Ing. Josef Kott

  • ANO 2011
  • Vysočina
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,52. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

18.09.2020 14:23:00

Monopol jediné společnosti na trhu není nadále únosný

Monopol jediné společnosti na trhu není nadále únosný

Projev na 58. schůzi Poslanecké sněmovny 18. září 2020 k zákonu o obalech

 Vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si před závěrečným hlasováním o návrhu zákona o obalech se s vámi podělit o několik málo skutečností. Tento vládní návrh zákona nám nabízí kromě jiného, jak už tady řekl můj předřečník, povinnou implementaci nové směrnice o obalech. Také toto považuji za velmi důležité. Ale považuji za důležité i úpravu podmínek pro vznik nové autorizované obalové společnosti na našem trhu.

A velice krátce zdůvodnění mého pozměňovacího návrhu. Po podrobném prozkoumání samotného vládního návrhu jsem došel k závěru, že pro vytvoření pozitivních podmínek je potřeba udělat trochu více. Proto jsem problematiku konzultoval s odborníky a předložil komplexní pozměňovací návrh, který je komplexní úpravou vládního návrhu pro vznik nových AOS a to tak, zdůrazňuji, aby nedošlo k ohrožení stávajícího zavedeného systému. Systém bude po schválení pozměňovacího návrhu možno postavit na systému sdílení, což je obdoba rakouského funkčního modelu. V žádném případě tento návrh nezasahuje do úprav návrhu zákona týkajících se implementace. Protože se jedná o komplexní úpravu, může se některým z vás zdát tento můj návrh příliš rozsáhlý. Odborníci spolu s právníky (nesrozumitelné) znalými legislativních procedur návrh připravili tak, aby splňoval podmínky legislativních úprav.

Již v samotné diskusi kolem tohoto návrhu mimo jiné opakovaně zaznělo, že stávající stav monopolu jediné společnosti na trhu není nadále únosný. Tato diskuse a žádosti směrem k MŽP zaznívají opakovaně již minimálně dvě volební období. Vzniká tak kuriózní situace. Na jedné straně zákon, který má vytvářet vhodné podmínky pro více AOS, a přitom dosud podle zákona nikdo z žadatelů neuspěl a nikdo další nezískal autorizaci, tedy kromě prvního a původního žadatele, což je EKO-KOM, a.s., který pro její prvotní získání měl nastavené zkušební a testovací podmínky. Je to doba dávno minulá a od té doby i přes řadu diskusí monopol nadále zůstává.

Proto a hlavně proto jsem předložil tento návrh, který navazuje na vládní návrh, a vzniklou, spíše patovou situaci jednoznačně mění a může tak konečně zrealizovat naplnění poptávky pro vznik více AOS a zrušení monopolu. V žádném případě nejde o zasahování do práv třetích osob a nárůsty administrativy a složitosti pro obce, jak nám zde bylo několikrát podsouváno - a v posledním týdnu přišlo mnoho dopisů, které o tomto hovoří.

Co je rozhodující pro veškerou součinnost platby - odvody do systému, je výše podílu dané AOS na trhu. Z toho se odvíjí veškeré vypořádání. Hlavní a podstatné je, že MŽP tak získá nezávislou kontrolu nad všemi zásadními informacemi o finančních a věcných tocích, bude zajištěna transparentnost a nakládání s finančními prostředky, vysledovatelnost nakládání s obalovým odpadem a následně druhotnou surovinou a i zastupitelnost jednotlivých AOS. Co je neméně podstatné, že nebude zvýhodňování žádného subjektu na trhu a cenotvorba pro výpočet příspěvku povinných osob bude jednotná.

Jedná se o plné sdílení stávající vybudované sítě zpětného odběru. Jedná se o systém sdílení, který umožňuje vše, co jsme dříve požadovali a co můj pozměňovací návrh předkládá. Prosím vás proto a žádám, neodkládejme rozhodnutí, podpořme tento pozměňovací návrh a umožněme tím skutečný vstup dalších AOS na český trh. Děkuji vám za pozornost a za případnou podporu mého pozměňovacího návrhu.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama