Ing. Josef Kott

  • ANO 2011
  • Vysočina
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,52. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

11.03.2020 14:01:00

Největší problém byl u velkých vlastníků, Lesů ČR a Vojenských lesů a statků

Největší problém byl u velkých vlastníků, Lesů ČR a Vojenských lesů a statků

Projev na 41. schůzi Poslanecké sněmovny 11. března 2020 na téma zadržení vody v krajině a obnovy lesů proti kůrovci.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, já k té diskusi, k technickým poznámkám bych doplnil asi tolik: Myslím si, že všichni vlastníci lesů, ti soukromí, se chovají ke svému majetku v pokoře a v úctě, ale samozřejmě, že jsme tady měli i významné omezení s tím, jak ke kůrovcové kalamitě přistupovat. A největší problém byl určitě u velkých vlastníků, kterými jsou Lesy ČR a Vojenské lesy a statky. Takže já si myslím, že tím, že jsme opravili ať už poslaneckou novelou, nebo vládní novelou, lesní zákon, tak že jsme se vydali správnou cestou a umožnili jsme i těmto velkým vlastníkům konat tak, jak byli dříve ti vzpomínaní staří lesní hospodáři zvykli. Tak to jenom nějaká reakce na to, že se vlastníci nechovají slušně, nebo s pokorou. Myslím si, že všichni, kteří ten les mají a já to vidím kolem sebe na Vysočině, tak se s pokorou k lesu určitě chovají, aby nevznikaly další významné ztráty.

A když už jsem začal s Vysočinou, tak situace tam není dobrá a předpoklad je, že ani samozřejmě v budoucnu to nebude nikterak lepší a jsou tam dvě varianty. Ta optimistická řeší, že se tam bude těžit až 28 mil. krychlových metrů dřeva. A ta pesimistická, tam je i 40 mil. kubíků. Takže všechno je to jeden až jedenapůlnásobek skutečnosti roku 2019. A ten byl oproti průměru dvojnásobek toho, co jsme byli zvyklí na Vysočině těžit. Tak to je k Vysočině.

A teď bych se chtěl vyjádřit k tomu, co tady zmínil pan ministr. Určitě velký dík za to, že dochází k pravidelnému měsíčnímu hlášení ze strany ministerstva pro odbornou veřejnost a nejenom lesnickou. Určitě stojí za to zmínit, že v roce 2018 a v roce 2019 bylo v podstatě dáno na obnovu lesa více než dvě miliardy korun. Že PGRLF vyčlenil 300 mil. na investiční úvěry pro nákup lesní a školkařské techniky. A co si myslím, že je dobře, že Ministerstvo pro místní rozvoj počítá v souvislosti s kůrovcovou kalamitou podpořit i obnovu komunikací, které jsou poničené anebo poškozené v souvislosti s těžbou a s dopravou kůrovcového dřeva.

O co bych chtěl požádat, tak určitě je to o vyšší součinnost a snahu navýšit kapitolu Ministerstva zemědělství o další finanční prostředky nad rámec rozpočtu, který byl schválen, a větší součinnost, ať už Ministerstva životního prostředí, anebo i Ministerstva pro místní rozvoj, popř. Ministerstva dopravy.

A poslední věc, kde bych chtěl požádat o jistou pomoc Ministerstvo zemědělství, je ve věci dočasných skládek kůrovcového dřeva. Protože kontrolní orgány, Státní zemědělský intervenční fond postupuje poměrně razantně při kontrolách a při snaze zajistit pravdivý stav tam, kde lesníci, nebo vlastníci lesů ukládají dočasně dřevo, tak tato místa musí být v rámci LPIS označena a jsou o to kráceny dotační podpory.

Tak vzhledem k tomu, že ty záležitosti určitě budou pokračovat i nadále, tak bych z tohoto místa chtěl požádat ministerstvo o nápravu v této věci a podporu těch společností, které někdy i, aniž by věděly, že tam ta dočasná skládka je udělána, tak jsou kráceny a jsou poškozovány.

Děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama