Ing. František Bradáč

  • KDU-ČSL
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,8. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

15.11.2018 20:06:00

Povolení alkoholu do silničního provozu nepřináší zvýšení bezpečnosti

Povolení alkoholu do silničního provozu nepřináší zvýšení bezpečnosti

Projev na 2. schůzi Senátu 15. 11. ke změně návrhu zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo, milé kolegyně, milé kolegové. Jak už tady říkal pan předkladatel, tento návrh zákona se tady projednává už poněkolikáté, už to bylo v 10. funkčním období, v 11. a máme ho tady, byť to sklouzlo teď z toho 11. funkčního období.

My jsme tady o něm už diskutovali několikrát, nemá smysl všechno znovu tady opakovat. Nicméně, pro ty nově příchozí, ty základní věci, které návrh novely představuje nebo zavádí, už tady představil pan předkladatel, takže já je nebudu znova opakovat. Jedná se skutečně o prolomení nulové tolerance alkoholu při řízení vyjmenovaných vozidel a na určených komunikacích.

Já jsem při přípravě této zpravodajské zprávy ještě komunikoval i s ministerstvem dopravy a ministerstvem vnitra. Ministerstvo vnitra zásadně nesouhlasí, poslalo mi k tomu stanovisko. Myslím si, že jste jej dostali i v minulém funkčním období všichni. Ministerstvo vnitra, Policie ČR zásadně nesouhlasí s návrhem senátora Ivo Valenta, Jana Horníka, Jiřího Voseckého a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, týkající se zrušení absolutního zákazu řízení pod vlivem alkoholu pro omezenou skupinu řidičů.

Já jsem to ještě osobně projednával také s ředitelem dopravní policie, panem plukovníkem Lerchem. Jeho stanovisko je v podstatě shodné s tím, co jsem tady teď přečetl.

Jako zpravodaj na jednání hospodářského výboru jsem přednesl tři zásadní připomínky k této novele.

Zaprvé, navrhovaná novela nepřináší kroky ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Česká republika se naopak zavázala učinit kroky vedoucí ke snížení počtu usmrcených a těžce zraněných osob v silničním provozu. Je to usnesení vlády č. 838 z 21. září 2016.

Já tady nechci tvrdit, že ti řidiči budou nutně opilí. Ale ono i nějaké povzbuzení určitým množstvím alkoholu může znamenat to, že se řidič v konkrétní situaci bude rozhodovat jinak, případně bude více riskovat. Takže já si myslím, že povolení alkoholu do silničního provozu nepřináší zvýšení bezpečnosti. To je zaprvé.

Zadruhé, do vymezených komunikací jsou zahrnuty také místní komunikace a silnice 3. třídy – o tom už tady pan předkladatel hovořil. Což jsou v mnoha případech komunikace hodně frekventované. V některých městech se zejména jedná o komunikace místní. Kdo jste tady ze samospráv, tak víte, že místní komunikace skutečně jsou někdy velmi rušné ulice, kde by toto mohlo být velmi nebezpečné.

A silnice 3. třídy v mnohých regionech tvoří podstatnou část silniční sítě. Takže to je druhá výhrada. A další – o tom tady pan předkladatel také už hovořil, týká se to oblasti pokut. V oblasti pokut přináší novela nepoměr ve výši ukládaných pokut a bezdůvodně vytváří jakousi privilegovanou skupinu účastníků silničního provozu. To si myslím, že určitě není dobře. Proč by jedna skupina měla být nějakým způsobem zvýhodňována, privilegována, kde by byla výše pokuty omezena jenom nějakou výší.

Já jsem z těchto uvedených důvodů na výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu navrhoval zamítnutí této novely. Tento můj návrh nebyl přijat. V rozpravě byl ještě předložen pozměňovací návrh, který také nebyl přijat, takže já vás nyní seznámím pouze se záznamem k projednávání tohoto tisku. Protože výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu nepřijal k tomuto tisku usnesení.

Takže je to 5. záznam z 24. schůze, konané 12. června letošního roku, k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů zákona o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů. Po úvodním slovu zástupce skupiny senátorů senátora Jiřího Voseckého, po mé zpravodajské zprávě a po rozpravě výbor I – nepřijal žádné usnesení, když pro návrh zamítnout senátní návrh zákona hlasovali ze 7 přítomných senátorů 3, proti byli 3 a 1 senátor se zdržel. Pro návrh schválit návrh senátního návrhu zákona s pozměňovacím návrhem hlasovali ze 7 přítomných senátorů 3, proti byli 3 a 1 senátor se zdržel. II – určil mne výbor zpravodajem. III – pověřil předsedu výboru senátora Jaromíra Strnada, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu. Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama