Ing. Jitka Volfová

  • ANO 2011
  • Liberecký kraj
  • krajská zastupitelka
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,16. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

29.01.2023 8:39:00

Českolipští zastupitelé schválili dotační programy pro letošní rok

Českolipští zastupitelé schválili dotační programy pro letošní rok

O dva miliony více než v loňském roce je letos připraveno v dotačních programech města Česká Lípa. Všech deset dotačních programů schválili českolipští zastupitelé na svém lednovém zasedání.

V dotačních programech je připravena celková částka 30,240 mil. Kč, k navýšení finanční částky došlo v dotačním programu v oblasti sportu. Žádosti mohou žadatelé podávat od 6. do 20. března letošního roku, o přidělení dotací rozhodnou zastupitelé na svém jednání 3. května.

Přesné znění dotačních programů a vzory žádostí budou zveřejněny na webu města ZDE.

„Jsem ráda, že jsme vyslyšeli prosby sportovních klubů o navýšení částky ve sportovním dotačním programu. Sportovní kluby platí pravidelně za pronájmy sportovišť, trenéry a mají další pravidelné výdaje, které se od loňského roku neúměrně navýšily. Věřím proto, že vyšší dotace od města zajistí klubům bezproblémové fungování a děti budou moci i nadále aktivně sportovat, což je prospěšné pro jejich fyzické i psychické zdraví. V ostatních dotačních programech jsme zachovali stejnou částku jako v loňském roce, což je dobře. Díky dotacím můžeme jako město podporovat mnoho spolků a organizací, které jsou v České Lípě aktivní. Stále však platí, že by se žadatelé neměli spoléhat pouze na město, ale měli by shánět finance na svůj provoz i z jiných zdrojů,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.

Dotační program v oblasti vzdělávání
částka: 400 tis. Kč, stejně jako v roce 2022
maximální výše dotace: 50 000,- Kč
kategorie: vzdělávací aktivity pro děti a mládež (300 tis. Kč), vzdělávání dospělých (100 tis. Kč)
V rámci tohoto programu město podporuje aktivity vedoucí k rozvoji znalostí, dovedností, vědomostí a talentů dětí a mládeže a dospělých od 60 let věku.

Dotační program v oblasti prevence kriminality
částka: 250 tis. Kč, stejně jako v roce 2022
maximální výše dotace: 70 000,- Kč
kategorie: celoroční činnost, krátkodobé jednorázové akce
V rámci tohoto programu budou podporovány především projekty a činnosti, které se celoročně snaží o prevenci kriminálně rizikových nebo sociálně patologických jevů.

Dotační program v oblasti sociální
částka: 1,1 mil. Kč, stejně jako v roce 2022
kategorie: celoroční činnost (900tis. Kč), jednorázové akce (200tis. Kč), maximální výše dotace není stanovena.
V pravidlech letošního dotačního programu byly učiněny změny. Nejvýraznější změnou je zavedení dvou kategorií, přičemž do kategorie na jednorázové akce smějí žadatelé podat jen jednu žádost. 
V rámci programu chce město podporovat aktivity, které vedou k zamezení nebo snížení sociálního vyloučení cílových skupin, kterými jsou senioři, rodiny s dětmi nebo hendikepovaní občané.

Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb
částka: 8 mil. Kč, stejně jako v roce 2022
V rámci tohoto programu se město chce podílet na částečné úhradě nákladů, které souvisejí s činnostmi registrovaných poskytovatelů sociálních služeb v České Lípě. Zájmem města je udržet stávající síť sociálních služeb a naplnění cílů schváleného Komunitního plánu.

Dotační program na podporu zdravotních služeb
částka: 1,5 mil. Kč, stejně jako v roce 2022
maximální výše dotace: 500tis. Kč
kdo může žádat: lékaři z oboru praktický lékař pro děti i dospělé, specialisté na revmatologii a oční lékařství, vnitřní lékařství, dětští a dospělí psychiatři, psychologové, gynekologové, ortopedi, cévní chirurgové, endokrinologové, zubaři a specialisté v oboru ortodoncie.
Tento dotační program si klade za cíl zvýšit dostupnost zdravotní péče v České Lípě a veřejně podporovat zřízení nových lékařských praxí na území města.

Dotační program v oblasti životního prostředí
částka: 240 tis. Kč, stejně jako v roce 2022
maximální výše dotace: 40 000 Kč
Tento program si obecně klade za cíl zapojit mládež a širokou veřejnost do péče o životní prostředí.

Dotační program v oblasti památkové péče
částka: 1,8 mil. Kč, stejně jako v roce 2022
maximální výše dotace: 200 000,- Kč
minimální výše dotace: 18 000,- Kč
spoluúčast: minimálně 40% z celkových uznatelných nákladů na akci
jaké nemovitosti sem spadají: památkově hodnotné nemovitosti v městské památkové zóně a v ulicích Moskevská, Paní Zdislavy, Havlíčkova, Arbesova a Pod Holým vrchem a nově i v ulicích Hrnčířská, 5. května, Bulharská, Konopeova, Dubická, Vohradského, Kozákova, Eliášova, Čs. armády, Mánesova a Barvířská.
na co mohu žádat: oprava oken, dveří, fasád, střech, provedení stavebně historického nebo restaurátorského průzkumu a zhotovení vývěsního štítu

Dotační program v oblasti kultury
částka: 1,75 mil. Kč, stejně jako v roce 2022
kategorie: celoroční činnost (1,35 mil. Kč), kulturní akce (400tis. Kč)
V pravidlech letošního dotačního programu nebyly provedeny žádné výrazné změny oproti loňskému roku.

Dotační program v oblasti cestovního ruchu
částka: 200 tis. Kč, stejně jako v roce 2022
Cílem dotačního programu v oblasti cestovního ruchu je podporovat činnosti, které si kladou za cíl zvýšit atraktivitu České Lípy pro domácí i zahraniční turisty a motivovat je, aby u nás strávili více než jeden den.
V pravidlech letošního programu bylo provedeno několik změn, např. se změnilo bodování u jednotlivých kritérií.

Dotační program v oblasti sportu
částka: 15 mil. Kč, o dva miliony více než v roce 2022
kategorie:  podpora celoroční činnosti sportovních organizací vykazujících v členské základně sportovce do 19 let (10 mil. Kč, navýšení o 1,25 mil. Kč)
  podpora realizace sportovních soutěžních akcí pořádaných na území města Česká Lípa (500 tis. Kč, stejně jako v roce 2022)
  podpora výrazné reprezentace sportovních kolektivů v kategorii dospělých (3,2 mil. Kč, navýšení o 300tis. Kč)
  podpora sportovních kolektivů a vrcholových sportovců jednotlivců v kategorii dospělých (1,3 mil. Kč, navýšení o 450tis. Kč)
I v tento dotační program je schválen v upraveném znění oproti minulému roku. Kromě změn ve výši částek, které jsou určené pro jednotlivé kategorie, se jedná o dílčí změny v hodnotících kritériích nebo specifikace způsobilých výdajů.  

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama