Ing. Jiří Burian

  • ODS
  • Sedlčany
  • městský radní
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,07. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

30.04.2020 15:05:00

Nedostatek pitné vody bude horší než současná pandemie

Nedostatek pitné vody bude horší než současná pandemie

Projev na 21. schůzi Senátu dne 30. 4. 202, Zpráva o životním prostředí České republiky 2018.

Ano. Děkuji. K senátnímu tisku č. 180, týkající se zprávy o stavu životního prostředí za rok 2018. Já jsem si trošku vědom toho, že toto hodnocení již je v podstatě trochu v historii, ale pro mě to byl, a nejen pro mě, rok velice závažný z hlediska životního prostředí, a to z pohledu roku obrovského sucha a nedostatku srážek. Jsem si na druhé straně vědom i toho, že jsme v roce 2020. A to je pro mě velice podstatné. Prožíváme velmi složité období způsobené koronavirem. A ty dopady do života občanů, hospodářství a ekonomiky jsou už nyní hrozné a především asi budou. Já určitě tuto situaci nepodceňuji a respektuji podmínky nouzového stavu. Vedle toho stojíme před velmi vážnou druhou hrozbou v letošním roce, a to bude naprostý nedostatek pitné vody pro občany. Já se obávám, aby tato hrozba nebyla horší než současná pandemie. Mám takové 3 roviny, řekněme tomu námětů, respektive připomínek, které bych panu ministrovi avizoval pak dotazem.

V Senátu byla v roce 2018 v listopadu ustanovena stálá komise voda, sucho. A v loňském roce se seznámila tato komise se všemi dostupnými materiály a podklady, týkající se sucha a nedostatku vody. Základním dokumentem je koncepce na zmírnění následků sucha schválená vládou usnesením č. 528 24. července 2017. V únoru letošního roku jsme obdrželi poziční zprávu mezirezortní komise za rok 2019, ve které jsem zjistil, že se téměř nic nezměnilo v plnění, říkám téměř, v plnění přijatých úkolů. MŽP má v tomto vládním dokumentu odpovědnost či gesci zhruba za 40 úkolů z celkových 50. Navíc včera na tiskové konferenci jste, pane ministře, řekl, že v Česku je nejhorší sucho za 500 let. Já tady mám tedy z tohohle toho pohledu první dotaz. Jak MŽP pracuje s touto koncepcí, myslím vládní, a plní přijaté úkoly a kdo na ministerstvu sleduje plnění těchto úkolů?

Takže to je první rovina. Zadruhé, v závěru v minulého týdne jste představil, aspoň já jsem se to dozvěděl prostřednictvím Lidových novin, zázračné řešení pro obce, řešit nedostatek pitné vody prohlubování stávajících studní a vrtů. Všichni víme, že podzemní vody ubývá nejen vlivem klimatu. Celkový pokles je dnes pod 50 %. Neděláme dost nebo nic pro zadržování vody v krajině, jen se stále o tom mluví. Vaším návrhem na prohlubování zdrojů pitné vody, myslím podzemní, se stav podzemních vod během 2-3 let rapidně zhorší. A tady mám tedy druhý dotaz. Jaká je konkrétní představa MŽP v tomto návrhu? Bude změna operačního programu nebo vytvoření nějakého dalšího dotačního titulu nebo jak tento záměr řešit? A třetí věc, v loňském roce bylo uzavřeno memorandum o spolupráci mezi MŽP a ministerstvem zemědělství k řešení problematiky sucha a nedostatku vody. A ministerstvo zemědělství se dlouhodobě hlásí k programu zadržování vody v krajině výběrem vhodných území pro další vodní nádrže v ČR. Tento program je označen jako Generel LAPV, je to tedy jinak řečeno lokality akumulace povrchových vod. A podle aktuálního stavu se jedná zhruba o 47 území na 5 povodích. Z těch 47 území je 31 lokalit se souhlasem obcí. To je velké procento. MŽP z pohledu ochrany a přírody kladně posoudilo pouze 2 lokality. V těchto případech, kde je souhlas obcí, v 18 ministerstvo vyslovilo nesouhlas a 13 není dosud posouzeno. Jaký je to tedy přístup MŽP k prioritnímu úkolu, vyplývajícímu především z koncepce vlády? Tomu prostě nerozumím. A tady tedy se nabízí 3. můj dotaz, jak je memorandum mezi těmito dvěma ministerstvy konkrétně naplňováno a zda je nějak vyhodnocováno?

Závěrem bych chtěl říci, že jsem si všiml nebo jsem zachytil, že jste včera vyjádřil k nastávající situaci jako veliké avizo na hrozbu právě toho sucha. V příštím týdnu se očekává snad i stanovisko pana ministra Tomana. A já jako předseda té stálé komise Senátu chci vyvolat jednání ve druhé polovině května. Byl bych moc rád, aby oba ministři byli přítomni na tomto jednání. Jak se, bych řekl, jak přistoupíme k situaci, která nás už teď velice tíží a bude ještě horší? A na úplný závěr bych měl takovou skoro výzvu, přestaňte si oba rezorty hrát na svém písečku v této vážné hrozbě, odstraňte roztříštěnost názorovou, legislativní a přístupovou. Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama