutým podvozkem přisáním „na břicho“ do lánu obilí.


Vysvětlil jsem tudíž svým potomkům: „Dětičky, svět není vůbec černobílý, veškerá politická rozhodnutí jsou výsledkem různých eticky přijatelných nebo nepřijatelných podmínek, kdy je možné volit pouze mez menšími e většími možnými zly.  Se svou životní zkušeností jsem např. z možných nabízených zel dal s dobrým svědomím svůj hlas jak Zemanovi tak Babišovi:“.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama