Ing. Jiří Sukop

  • ANO 2011
  • Zlínský kraj
  • 1. vicehejtman
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,5. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

7. 2. 2020 8:20:08

Hlavním cílem mé práce je transparentní jednání a zodpovědné hospodaření

Hlavním cílem mé práce je transparentní jednání a zodpovědné hospodaření

Statutární náměstek hejtmana zodpovídá za ekonomiku a finance. Snižuje zadluženost kraje, sestavuje vyrovnané a přebytkové rozpočty a podporuje investice.

Kraj bude letos hospodařit s téměř 15 miliardovým rozpočtem. Na co budou použity?

Jsou to velké peníze. Ale 90% tvoří běžné výdaje, na investice jde 10%. Do školství 8 miliard, 1,35 miliardy je určeno pro poskytovatele sociálních služeb, 1,2 miliardy jsou příspěvky na provoz krajských příspěvkových organizací.

Kde v rozpočtu došlo k významným změnám oproti minulosti?

Zastupitelstvo schválilo zavedení Integrovaného dopravního systému. Jedná se o zvýšení počtu autobusových a železničních spojů asi o 30%. Ve finančním vyjádření se jedná o skokové navýšení nákladů na osobní přepravu z 800 miliónů na 1,3 miliardy. Smlouvy s přepravci jsou uzavírány na dobu 10 let, takže to kraj bude stát nejméně 5 miliard korun.

Jaké významné investice bude kraj realizovat?

Na prvním místě chci zmínit přípravu Investičního záměru pro KNTB (Krajská nemocnice Tomáše Bati). Bude to největší investice v dějinách kraje v objemu min. 8 miliard a na ni alokujeme velké množství zdrojů. Ale to je budoucnost. Z letošních 1,4 miliardy investic jde do zdravotnictví 360 miliónů, z toho 200 miliónů do opravy 14. budovy nemocnice v Uherském Hradišti. V oblasti dopravy zahájíme rekonstrukci silnice v úseku Velké Karlovice – Soláň – Hutisko za 155 miliónů, dokončíme silniční průtah Loukovem za 76 miliónů, opravíme most v Topolné za 30 miliónů. Ve školství budeme investovat 170 miliónů do oprav školních budov a sportovních hal ve Valašském Meziříčí, Vsetíně, Otrokovicích, Bystřici pod Hostýnem a dalších. V sociální oblasti investujeme více než 90 miliónů do Denního stacionáře Broučkova ve Zlíně, Domova pro osoby se zdravotním postižením Dolní Dědina v Příluku nebo Týdenního stacionáře Na Hrádku.

Jak při takovém navýšení výdajů na osobní dopravu, šetření na nemocnice ve Zlíně a zmiňovaných investicích dokážete sestavovat vyrovnané a přebytkové rozpočty?

Prostě plníme svůj volební program. Rozpočet na rok 2019 byl sestaven jako vyrovnaný, skončí ale v mírném přebytku. Přesné číslo ještě neznám. Na letošní rok je rozpočet kraje schválen s přebytkem 80 miliónů, které budou použity na splátky starých úvěrů. Pro sestavení takových rozpočtů jsou nezbytné dvě věci. Příznivá ekonomická situace a dobrý výběr daní v ČR a shoda v koalici na kraji. Obě podmínky jsou splněny. Samotné sestavení krajského rozpočtu trvá asi 4 měsíce a cesta k němu vede přes trpělivé a věcné vyjednávání s jednotlivými radními a jejich útvary. Výsledkem je pak kompromis, který umožní všem prosadit své priority. Nedílnou součástí vyjednávání jsou ale také dohody. Dohody o tom, jakým způsobem a v jakém čase budou v budoucích rozpočtech řešeny zatím neuspokojené požadavky.

Jaká je aktuální zadluženost kraje? Počítáte letos s čerpáním nějakých úvěrů?

Celková zadluženost kraje je nyní přes 1,7 miliardy korun. Postupné zadlužení nastalo v období 2004 - 2014, kdy naši předchůdci ve vedení kraje potřebovali financovat vlastní investice a současně profinancovat projekty kryté z dotací EU. Tam musíte nejprve investici realizovat, obhájit a teprve potom dostanete peníze z EU.

Kolik platí kraj na splátkách starých dluhů?

Jako každý rok zaplatíme i letos 142 miliónů korun. Od začátku našeho volebního období (11/2016) jsme snížili zadlužení kraje téměř o půl miliardy.

Co Vám říká rozklikávací rozpočet?

Na webových stránkách www.kr-zlinsky.cz je dostupný všem zájemcům. Občané tak mají možnost kontrolovat všechny výdaje a způsob hospodaření kraje.

Jaké celospolečenské téma vnímáte jako stěžejní?

Jednoznačně novelizace nebo nový zákon o stavebním právu. Nepreferuji žádnou z diskutovaných variant. Ale jestli nedojde k nějaké dohodě a k jejímu ukotvení v legislativě hrozí nám, že nepostavíme ani nové dálnice, silnice a železnice. Hrozí nám, že nepostavíme ani tu novou nemocnici ve Zlíně.


Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama