Ing. Drahomír Jurajda, CSc.

důchodce na výměnku
  • BPP
  • Karlštejn
  • zastupitel obce
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,31. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

02.04.2020 12:22:00

Respirátory a hromadné eutanazie „neužitečných“

Respirátory a hromadné eutanazie „neužitečných“

Současní prvosledoví bojovníci s koronavirem jsou ale nahraditelní a pokud se nakazí, zase se uzdraví a mohou fungovat dále. Účinné respirátory typu FFP3 jsou ovšem nepostradatelné pro seniory a další ohrožené jedince se sníženou imunitou.

                                                                                                                                    Drahomír Jurajda

Respirátory a hromadné eutanazie „neužitečných“

V současné době je laická veřejnost poměrně dobře informována o funkci používání roušek při vzájemné styku občanů, vyjádřená solidárním sloganem: „Já chráním tebe - ty chráníš mne“.  V případě jedinců, kteří při pohybu na veřejnosti používají zvenčí ničím nechráněný respirátor , by se však mohl použít slogan: “Já chráním sebe - ty můžeš chcípnout“. Respirátory sice chrání svého uživatele, ale z jejich zpětného výdechového ventilu uniká z plic uživatele zcela nefiltrovaný vzduch do jeho okolí.  Takoví uživatelé respirátorů představují  pro své okolí stejné potenciální nebezpečí jako jedinci bez roušek.  Tito lidé by tudíž měli být policií odchytávání a trestáni stejně, jako jedinci bez roušek. Bohužel, i na obrazovkách televizorů jsou dosud k vidění i různí „VIPové“ s červeně svítícími výdechovými ventily, kteří jakoby demonstrovali, že ONI na to mají, aby si na rozdíl od „plebzu“ s rouškami mohli koupit od šmelinářů mnohonásobně předražené respirátory.  Jednání těchto jedinců by se dalo zatím ospravedlnit příslovím „Nevědomost hříchu nečiní“ . To ovšem neplatí pro představitele naší „vrchnosti“, která zatím nezajistila  funkční osvětu veřejnosti, pokud jde o pravidla pro používání  respirátorů.  Krizový štáb republiky již má již ve svých řadách kromě  jelimánka  Vojtěcha i odborníka  Prymulu, který by měl být způsobilý našim nejvyšším představitelům státu problematiku respirátorů dostatečně srozumitelně vysvětlit.

Další přetrvávající pověrou  kolem respirátorů je představa,  že situace  zvětší  části vyřeší  přednostní přidělení  účinných respirátorů příslušníkům prvosledové linie bojovníků proti koranoviru jako jsou zdravotníci, hasiči  a další, kteří  jsou možnou infekcí nejvíce ohroženi, kterým projde rukama velké množství  i některých infikovaných jedinců.  Naopak, pokud  by tito vybraní  uživatelé  respirátorů byli již nakaženi, bylo by nákazou  ohroženo totéž uvedené velké množství lidí, kteří s nimi přijdou do styku.  Okamžitým provizorním řešením  situace musí být nařízení, že tito uživatelé respirátorů je musí mít navíc zvenčí překryté rouškou.  Toto musí nařídit představitelé naší nejvyšší „vrchnosti“.  Současní  prvosledoví  bojovníci s koronavirem  jsou sice nesmírně potřební, ale nahraditelní a pokud se nakazí, během maximálně tří týdnů se zase uzdraví a mohou fungovat dále.  Účinné respirátory typu FFP3 jsou ovšem nepostradatelné pro seniory a další ohrožené jedince.   Samotná izolace v domovech důchodců i v rodinách je naprosto nedostatečná. Na to jsem upozorňoval ve svém předchozím  článku  „Logika a etické aspekty politického rozhodování“ a mé varování před laxním postojem vlády k problému ochrany seniorů se bohužel ukázalo jako oprávněné.  Současné hromadné nákazy klientů v domovech důchodců a oddělení ch LDN to dokazují.  Jediná nakažená zdravotní sestra, pečovatelka, uklízečka nebo kuchařka je schopna neúmyslně nakazit celé osazenstvo dotyčného ústavu.  Jediným zatím známým ochranným prostředkem proti nákaze pro seniory je důsledné používání respirátorů při jejich jakékoliv komunikaci s ošetřujícím personálem  Totéž bude muset v nejbližší době platit i pro seniory a další ohrožené jedince, kteří sedí v přiměřené izolaci ve svých rodinách při komunikaci se svými nejbližšími rodinnými příslušníky. A je zase na naší vládě, aby přednostní zásobení seniorů účinnými respirátory zajistila. Tento přístup k ochraně potřebných sice nezajistí jeho stoprocentní účinnost, ale v principu výrazně zvýší pravděpodobnost, že tito ohrožení  jedinci  současnou pandemii  přežijí  i bez získání kolektivní tzv. „stádní imunity“ (herd immunity), především v období očekávaného regulovaného promořování  současné populace. Zatím není jasné, kterou cestou se v oblasti bržděného nebo neregulovaného „promořování“ populace koronavirem  nakonec bude ubírat vývoj v ČR. Když se Angela Merkelová věcně vyjádřila, že pro zastavení šíření infekce v Německu bude zapotřebí, aby se novým koranovirem nakazilo a vyléčilo cca 70% dospělé populace, Andreje Babiše to vysloveně vyděsilo.  Když Boris Johnson hlásal koncepci jen mírně regulovaného „promoření“ obyvatelstva Británie, kritizovali ho mnozí vědci ve smyslu, že hraje s životy svých spoluobčanů ruskou ruletu. Ve Švédsku, kde řídké osídlení přirozeně omezuje postup epidemie nechává vláda věcem celkem volný průběh a omezuje se jenom na nepatrné regulace  veřejného života. V Itálii, Francii a Španělsku si zanedbání možných opatření pro zpomalení epidemia a tudíž spontánního  neregulovaného plošného promořování populace  již vybírá krutou daň a to především na životech nejvíce zranitelných seniorů. V italských a francouzských nemocnicích  se již dnes pacienti nad 75 let nechávají bez pomoci v bolestech (maximálně s použitím analgetik) umírat, neboť se „jaksi“ nezajistilo dost přístrojů pro plicní ventilaci a dost kvalifikovaných pracovníků pro jejich obsluhu a pro jejich využití je nutno provádět určitou selekci.  Toto počínání se dá právem nazvat nedobrovolnou eutanazií těchto „neužitečných neperspek-tivních“ občanů, kteří si již své na tomto světě odpracovali  a pro další ekonomický růst současné zhýralé společnosti budou  již nepoužitelní. To vše zajišťuje bez zdlouhavých diskuzí o etických i právních aspektech problému eutanazie koronavirus  SARS-CoV-2.

Známý spisovatel Vlastimil Vondruška se k současnému problému boje s koronavirem  v České republice vyjádřil ve smyslu, že to bude zkouška síly a cti našeho národa. Zbývá jenom doufat, že s ohledem na zmatené a neurčité postoje naší vlády k aktivní ochraně seniorů a dalších příslušníků ohrožených skupin se nestane normou stejný racionálně barbarský přístup  k nemocným seniorům, jako je již dnes běžný v Itálii a ve Francii.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama