Ing. Ivo Bárek

Pokračujme společně
  • Vyškov
  • senátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,91. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

21.03.2016 8:23:14 - zavoral

K čemu slouží senát

Proč si myslíte,že senát je zapotřebí?Jak by to vypadalo,kdaby jste se zrušili,nebylo by stejně na světě, né-li lépe?

Odpověď

21.06.2017 10:29:14 - Ing. Ivo Bárek
 Dobrý den,

Na velice podobný dotaz „ZRUŠENÍ SENÁTU“ jsem již odpovídal. Přesto Vám za něj děkuji. Svědčí to o tom, že se občané o problematiku postavení horní komory v našem parlamentním systému zajímají.

Mohu zopakovat, to, co jsem odpovídal již před časem. Senát již mnohokrát ukázal, že není nepotřebný, ale užitečný. Jako jedna z komor parlamentu vždy nebývá středem pozornosti médií, a tím ani občanů. Jeho kontrolní a stabilizační role není tak dobře uchopitelná, aby se o něm denně mluvilo. I když se ve spolupráci s médii informovanost o dění v Senátu v poslední době velmi zlepšila, je stále na čem pracovat.

Senát může působit nesrozumitelně v očích lidí a je tedy hlavně na nás, senátorech, abychom vysvětlovali, v čem je jeho přínos. O tom nelze hovořit v obecných frázích. Pokusím se tedy být konkrétnější.

Žádná instituce sama o sobě není nic, záleží na lidech v ní. Síla Senátu je v tom, že opravuje či mění zákony, které obdrží ze Sněmovny, a vrací je do dolní komory k opětovnému hlasování. Poslanci je pak buď odsouhlasí v opravené verzi, nebo setrvají na své původní verzi, případně je neschválí vůbec. Tak jsou nastaveny zákony. Statistika za poslední čtyři roky říká, že ze šedesáti vrácených zákonů s pozměňovacími návrhy do Sněmovny prošla senátní verze ve 39 případech. Dovolím si proto tvrdit, že senátní pojistka funguje.

V minulosti se ušetřilo, i díky zásahu Senátu, mnoho finančních prostředků, např. neodsouhlasením nákupu nadzvukových letounů Gripen, úpravou zákona, kdy hrozilo zastavení výběru financí z loterií, či rázným snížením sazby za obnovitelné zdroje apod.. Senát také zafungoval v době krize ve Sněmovně, kdy dolní komoru zastoupil schválením nezbytných zákonných opatření. Ta se týkala změn daňových zákonů souvisejících s novým občanským zákoníkem, zákona o veřejných zakázkách a také navýšení plateb za státní pojištěnce.  Jsem přesvědčen, že v dnešní nestabilní době, kdy se část společnosti radikalizuje, Senát, jako jedna z komor s funkcí pojistky, ještě nabývá na významu.

Jednotliví senátoři nemají pouze povinnosti související přímo s legislativním procesem (práce ve výborech, podvýborech nebo komisích a na schůzích Senátu), v parlamentní diplomacii nebo také v pořádání odborných seminářů a konferencí v souvislosti s projednávanými zákony. Významný díl naší práce spočívá v činnosti pro region, za který jsme byli zvoleni. Většinový volební systém nám dává velmi silný mandát, ale také o to větší odpovědnost vůči lidem u nás, kterým pak skládáme účty ve volbách. Pokud někdo mimo jiné pomůže s výstavbou například nového sportovního hřiště, nebo kanalizace či čističkou odpadních vod, tak věřte, že to se do celostátních médií dostane velmi těžko, ale pro rozvoj regionu to může být velmi klíčové. Rovněž pomoc a rady jednotlivým občanům, kteří se v našich volebních obvodech na nás obrací se svými problémy, je velice záslužná. Já například ve spolupráci se Sdružením nájemníků ČR (SON) nabízím občanům možnost kvalifikovaného poradenství formou e-mailové poradny v bytové oblasti.

Výsledek naší práce ohodnotí naši občané ve volbách. Senát má ten luxus a mohu říci i výhodu, že jeho rozhodování bývá často nesvázané politickými rozhodnutími. Členy se mohou stát i nezávislí kandidáti, kteří nejsou spjati dokonce se žádnou stranou. Tudíž debaty bývají velmi konstruktivní, založené na konsensu a i kultura debat je na vysoké úrovni.

Rozumím, že například informace o tom, že český Senát je z hlediska přijímání a připomínkování evropské legislativy druhou nejaktivnější komorou v Evropské unii, je velmi obecná, ale práce v tomto smyslu odvádíme, s prominutím, mraky. Bohužel přímý, okamžitý, hmatatelný důsledek z toho není, ale v širším kontextu je to obrovsky důležité a regionů se to v důsledku dotkne například ve formě poskytnutých dotací. I to je práce Senátu.

Ještě jednou děkuji za dotaz a přeji hezký den.

Ivo Bárek, místopředseda Senátu PČR