Ing. Jan Horník

  • STAN
  • Karlovy Vary
  • místopředseda Senátu
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,75. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

14. 11. 2018 12:07:00

Jen společně můžeme splnit výzvy, které nás čekají

Jen společně můžeme splnit výzvy, které nás čekají

Projev na 1. schůzi Senátu 14. listopadu 2018 ke kandidatuře na funkci předsedy Senátu

 Vážený pane předsedo, vážené kolegyně senátorky, vážení kolegové senátoři.

Nejdříve mi dovolte, abych se krátce ohlédnul za předchozím dvouletém období. Chci z tohoto místa poděkovat Milanu Štěchovi za velmi důstojnou reprezentaci Senátu v posledních letech a za to, co pro Senát všechno vykonal. Můj dík patří i všem kolegyním a kolegům senátorům, se kterými jsem měl to štěstí ono dvouleté období prožít. A v neposlední řadě děkuji všem zaměstnancům Kanceláře Senátu, protože bez nich by to v Senátu de facto vůbec nešlo.

Proč jsem chtěl nejdřív všem jmenovaným poděkovat? Za prvé nejen proto, že se to sluší, ale zejména, protože si to zaslouží. A za druhé, protože bez spolupráce všech navzájem bych vůbec nenašel odvahu přijmout kandidaturu na předsedu Senátu. Jenom my všichni společně totiž můžeme splnit výzvy, které nás v následujícím dvouletém období čekají.

Jak by mělo další dvouleté období ve 12. funkčním období vypadat? V první řadě bychom měli dbát na to, a to jako doposud, na zajištění kvality legislativního procesu u projednávaných zákonů. Od toho tu především jsme. Senát se dlouhodobě snaží, aby od něj odcházely zákony, které budou srozumitelné většině občanů. Výkladové nejasnosti, nejednoznačné názvosloví, nesjednocené lhůty apod. se stávají v zákonech pro občany nesrozumitelnými. Někdy to až vypadá, že je to úmysl předkladatelů, aby jejich výkladům bylo zapotřebí velké množství právníků a poradenských firem. Protože takovéto zaplevelení zákonů jim zajišťuje nikdy nekončící práci. Chtěl bych s pomocí ostatních senátorek a senátorů klást větší důraz na to, aby ze Senátu odcházeli jasně a srozumitelně znějící ustanovení jednotlivých zákonů, které by byly konzumovatelné pro běžného občana. Neměli bychom podléhat vnějším tlakům stranických sekretariátů. Už o tom mluvil můj předřečník.

A rád bych k vyšším zájmům. Mnozí z vás jste to tady již zažili, že něco musíme. Ne, nemusíme. My musíme jedině zákony od nás vysílat v takovém stavu, aby skutečně byly bez chyb a všem srozumitelné.

Senát je svébytnou horní komorou Parlamentu ČR a podle toho konejme, protože jen tak můžeme docílit souznění, že konáme dle našeho nejlepšího svědomí a vědomí. A to od nás občané očekávají. K tomu nás však musí být všech 81 senátorů majících ve svém volebním obvodu velmi silný mandát obdržený od spoluobčanů přímou volbou, abychom toho cíle mohli dosáhnout. Jedním z velkých úkolů vedení Senátu pro budoucí dvouleté období je zdárné prosazení a dokončení dlouho požadovaného prodloužení doby na projednávání zákonů v Senátu z jednoho na dva měsíce. Co se týče obrazu Senátu navenek, tak by mělo dojít především na vhodnou volbu komunikační strategie směrem k občanům, kterou by se jím měl Senát víc otevřít. Měl by se stát moderní dobře fungující konzervativní institucí při využití nových technologií. Měl by oslovit a více se věnovat mladším generacím v oblasti osvěty parlamentní demokracie a historických souvislostí. Jistě existuje mnoho dalších námětů na dosažení pozitivních ohlasů od občanů na konání v Senátu a ty by mělo vedení Senátu umět analyzovat a v rámci daných možností je i realizovat. Samostatnou kapitolou by byly záležitosti týkající se vnitřního chodu v Senátu, kterou jsou zajišťovány kvalitní podmínky pro práci orgánů v Senátu a pro práci nás všech senátorů. I zde by se dalo mnohé vylepšit a já pevně věřím, že budoucí vedení Senátu spolu s aktivním přístupem Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu překonají mnohé překážky, které byly v předchozím období nepřekonatelné. Závěrem bych chtěl říci. Pokud bych se stal předsedou Senátu, tak tuto funkci budu vykonávat s velkou pokorou při vědomí toho, že musím přednostně zastupovat zájmy dalších 80 senátorek a senátorů před zájmy osobními.

Děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout