ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,28. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

11.04.2011 16:17:38 - PhDr. Jiří Pospíšil

Průmyslová zóna v Holešově

Vážený pane senátore a primátore Statutárního města Přerov.
V Přerovských listech vyšel článek Vašeho náměstka, stručně řečeno, že Přerovská rozvojová společnost, která měla přivést do Přerova investory, skončí, protože dostavba dálnice je v nedohlednu. Ptám se Vás tedy:
1. Ztotožňujete se s názorem Vašeho náměstka?
2. Pakliže ano, řekněte mi, proč jsou v Holešově úspěšnější, přestože to mají k dálnici dál než Přerov (mám na mysli konec u Říkovic).
3. Vyvodíte nějaké důsledky z toho, že Přerovská rozvojová společnost nesplnila svůj účel a jen čerpala veřejné prostředky?

Děkuji Vám za odpovědi.

Jiří Pospíšil

Odpověď

29.04.2011 12:31:43 - Ing. Jiří Lajtoch
Vážený pane Pospíšile,
 
velmi mne těší Váš zájem o dění v Přerově. Nevím, zda jste Přerovan, nebo zda život v našem městě sledujete zpovzdálí.
Opravdu jsme chtěli a stále chceme podpořit rozvoj podnikatelských aktivit. Přerovská rozvojová s.r.o. byla založena počátkem roku 2008. Jejím primárním cílem bylo připravit rozvoj podnikatelského prostředí s hlavním záměrem vzniku logistického centra. Logistické centrum by bylo místem, kde se stýkají dopravní prostředky různých druhů dopravy, nejméně tedy doprava silniční a železniční, případně i letecká. V důsledku absence dálničního napojení však v našem případě zůstává pouze doprava železniční. Jestliže stavba dálnice D1 se právě v našem, přerovském úseku odkládá a provoz civilní části letiště je zatím v nedohlednu, nelze  jednotlivé druhy dopravy kombinovat. Přerovská rozvojová s.r.o. zajišťovala přípravné práce na projektu logistického centra, případně i jednala s případnými zájemci. Bohužel neměla dostatek prostředků k výkupu pozemků v plánované lokalitě ani pro zajištění potřebné infrastruktury. Společnost neměla žádné zaměstnance ani žádné náklady spojené s odměnou jednatelů. Jediné náklady byly spojené s provozem kanceláře a se zpracováním dokumentů, které sloužily pro žádosti o datace a pod.
 
Takže stručně řečeno, ano, s názorem náměstka souhlasím. K průmyslové zóně v Holešově bych se nechtěl příliš vyjadřovat, ani mi to nepřísluší. Jen snad – pokud vím, tam se jedná o společný krajský projekt a postupně se zóna připravovala tak, že již od konce roku 2009 má zcela dokončenou základní infrastrukturu. Ale zpět k Přerovu.  Prostě bez urychlené staveb přeložky silnice I/55-průtah centrem a dálnice D1, staveb 0136 a 0137, se nebude moci naše město v budoucích letech plnohodnotně rozvíjet.
 
Proto neustále o řešení dopravní situace v Přerově hovoříme, proto se snažíme dotlačit příslušné orgány k urychlené reakci.


Ing. Jiří Lajtoch
primátor
Statutární město Přerov