Ing. Ivo Bezecný

mimo zastupitelskou funkci
  • KDU-ČSL
  • Židenice
  • školství
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,16. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

22.09.2017 16:18:47 - Ema Zenková

školné

Jak si školné představujete v praxi? Já jsem pro, ale rozhodně ne u základních škol. Tady by byl stát sám proti sobě. Základní vzdělání musí mít všichni a ne všichni na něj mají peníze. Další studium je už dobrovolné, a pokud si ho budou žáci z části platit, určitě je to bude motivovat se studium opravdu věnovat a když budou dobří, investice se jim určitě vrátí.

Odpověď

25.09.2017 11:49:51 - Ing. Ivo Bezecný

 Začal bych asi tím, že si musíme všichni zodpovědět na otázku, do jaké miry je školství podfinancováno. Kolik chybí peněz, aby jeho kvalita odpovídala naší představě. Jistěže jsem si přitom vědom skutečnosti, že představu má každý jinou a že požadavky na kvalitu jsou nekonečné, nicméně shoda na skutečnosti, že nějaké peníze chybí a že je zapotřebí, aby se klient (to je žák nebo student) na nákladech podíleli musí nastat. Dále je potřeba vzít vážně skutečnost, že investice do vzdělání je nejlepší investicí pro každého. Máme-li tedy na to, abychom kupovali druhé domy, chalupy, chaty, jiné nemovitosti, šperky, drahé kameny, akcie, dluhopisy a další investiční produkty, proč nezahrnout do těchto investičních produktů take vzdělání. Investuji přece do svých dětí, do jejich budoucích výdělků, do jejich budoucího postavení ve společnosti.

Ano můžeme diskutovat, zavést-li školné už od základní školy nebo až od střední školy. Asi bych volil kompromis, zavedl bych školné od 6. ročníku, I v souvislosti s tím, že požadavky na kvalitu vybavení a výuky ve vyšších ročnících narůstají.

Pokud jde o výši školného, asi by se měla odvíjet, alespoň zpočátku, od reálné potřeby vzdělávacího systemu. Víme, kolik do školství dáváme, víme, kolik nám chybí (to jsou požadavky škol) a víme, kolik máme v systemu dětí. Výpočet by neměl být složitý. Dostaneme číslo, o němž je potřeba rozhodnout, jestli se jedná o sociálně realizovatelný výdaj nebo nikoliv. Pak samozřejmě musíme částku upravit způsobem, aby byla akceptovatelná pro většinu relevantní populace.

Konkrétně - dovedu si představit, že částka 10.000-15.000 CZK od 6. ročníku / rok by mohla být sociálně únosnou investicí do budoucnosti našich dětí. Jestliže např na základních školách máme 900 000 žáků, v 6-9. ročmníku cca 400.000 žáků, tak vynásobeno 10 000 se dostaneme na 4 000 000 000 CZK, což předpokládám, že je částka, která by odstranila většinu problemů platových I provozních. A byla by sociálně únosná.

Výši školného by měla navrhovat školská rada, právě na základě identifikovaných a reálných potřeb školy, rozhodující slovo by ovšem měl mít zřizovatel školy.

Určitě velmi zjednodušuji a nerad bych byl chytán za slovíčko, nicméně předkládám určitou zatím jistě mlhavou představu, od které by bylo možné se odrazit, rozpracovat a především co nejdříve nějakým způsobem implementovat.

Říkat školnému ne považuji za chybu, které se dopouštíme na našich dětech a na jejich konkureneschopnosti v globalizované společnosti.


.