Ing. Jan Mládek, CSc.

  • ČSSD
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,13. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

15.02.2017 19:03:00

Nastavení systému exportního financování a pojišťování je neefektivní a nákladné

Nastavení systému exportního financování a pojišťování je neefektivní a nákladné

Ministr průmyslu a obchodu seznámil na dnešní schůzi vládu s aktuální situací systému státem podpořeného exportního financování a pojišťování.

 Ministr průmyslu a obchodu seznámil na dnešní schůzi vládu s aktuální situací systému státem podpořeného exportního financování a pojišťování, jenž má přinést zkvalitnění institucionálního uspořádání, zlepšení procesního řízení a corporate governance, poskytované Českou exportní bankou, a.s., a Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s. Projednávaný materiál byl na vládě minulý týden přerušen.

Informace se věnuje jednotlivým aspektům systému pojišťování a financování vývozu se státní podporou, jejichž cílem je podpora konkurenceschopnosti českých firem.

"Připravované kroky musí reflektovat skutečnost, že současný systém podpory exportu vznikl v České republice před více než 20 lety a od té doby nebyl výrazně měněn a přizpůsobován novým požadavkům české ekonomiky," uvedl ministr Jan Mládek. "V mnoha ohledech je stávající nastavení neefektivní a nákladné, proto je naším cílem předložení návrhů opatření nezbytných pro reformu systému exportního financování a pojišťování," dodal ministr průmyslu a obchodu.

Do konce roku 2017 bude vybráno nejvhodnější řešení

Financování a pojišťování exportu se státní podporou, které poskytují ČEB a EGAP, je jedním z klíčových nástrojů státní podpory exportu pro české vývozce. Souhrnný objem všech vývozních úvěrů, investic českých právnických osob a bankovních záruk, které EGAP pojistil se státní podporou za uplynulých 23 let, dosáhl částky přes 758 mld. Kč, a to do sta zemí světa.

Na základě důkladné analýzy ekonomických, právních a fiskálních dopadů bude do konce roku 2017 vybráno nejvhodnější řešení konkrétní podoby dlouhodobých změn systému exportního financování a pojišťování se státní podporou. Z hlediska státu je žádoucí přistoupit ke změnám v corporate govermence v obou institucích.


Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama