Ing. Jan Mládek, CSc.

  • ČSSD
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,12. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

25.01.2017 9:17:00

Ekonomika je na tom nejlépe za poslední roky. To nás ale nesmí ukolébat

Ekonomika je na tom nejlépe za poslední roky. To nás ale nesmí ukolébat

Investiční pobídky čekají změny. Cílem je více podporovat investice s vysokou přidanou hodnotou, výzkum, vývoj a inovace.

Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s agenturou CzechInvest zvažuje úpravy systému podpory investic. Změny by mohly přijít také v podobě novelizace zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách.  V rámci konference Podpora investic do budoucna o tom diskutovali ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a generální ředitel CzechInvestu Karel Kučera se zástupci hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí, Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a další odbornou veřejností.

„Česká ekonomika je na tom nyní nejlépe za dlouhé poslední roky. To nás ale nesmí ukolébat do nečinnosti. Hnacím motorem ekonomického růstu jsou investice a právě nyní je nejvyšší čas zamyslet se nad systémem jejich podpory. Abychom udrželi tempo růstu a nezaostávali do budoucna za nejvyspělejšími západními státy, měli bychom se spíše než na zvyšování objemu výroby zaměřit na zvyšování podílu přidané hodnoty v produkci,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Zvýšit by se měla finanční podpora investičních projektů s vysokou přidanou hodnotou, zejména technologických center a center strategických služeb. Tato centra by mohla v budoucnu získat hmotnou podporu na nová pracovní místa a na školení a rekvalifikaci nových zaměstnanců plošně v celé České republice, nyní je podpora poskytována pouze v postižených regionech. Technologickým centrům většího rozsahu by se mohla navýšit hmotná podpora na pořízení majetku. Ve zpracovatelském průmyslu by se měly akcentovat projekty s jistým dlouhodobým podílem výdajů na výzkum a vývoj.

Diskutuje se také o odstranění překážek v oblasti zaměstnávání pracovní síly, konkrétně možnost podpory částečných úvazků či upravení lhůty pro zachování nových pracovních míst. Zvažuje se i možnost stanovení minimální výše vyplácených mezd. Na druhou stranu se i nadále počítá se zachováním současného rozsahu pobídek ve zpracovatelském průmyslu v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti. Větší roli v systému investičních pobídek by měly hrát prováděcí právní předpisy, například nařízení vlády a podobně.

„Změny mají za cíl více podpořit investice s vysokou přidanou hodnotou, které s sebou přináší i růst mezd a zvyšování životní úrovně obyvatel, nejde nám tedy o podporu nových pracovních míst, ale o kvalitu investic,“ řekl generální ředitel CzechInvestu Karel Kučera.

Investiční pobídky jsou v České republice v různých formách poskytovány od roku 1998. V současnosti podporují oblast zpracovatelského průmyslu, technologická centra a centra strategických služeb. Poskytovány jsou ve formě slevy na dani z příjmu právnických osob, hmotné podpory vytváření nových pracovních míst a rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců, hmotné podpory na pořízení majetku či osvobození od daně z nemovitosti.

V letech 1998 až 2016 bylo na základě zaregistrovaných žádostí uděleno přes tisíc rozhodnutí o příslibu investičních pobídek, na jejichž základě investoři přislíbili proinvestovat přes 800 miliard korun a vytvořit více než 180 tisíc nových pracovních míst. Nejvíce rozhodnutí bylo uděleno investorům v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Nejčastěji se jednalo o oblast výroby dopravních prostředků a strojírenský průmysl.

Příprava zvažované novely je v kompetenci ministerstva průmyslu a obchodu. Podílela by se na ní i agentura CzechInvest a připomínkovaly další ministerstva a instituce, zejména Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR a podobně.


Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama