Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová

  • ANO 2011
  • Středočeský kraj
  • hejtmanka
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,08. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

23.02.2019 7:37:00

Na inovační a kreativní vouchery půjde deset milionů korun

Na inovační a kreativní vouchery půjde deset milionů korun

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo poskytnutí deseti milionů korun z rozpočtu kraje na dotační programy podporující konkurenceschopnost středočeských firem, živnostníků a podnikatelů.

Výzvy na inovační a kreativní vouchery jsou vypisovány Středočeským inovačním centrem (SIC). „Oba dva programy budou podpořeny shodnou částkou ve výši pěti milionů korun. Očekáváme, že stejně jako v minulém období budou mít o tuto formu podpory prostřednictvím SIC středočeští podnikatelé a firmy zájem i letos,“ říká hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

„Inovačními vouchery chceme stimulovat spolupráci mezi soukromým sektorem a výzkumnou sférou.  Přínos takovéto spolupráce je hlavně v přenosu znalostí výzkumníků do firem, k živnostníkům a podnikatelům,“ připomněl radní pro oblast regionálního rozvoje Martin Draxler (ANO 2011). Přenos poznatků vědecké nebo technologické povahy je přitom definován tak, že musí být pro podnik nové, a ne běžně dostupné. „Získaná znalost musí současně vést k posílení konkurenceschopnosti daného subjektu,“ upozornil radní. Finanční podpora ve formě voucheru bude úspěšným žadatelům poskytována prostřednictvím jednorázové dotace na projekt, který je schválen SIC.

Výzva tohoto dotačního programu bude vyhlášena 4. března 2019. Minimální výše podpory pro jeden projekt bude činit 50 tisíc korun a maximální výše 300 tisíc korun. Příjem žádostí bude probíhat od 4. 3. 2019 do 31. 10. 2020. Žadatel může v rámci výzvy předložit maximálně dvě žádosti, přičemž platí, že v procesu od předložení žádosti SIC do doby zamítnutí žádosti ze strany SIC může být vždy v procesu jen jedna žádost.

V případě kreativních voucherů, které mají podpořit malé a střední středočeské firmy při zvyšování jejich konkurenceschopnosti na trhu, jde o to, aby díky finanční podpoře došlo k vylepšení designu jejich výrobků, případně ke zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu prostřednictvím zkvalitnění služeb. Samozřejmě včetně PR a marketingu vztahujících se k danému výrobku. Ze strany firem bývá spolupráce navazována s architekty, kreativci z oblasti designu služeb, grafického designu, filmu a videa, výtvarného umění, fotografie, hudby, marketingu či produktového a průmyslového designu či webdesignu.

Výzva k tomuto dotačnímu programu na kreativní vouchery bude vyhlášena 1. dubna 2019. Maximální výše podpory na jeden projekt je stanovena na 150 tisíc korun, v případě průmyslového designu na 300 tisíc korun. Příjem žádostí by probíhal od 1. 4. 2019 do 31. 10. 2020.

Program Středočeské inovační vouchery

Středočeské inovační centrum vypsalo v letech 2016 a 2017 celkem 3 výzvy v rámci programu Středočeské inovační vouchery v celkové výši 10 mil. Kč. Celkem obdrželo 143 žádostí od 122 firem ze Středočeského kraje s požadovanou dotací 18 356 399 Kč (183 %). Firmy mohly získat až 150 tisíc Kč na spolupráci s výzkumnými organizacemi z celé ČR. Celkem bylo dotačně podpořeno 76 žádostí (53 %) od 64 firem (52,5 %) v celkovém objemu 9 603 415 Kč (96 %). Nejvíce spoluprací bylo u realizovaných projektů s Českým vysokým učením technickým v Praze (15), s Českou zemědělskou univerzitou v Praze (12) a Výzkumným ústavem zemědělské techniky, v.v.i. (8).

Program Kreativní vouchery Středočeského kraje

Středočeské inovační centrum vypsalo v roce 2018 1. výzvu programu Kreativní vouchery Středočeského kraje. Do výzvy se přihlásilo celkem 59 firem, které si mohly vybírat z Kreativní galerie čítající celkem 82 kreativců z různých oborů ze Středočeského kraje a Hl. města Praha. Firma mohla získat až 300 tisíc Kč na realizaci svého projektu. Všechny podmínky výzvy splnilo celkem 25 středočeských firem (42 %) s navrhovanými požadavky na dotace ve výši 5,8 mil. Kč (116 %). Vzhledem k alokaci výzvy, která činila 5 mil. Kč bylo vylosováno celkem 21 firem (35,6 %) s celkovou dotací 4,73 mil. Kč (94,6 %).

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout