Ing. Jiří Burian

  • ODS
  • Sedlčany
  • městský radní
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,07. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

14. 5. 2020 17:50:58 - Venda3

Studny.

Dobrý den. Pane Senátore, nevím, jestli je Vám známo, že na územích mnoha obcí jsou zdroje podzemní pitné vody - veřejné studny. Téměř v každé obci, povětšinou na vesnických pozemcích , jsou tyto malé zdroje pitné podzemní vody . Ještě před několika lety majitelé těchto veřejných , drobných zdrojů pitné vody, měli povinnost se o studny starat tak, aby voda byla pitná a studna udržovaná a čistá. Obec to stálo ročně několik málo stovek korun. Vyčištění studny v periodě několika let, stálo několik tisícovek, což je většinou v rozpočtu obce pakatel. Ale byly to zdroje pitné vody. Musím psát v minulém čísle, neboť jakási chytrá hlava, patrně z řad starostů -poslanců, nebo Senátorů, obce této povinnosti zbavila a tak tyto studny postupně zanikají, nebo ztrácejí kvalitu pitné vody. Měl byste odvahu přednést návrh zákona, který by obcím tuto povinnost opět uložil ? V dnešní suché době je to jistě aktuální téma bez větších nákladů. Děkuji V. Voříšek, Tachov

Odpověď

19. 5. 2020 16:10:06 - Ing. Jiří Burian
Dobrý den pane Voříšku,

děkuji za námět do debaty na tak vážné téma, jakým je sucho. Přesto, že v poslední době mám silný pocit, že nám postupně ubývá schopnost dívat se na věci a eventuálně je i řešit „selským rozumem“, na Váš námět, bohužel, nemohu reagovat pozitivně. Přitom, prosím, vůbec nejde o moji odvahu, ale i tak si Vašeho nápadu velmi cením.

V čem vidím základní problémy. Ten největší je v hlubokém poklesu hladin podzemních vod, ze kterých tyto kdysi obecní studny braly vodu. Mimochodem ten hrozivý pokles je zaviněn řadou důvodů, nicméně hlavním je nedostatek zadržené srážkové vody ve větších nádržích, ze kterých by se potom zásoby podzemních vod dotovaly. A když necháme tu „velkou“ vodu odtéct, nic nezadržíme v kritických objemech, tak prostě i podzemní voda, ze které se čerpá stále více, valem ubývá. Bývalé studny, které vodu získávaly z hloubky řádově metrů, by už dnes potřebovaly vrty mnohdy desítky metrů hluboké, při nebezpečí, že strhnou vodu z jiných sousedních a soukromých studní. Druhý aspekt je zdravotní, resp hygienický, nedovedu si představit novou odpovědnost obcí v této oblasti, kdy nelze bez úpraven podzemních vod na vodu pitnou, garantovat její zdravotní nezávadnost. S tím souvisí i vypouštění neupravených vod do kanalizačních řadů, opět s hygienickými riziky, na které nejsou čističky odpadních vod technologicky i jinak dimenzovány.

Většinou by měly mít postřehy, jako ten Váš, díky historickým zkušenostem, možnost praktického využití. V tomto případě to tak nevidím. Jediným opravdovým řešením, které se doposud řadě našich spoluobčanů nelíbí, je výstavba větších zádržných staveb, ze kterým bude možné dotovat postupně jak hladiny podzemních vod, tak samozřejmě chybějící zdroje pro výrobu pitné vody.

S poděkováním a pozdravem

Jiří Burian

předseda Stálé Komise Senátu voda-sucho