ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,11. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

11. 5. 2012 9:09:47 - Suijuris

odpověď na dotaz

Dobrý den,

zajímá mě sdružení "Euroregion Beskydy", jehož jste za Frýdek-Místek zástupkyní. Dle webových stránek naposledy aktualizovaných dne 7.3.2010 "podporuje na regionální úrovni všechny činnosti, které vedou ke vstupu ČR, Polské republiky a Slovenské republiky do Evropské unie". V EU je ČR od roku 2004, tak si myslím, že tato snaha je poněkud SMĚŠNÁ. Není to jen z dalších Vašich pašalíků?Jakou činnost v uplynulých dvou letech jste v rámci tohoto sdružení vykonala? Pokus o kontaktování Ing. Šchnirchové na tel.čísle MAGISTRÁTU!!!! Frýdku-Místku marný, webová adresa www.Euroregion-beskydy

Odpověď

14. 5. 2012 15:05:57 - Ing. Eva Richtrová
Vážený pane tazateli,

začnu od konce tím pašalíkem. Nevím, co si pod tím pojmem představujete Vy, ale funkce předsedy sdužení nikdy nebyla placená ani z ní nevyplývají žádné hmotné výhody ( pokud jste měl na mysli toto).

Jsem předsedkyní zájmového sdružení právnických osob s názvem Region Beskydy, jež je českou částí třístranného Euroregionu Beskydy, a to od poloviny roku 2009. Euroregiony na rozdíl od národních částí (v našem případě Regionu Beskydy) nemají právní subjektivitu, fungují na základě smlouvy. Tedy každé národní sdružení pracuje samostatně a společně řeší ty problémy, které se dotýkají všech sdružených subjektů. Cílem ERB je tedy rozvoj cestovního ruchu, podpora budování přeshraniční infrastruktury související zejména s rozvojem cestovního ruchu, podpora spolupráce institucí (škol, neziskových organizací, obcí a měst a dalších subjektů) a další činnosti vyplývající z povahy sdružení, které působí v česko-polsko-slovenském příhraničí.

K vašim dotazům.

Ing. Schnirchová odešla z organizace v březnu 2008. Současným sekretářem (tajemnicí) Region Beskydy je paní Dagmar Valášková, (tel. 739 203 934).

Webové stránky sdružení najdete na adrese www.regionbeskydy.cz. Jsou pravidelně aktualizovány. Vámi uvedený web Region Beskydy nespravuje a nikterak nedovede ovlivnit jeho obsah. Informace o všech subjektech sdružených v Euroregion Beskydy naleznete na www.euroregionbeskydy.cz . Prostřednictvím této stránky se dostanete na weby jak Regionu Beskydy CZ, tak Stowarzyszenia Region Beskidy PL a združení Región Beskydy SK. Web, který také administrujeme je www.eurobeskydy.cz. Tento web je určen čistě k získávání základních informací o obcích a městech Regionu Beskydy včetně turistických atraktivit nacházejících se na území sdružení. Weby jsou dle potřeby aktualizovány – zejména web regionbeskydy. Zde proběhla poslední aktualizace v minulém týdnu.

K činnosti:

- Účastníme se veletrhů cestovního ruchu v rámci Polska, Slovenska a České republiky, v ČR zajišťujeme zázemí pro partnery z Polska a Slovensky. Jejich výstavních expozic využíváme při propagaci Regionu Beskydy v Bratislavě, Poznani, Katowicích a jinde.

- Společně s polskou částí ERB spravujeme fond malých projektů – Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy v rámci OPPS ČR – PR 2007 – 2013.

- Společně s polskou či slovenskou částí ERB realizujeme řadu projektů zaměřených na vzdělávání, výměnu zkušeností, rozvoj a podporu cestovního ruchu …

- Realizujeme sportovní a kulturní akce v rámci ERB, zajišťujeme účast závodníků či souborů na obdobných akcích v zahraničí

K realizovaným projektům uvádím jen názvy a termíny realizace.

PROJEKTY REALIZOVANÉ REGIONEM BESKYDY OD ROKU 2008

Název projektu

Financování v rámci

Termín realizace

Dny CZ-PL partnerství v Euroregionu Beskydy

OPPS CZ - PL

Fond mikroprojektů

10/2008 – 7/2009

Společně poznáváme Euroregion Beskydy a jeho sídelní města

OPPS CZ - PL

5/2009 – 1/2011

Cezhraničný turizmus v Euroregióne Beskydy

OPPS SK-CZ

5/2009 - 10/2010

10 let Euroregionu Beskydy

OPPS SK – CZ

Fond mikroprojektů

3/2010 – 11/2010

Kouzlo pohádky ve dřevě zakleté

OPPS SK – CZ

Fond mikroprojektů

4/2010 – 10/2010

Informační kiosky

Dotace MSK

10/2009 - 8/2010

Putování za tradicí a krásou československých Beskyd

OPPS SK – CZ

Fond mikroprojektů

12/2010 – 8/2011

Učíme se u sousedů na Slovensku

OPPS SK – CZ

Fond mikroprojektů

4/2011 – 11/2011

Vítejte v Euroregionu Beskydy

OPPS CZ - PL

6/2011 – 8/2014

Učíme se u sousedů v Polsku

OPPS CZ - PL

Fond mikroprojektů

4/2012 - dosud

EUREGIO PL – CZ

OPPS CZ - PL

1/2012 - dosud

Křížem krážem Euroregionem Beskydy

OPPS SK – CZ

Fond mikroprojektů

Realizace se připravuje

S pozdravem Richtrová