Ing. Jiří Pelka, BA, MA

  • Moravané
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,24. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

08.04.2014 17:26:54

Také otázka víry odlišuje Moravany a Čechy

Také otázka víry odlišuje Moravany a Čechy

Analýza ČSÚ a komentář k ní ohledně rozdílů a charakteristických rysů Moravanů, Slezanů a Čechů, pokud jde o náboženské cítění

Také otázka víry odlišuje Moravany a Čechy

Nedávná analýza Českého statistického úřadu nazvaná „Náboženská víra obyvatel podle výsledků sčítání lidu“ potvrdila propastný rozdíl mezi Čechami a Moravou v náboženské otázce.
Obyvatelé české národnosti mají nejmenší podíl ze všech hlavních národností žijících v ČR, pouze 22,6 %, oproti zhruba dvojnásobnému podílu věřících národnosti moravské (39,9 %) a slezské (47,4 %); „ateistické“ Čechy jsou ve víře vysoce překonány i dalšími národnostmi v ČR: německou (35,6 %), ukrajinskou (39,3 %), ruskou (40,1 %), slovenskou (40,2 %) i nejvíce věřící národností polskou (56,9 %).

Celorepublikově je nejvíce věřících v okrese Uherské Hradiště (45,9 %) a Hodonín (38,5 %), zatímco „nejateističtějšími“ okresy republiky jsou okresy Most a Rakovník, kde je věřících méně než 10 % (8,6 %, resp. 9,8 %).

Uvedené výsledky jsou ze sčítání lidu v letech 2011. Porovnáme-li je s výsledky z předchozích sčítání v letech 2001 a 1991, je zřejmé, že i na Moravě a ve Slezsku je zřejmá tendence ke stále většímu ztrácení víry v Boha: i okresy s nejvíce věřícími obyvateli vykázaly dlouhodobý trend k postupnému snižování podílu věřících (ještě v r. 1991 měly okresy Uh. Hradiště 74,1 % a Hodonín – 68,2 %, v r. 2001 již jen 64,2 % a 57,6 %).

Z výsledků statistické analýzy je zjevné neblahé ovoce, které přineslo čtvrt století tuhé centralizace politického, kulturního a sociálního života celé republiky doprovázené čechizací, potlačováním moravské svébytnosti, tradic a kultury a neexistencí autonomních zákonů v oblastech, jež by podle zásady subsidiarity měly být spravovány na místní úrovni.

V zájmu zachování tradičních hodnot obyvatel žijících na Moravě a ve Slezsku usiluje strana Moravané o samosprávu Moravy a Slezska v rámci budoucího federativního uspořádání naší republiky. Vítáme proto prohlášení kardinála Duky, který ve svém rozhovoru pro deník Právo z 29. března 2014 uvedl, že již „v letech 1981 a 82 /pokládal za potřebné/, že ve svobodném Československu by měla vzniknout Spolková republika Československá složená ze spolkových zemí Čech, Moravy, Slezska a Slovenska a že to nebyla představa vzdálená Václavu Havlovi“.
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama