Ing. Jana Komrsková

  • Piráti
  • Hlavní město Praha
  • nám. primátora HMP
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,22. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

05.12.2023 21:03:00

Praha dokončila 57 projektů pro adaptaci na změnu klimatu za 377 milionů

Praha dokončila 57 projektů pro adaptaci na změnu klimatu za 377 milionů

Pražské městské části, odbory Magistrátu hl. m. Prahy a městské organizace v letech 2022-2023 úspěšně ukončily 57 projektů v celkové hodnotě 377 milionů korun, které pomohou Praze s adaptací na změnu klimatu.

 Do Zásobníku bylo nově zařazeno 75 projektů a 24 záměrů.

„Do realizace projektů se zapojilo 51 městských částí, 14 organizací a společností hlavního města Prahy a tři odbory pražského magistrátu. Dokončené projekty spadají zejména do kategorie takzvané modrozelené infrastruktury, využívající přínosů a užitků přírodních procesů a takzvané šedé infrastruktury, primárně založené na využití technických prvků,” říká náměstkyně primátora pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková, která každoroční zprávu o naplňování implementačního plánu Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu na roky 2020-2024 předložila Radě hl. m. Prahy.

V rámci adaptace na klimatickou změnu se každý rok realizuje několik desítek konkrétních projektů, týkajících se výsadby stromů a keřů, údržby a obnovy zeleně, revitalizace a obnovy vodních ploch a toků, obnovy cest, alejí a parků, projekty pro zadržování vody v krajině a zlepšení mikroklimatu, realizace pítek, mlžítek a dalších vodních prvků či budování protipovodňových opatření.

Projekty z hlediska cílů Strategie adaptace, aktuálnosti a přínosů hodnotí Pracovní skupina pro adaptaci na změnu klimatu, zřízená a jmenovaná v rámci Komise Rady hl. m. Prahy pro klima. Do Zásobníku nově přidala 75 projektů a 24 záměrů. Celkově se v něm teď nachází 324 projektů a 93 záměrů v hodnotě více než 12 miliard korun.

Zařazení projektu do Zásobníku neznamená automaticky příslib jeho finančního krytí z prostředků rozpočtu hlavního města. Projektový tým Strategie adaptace proto sleduje možnosti získání dotací a informuje jednotlivé garanty projektů či záměrů o možnostech spolufinancování například z prostředků Evropské unie nebo Národního programu Životní prostředí, z výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu a z dalších.

Aktuální Zásobník je publikován na portálu ZDE, kde se uskutečnilo několik úprav pro zvýšení přehlednosti. Projektové karty všech ukončených projektů je nyní možné filtrovat dle lokality, garanta, dle zaměření a stavu. Novinkou je interaktivní mapa s vyznačením a popisem projektů.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama