Ing. Josef Barta, MBA

  • OČR
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,35. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

22.02.2016 15:47:42

Úspěšná likvidace životního prostředí a přírody v ČR

Úspěšná likvidace životního prostředí a přírody v ČR

Obdivuhodné úsilí úředníků MŽP při likvidaci životního prostředí naší země je až zarážející. Kým jsou placeni? Co vede MŽP ke krokům, které činí a které hraničí s porušováním nejen Ústavy, ale i Listiny práv a svobod? Pro občany to nedělá.

 V sobotních večerních zprávách TV NOVA bylo vidět, kolik odpadu leží volně v přírodě, kam ho lidé vyhazují. A proč? Protože za něj občané nic nedostanou. Tak co s ním tedy?

 Odpadům byla odejmuta „hodnota“, byť se jedná o cenné suroviny s možností 100% dalšího využití. Sběrači by si rádi vydělali, ale nejde to.

 Člověk, stejně jako všichni ostatní tvorové vyvíjí činnost, pokud mu přináší prospěch. To, co mu nic nepřinese, přehlíží, opomíjí a je mu to fuk.

Proč by se tedy lidé zabývali odpadem, který jim nic nepřinese! Navíc, odstranění odpadů je již předem zaplaceno do kasiček ministerstvem vytvořených soukromých systémů!

 Kupříkladu vyházené lednice, televize, počítače a jiné elektro-zařízení je podle zákona o odpadech v režimu zpětného odběru. Tak zvané „kolektivní systémy“ by měly zajistit sběr elektroodpadu a jeho předání zpracovatelům. Dostali za to již dobře zaplaceno!

 Peníze za to berou od výrobců a těch, kteří uvádějí výrobky na trh. Další platbou do kasiček kolektivních systémů je poplatek spotřebitele (od občana, firmy, státu…), který si výrobek koupí. Třetím příjmem kolektivních systémů je platba konečného zpracovatele za dodaný materiál ke zpracování, aby zaměstnanci konečného zpracovatele měli práci a neskončili na ulici jako nezaměstnaní.

 Ale pozor! Věci a výrobky/elektrozařízení, které vyhodili lidé, firmy či úřady nejsou odpadem! Jsou v režimu zpětného odběru a ochrana životního prostředí jde stranou. Může se to válet, kde chce!

Odpadem se takové věci stávají až v okamžiku předání konečnému zpracovateli, kterému pak úředníci mohou ukázat zač je toho loket a jak je důležité s odpadem pečlivě nakládat.

 Jiným soudkem budou obaly z výrobků, které občané nakupují spolu s výrobkem. V praxi to tvoří cca polovinu všech odpadů, které lidé vyhazují.

Likvidace obalů je již v okamžiku jejich prodeje zákazníkovi dopředu zaplacena do systému EKOKOM., který má zajistit jejich odstranění a využití. Jak vypadá praxe, každý nechť posoudí sám.

 Nesmyslná opatření proti těm, kteří sbírali odpad a nosili ho do sběren, aby si přivydělali, přinesly českému hospodářství jen samé problémy.

Odpadový trh se hroutí, malé a větší firmy, které odpady shromažďovaly za účelem předání k dalšímu zpracování končí. Větší odpadářské firmy propouští zaměstnance. Jsou úředníci MŽP spokojeni? Ještě ne, ještě mohou významně občanům škodit a vzít jim jejich právo na nedotknutelnost obydlí a přisoudit jim odpovědnost za něco, za co nemohou.

 Koho mohou napadat tak nelogické myšlenky, aby za již zaplacenou likvidaci odpadu odpovídal vlastník pozemku, na který někdo neznámý pro něj nepotřebné věci odložil? Proč jsou likvidování ti, kteří sbírali a mohou sbírat i třídit odpad?

Pan doktor Petr Ort, vážená kapacita z oboru oceňování tvrdí, že vše má svou hodnotu a svého kupce.

Vraťme odpadům hodnotu a zastavme zákonem určenou povinnost platit soukromým firmám za to, co nedělají.

Bude zajištěna čistota životního prostředí, lidé i stát ušetří za poplatky soukromým firmám (kolektivní systémy, EKEKOM…) a lidé shromažďující odpad k využití si přijdou i na nějakou korunu.

 Proč zákon ukládá povinnost všem občanům (včetně institucí, firem i státu) platit do soukromých pokladniček!

Kolik stálo lobby, kterým tyto proti občanské zákony byly prosazeny?

 Je čas na změny! Občané, zastavte své odírání a ponižování arogancí mocných, tedy těch, které platíte, aby vám přinášeli pohodu. Výměna pomůže občanům, státu i životnímu prostředí.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama