Ing. Jan Schwippel, CSc.

  • BPP
  • Středočeský kraj
  • Zahraniční výbor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,35. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

18.03.2010 20:22:00

Sněmovna - dočasné příměří

Sněmovna - dočasné příměří

Dohody stran přispěly k tomu, že jednání PS bylo klidnější.

Dohody stran přispěly k tomu, že jednání Sněmovny ve středu dne 17. března bylo klidnější a produktivnější. Na rozdíl od minulé řádné a čtyř mimořádných schůzí, které předvedly nevábné obstrukční divadélko, poslanci schválili celkem třináct zákonů. Jejich konečná podoba je navíc vesměs poměrně příznivá, protože většina nevhodných pozměňujících návrhů byla zamítnuta. Podívejme se, co jsou tedy ty vládní priority, které jednotlivé strany nedráždí jako červený hadr býka.

Hned jako první byl schválen návrh novelizující zákon o obnovitelných zdrojích energie, který snižuje přemrštěnou státní podporu fotovoltaických článků. Po dlouhé debatě nebyl přijat žádný pozměňující návrh, takže novela prošla v podobě předložené vládou. Dá se říci, že to je nejlepší varianta, protože vládní návrh dává největší prostor vypořádat se s velkým nárůstem nových solárních zařízení a nemá nijak omezen koridor, pokud jde o nastavení ceny od 1. ledna 2011. Další tři novely zákonů (o ozbrojených silách, o označování a sledovatelnosti výbušnin a o střelných zbraních) nepatřily mezi sledované předlohy, a proto prošly téměř bez rozpravy s tím, že většinou byly přijaty pouze pozměňující návrhy předložené jednotlivými garančními výbory.

V novele zákona o elektronických komunikacích byly schváleny opět pouze pozměňovací návrhy garančního hospodářského výboru a došlo tím mj. též k odstranění tzv. velkého bratra, kdy Bezpečnostní informační služba požadovala, aby prostřednictvím této novely zákona měla stejnou možnost jako Policie České republiky získávat data o tom, kdo, kdy, komu, odkud a kam, z jakého telefonního čísla a jak dlouho volal. Požadovala od operátora i další informace rok poté, to znamená s roční lhůtou.

Velmi rozsáhlá debata se odehrála kolem novely zákona o vodách, zejména ve vztahu k případnému existenčnímu ohrožení malých vodních elektráren. O důležitosti materie svědčí fakt, že vedle pozměňujících návrhů hospodářského výboru se hlasovalo o další téměř stovce poslaneckých. Přijetím pozměňujících návrhů hospodářského výboru došlo ve srovnání s původní podobou novely zejména k posílení právní jistoty majitelů a provozovatelů malých vodních elektráren.

Rád bych zmínil i přijetí poměrně nenápadné normy, která však je v dané oblasti významným krokem vpřed. Po desetiletém úsilí Ministerstva zahraničních věcí ČR byl v souladu s doporučeními odpovídajících mezinárodních organizací konečně přijat zákon o rozvojové spolupráci, a to v komprosmisní podobě mezi stanoviskem MZV a odborným názorem Zahraničního výboru PSP ČR.

Mezi méně rozporné pak patřily další dvě normy, tj. novela zákona o biocidních látkách a novela zákona o pedagogických pracovnících (má mj. zakotvit změny v kvalifikačních předpokladech pro větší prostupnost mezi jednotlivými kategoriemi pracovníků), které byly obě přijaty výraznou většinou hlasů.

Ani zbývající čtyři zákony ve třetím čtení (dvě novely zákona o ochraně ovzduší, novela zákona o Pozemkovém fondu České republiky a o České národní bance) nevyvolaly širší debatu, přestože v prvních dvou případech se, bohužel, v zásadě jedná o celkově nežádoucí eko-změny (začlenění činností z oblasti letectví do systému obchodování s emisními povolenkami, resp. navýšení podílu biopaliv u motorové nafty a benzínu).

Atmosféra se poněkud přiostřila až na závěr jednání při rozpravě ke společnému návrhu Ministerstva obrany a MZV ČR na navýšení prostředků a sil Armády ČR ve spojenecké misi v Afghánistánu. Zatímco Senát posílení armádní mise ve stejný den schválil, Sněmovna tento bod přerušila bez přijetí usnesení.

Další jednání bylo věnováno rozpravě k novele zákona o loteriích z dílny poslanců ČSSD. Diskuse byla vzhedem k předvolebnímu času překvapivě klidná a zdá se, že za základ dalšího jednání bude vzat návrh rozpočtového výboru. Podobně pokojný průběh vykázaly i další dva body týkající se zdravotnictví. Byl např. schválen návrh dvou bývalých ministrů práce Nečase (ODS) a Škromacha (ČSSD), že poštovné při odesílání neschopenek České správě sociálního zabezpečení už nebudou platit lékaři, nýbrž ho bude hradit sama Správa.

Výsledek středečního jednání Sněmovny považuji za uspokojivý. Nejen že neprobíhala obstrukce a Sněmovna standardně pracovala, ale navíc se podařilo schválit příslušné zákony ve zněních, která nebudou mít zásadní negativní dopady ani na státní rozpočet, ani na podnikatelské prostředí.

Rád bych uzavřel konstatováním, že obraz Sněmovny v očích veřejnosti, poněkud pošramocený díky minulým tahanicím, je aspoň trochu napraven a je dobrým znamením, že „rivalové“ jsou schopni se dohodnout. Bohužel však nelze dělat předčasné závěry. Průběh hned následujícího dne, kdy byla v rámci mimořádné 77. schůze projednávána např. otázka restrukturalizace zdravotních ústavů, nás vrací do reality, která svědčí o tom, že příměří zajisté bohužel není trvalé. I tak je třeba ocenit, že zákony přijaté v tomto předvolebním čase díky dočasnému příměří jsou ku prospěchu občanů. Zároveň některé z nich jsou dány našimi závazky či transponují směrnice EU a jejich přijetím se eliminuje riziko možnosti zahájení řízení pro neplnění povinností. Snad by to mohlo přispět k postupné změně situace, kdy Poslanecká sněmovna je v očích veřejnosti zdaleka nejméně důvěryhodnou státní institucí.
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama